2 jubilarissen Kerkelijk Zangkoor Schandelen

We hopen op zondag 13 november a.s. onze jubilarissen van 2021 te kunnen huldigen, te weten Sjef Konieczny en Phil Kruijtzer-Berkers

We hopen op zondag 13 november a.s. onze jubilarissen van 2021 te kunnen huldigen, te weten Sjef Konieczny en Phil Kruijtzer-Berkers

Sjef Konieczny staat vanaf 1971 als dirigent voor het koor, inmiddels 51 jaar!
Hij ziet het als een uitdaging het koor muziek voor te leggen, die niet alledaags is; het repertoire is dan ook zeer gevarieerd. Dit is niet onopgemerkt aan de VNK voorbijgegaan. Sjef ontving bij de CD-award 2016 een “Beste Koor  CD categorie programmering” en een “Beste Koor CD categorie Religieuze Muziek”.

Wij hopen nog lang van zijn kwaliteiten als koordirigent gebruik te mogen maken en feliciteren hem van harte met dit prachtige, o.i. unieke jubileum!

Sjef Konieczny staat vanaf 1971 als dirigent voor het koor, inmiddels 51 jaar!
Hij ziet het als een uitdaging het koor muziek voor te leggen, die niet alledaags is; het repertoire is dan ook zeer gevarieerd. Dit is niet onopgemerkt aan de VNK voorbijgegaan. Sjef ontving bij de CD-award 2016 een “Beste Koor  CD categorie programmering” en een “Beste Koor CD categorie Religieuze Muziek”.

Wij hopen nog lang van zijn kwaliteiten als koordirigent gebruik te mogen maken en feliciteren hem van harte met dit prachtige, o.i. unieke jubileum!

Phil Kruijtzer-Berkers trad in 1981 in de voetsporen van haar vader Toon Berkers – indertijd welbekend in Schandelen -, die vanaf de oprichting van het koor lid was. Inmiddels heeft Phil wel bewezen net zo trouw te zijn aan het koor; zij viert haar 40-jarig jubileum (inmiddels 41 jaar lid), waarmee wij haar van harte feliciteren.

Aansluitend aan de Eucharistieviering om 10.00 uur in de Kerk van Schandelen zullen beide jubilarissen in besloten kring in het zonnetje worden gezet. Die dag staan we ook stil bij het 40-jarig jubileum van Irene Rovers-Nieuwhof. Wegens ziekte heeft zij het geplande feest in oktober niet kunnen bijwonen. Uitgevoerd wordt Missa brevis in G K.V. 140 van Mozart en werken van Händel, Bruckner, Reda, Tambling en Besselink.