Archives op oktober 2021

De Eerste Lezing

een bijbelgroep over het Eerste (Oude) Testament en over de brieven Katholieken weten in het algemeen niet zo veel van de Bijbel. Toch kan wat meer kennis van de Bijbel…

Read More

Gedachteniskruisjes Schandelen

Achter in de H. Hart van Jezuskerk hangen enkele kruisjes waarvan de termijn is of binnenkort is verstreken. Deze kruisjes zijn gemarkeerd met een kleine witte sticker. De kruisjes met…

Read More