2023: Begin zonder goede voornemens. Zalig nieuwjaar.

Dierbare parochianen en vrienden van onze parochie, u ontvangt dit bericht nog voor of direct na
nieuwjaar. Namens het kerkbestuur en alle vrijwilligers, wens ik u allen een gezegend Nieuwjaar. We beginnen dit jaar eens zonder goede voornemens, want die verdwijnen meestal als sneeuw voor de zon. Laten we gewoon verder gaan op ons levenspad zoals ook Jezus ieder jaar zijn levenstaak vervulde die Hij van de Vader had ontvangen.
In de advent gingen we stapsgewijs op weg naar kerst. Onderweg sloot het Joodse volk zich aan in de persoon van de herders. Daarna de drie Koningen, voorstellend de Heidense wereld. Samen accepteerden we de opdracht van de Engel aan Jozef: Zorg voor Jezus waar je kunt, bescherm Hem tegen het kwaad en draag de boodschap van Hem uit waar je kunt.
Dit is onze opdracht in onze tijd. Ook wij moeten deze drievoudig boodschap uitdragen in de wereld. Daartoe zijn ook wij geroepen. De wereld een maken in Drie-ene God. Beginnen we hier nu mee, vandaag, op dit moment, om in ons doen en laten ons geloof te laten uitkomen en deze wereld
een betere plaats te maken. Begin in het heden en verander zo de wereld.
Op alle terreinen van de samenleving moet we onze stem laten horen. Het moet voor de wereld duidelijk zijn dat het geloof onze leidraad is in ons leven. Een krachtige christelijke stem in onze samenleving is van levensbelang, ook voor onze katholieke leefgemeenschap.

Wilt u concreet onze parochie helpen als actieve vrijwilliger?
Meld U aan. We zoeken o.a. medewerkers met computerkennis voor het parochiebureau. Maar ook in de kerk zoeken we vrijwilligers, jong en oud.

Zalig Nieuwjaar en blijft lopen in de voetsporen van Jezus, uw levenslicht.
Pastoor J.W. Janssen