kerken

Parochies Heerlen Noord

Nieuwsflits


180 jaar rondom St.-Cornelius

Logo 180 jaar Cornelius

Met het logo van 180 jaar rondom St.-Cornelius willen wij ons het komende jaar vaker bij u melden. “Cornelius episcopus Leodiensis … , zo begint de oorkonde waarmee bisschop Cornelius van Bommel 180 jaar geleden onze Corneliusparochie heeft opgericht. En onderaan, vlak boven de bisschoppelijke stempel staat de datum: 1e Ianuarii MDXXXIX


Heel 2019 willen we aandacht schenken aan het 180-jarig bestaan van onze parochie. stempel cornelius“Rondom St.-Cornelius”drukt ook uit dat we omliggende parochies hierbij willen betrekken. Dat geldt voor de parochies die vanuit de Corneliusparochie zijn ontstaan en waarvan verschillenden nu de Corneliuskerk weer als hun godshuis hebben (Christus Koningparochie en Judas Thadeusparochie, Paulusparochie, Antonius van Paduaparochie) en ook de Gerardus Majellaparochie en de Barbaraparochie in Treebeek. De ondertitel van ons jubileumlogo geeft dit aan: van Heerenweg tot Passart-Nieuwenhagen, van Schrieversheide tot Koningsbeemd. Op verschillende zondagen gedurende 2019 nodigen we deze parochies uit.


Opening van dit jubileumjaar: zondag 16 december tijdens de H. Mis van elf uur in de Corneliuskerk, met daarbij het lied van onze patroonheilige! 
 

Op de kalender voor 2019 staan naast vieringen in de kerk, ook activiteiten buiten op het programma; zowel binnen, op, als over de grenzen van de in 1839 door bisschop Van Bommel opgerichte parochie! 

Voor actuele informatie zie https://www.parochiesheerlennoord.nl/actueel.php?pi=180 jaar St.-Cornelius en https://www.facebook.com/180jaarrondomStCornelius.

Datum: 12-12-2018, bron: pastoor Wim Miltenburg fso

Terugkijken: Wijding nieuwe bisschop Harrie Smeets

Vanaf het bisdomkantoor aan de Swalmerstraat trekt een stoet van Limburgse schutters, broederschappen, misdienaars, acolieten, seminaristen, diakens en priesters naar de kathedraal. Daar staan dan bisschoppen uit het hele land die de wijding van mgr. Harrie Smeets bijwonen. De belangrijkste momenten zijn het voorlezen van de benoemingsbul van de paus, de overhandiging van de mijter, staf en ring en het in bezit nemen van de bisschopszetel van Roermond door mgr. Smeets. Hij neemt letterlijk plaats op deze zetel.

Datum: 08-12-2018, bron: L1 TV

Bisschop-elect legt eed af in 'eigen' doopkapel

De eed van trouw is de eerste officiële handeling die aan de wijding tot bisschop voorafgaat. Deze moet tegenover een andere bisschop worden afgelegd. De benoemde, maar nog niet gewijde bisschop spreekt dan de geloofsbelijdenis uit en legt de eed af. Hierin belooft hij het geloof van de katholieke kerk uit te dragen en trouw te blijven aan de paus. Na het uitspreken hiervan is een document ondertekend, als bewijs dat de eed daadwerkelijk is afgelegd.

Datum: 26-11-2018, bron: bisdom Roermond

Hoe ontvang ik het volgende parochieblad

Dit parochieblad zullen velen al digitaal lezen – voor hen die de papieren versie lezen: dit is het laatste papieren exemplaar dat u bezorgd is. Om het volgende nummer digitaal te ontvangen: mail a.u.b. even naar het parochiekantoor, of geef het door via onze site: www.parochiesheerlennoord.nl Dan ontvangt u maandelijks de link om het parochieblad te kunnen downloaden. Wilt u het toch op papier blijven lezen, laat het ook dan aan het parochiekantoor weten: een eenvoudige papieren versie van parochieblad blijft beschikbaar. Een aanmeldingsformulier treft u hieronder:


naam: ……………………………………………………………………………………….

adres: ……………………………………………………………………………………

telefoonnr.: ……………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………..

Geef hieronder aan wat u wilt:

⃝ ik wil het parochieblad digitaal ontvangen

⃝ ik wil een eenvoudig parochieblad op papier thuis bezorgd

Deponeer het ingevulde formulier in een offerblok achter in de kerk; bezorg het bij het parochiekantoor, Kerkstraat 6, of

mail het naar: info@parochiesheerlennoord.nl

Datum: 01-12-2017, bron: Kerkbestuur

Belastingvoordeel Kerkbijdrage

Extra kerkbijdrage geven zonder dat het u iets kost!

Vanaf 2017 bestaat de mogelijkheid om méér geld aan de parochie te geven, zonder dat het u iets kost. Als u al gewend bent om bij de kerkbijdrage of anderszins ieder jaar een bedrag aan de parochie over te maken, kunt u misschien op schriftelijk vastleggen dat u dat in de komende vijf jaar ook van plan bent. Als u dit formulier dan op ons parochiekantoor afgeeft of mailt, voorzien wij het van een nummer – een RSIN-nummer – en sturen u het formulier terug. Bij uw belastingaangifte kunt u dan het gehele bedrag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, zonder dat er sprake is van een drempel. Voorheen kon dit alleen via een notaris. Maar nu kunt u het zonder notaris zelf regelen. U legt weliswaar nu vast dat u deze gift ook de komende vijf jaar wil geven, maar u hoeft dit bedrag natuurlijk pas per jaar over te maken.

Op onze site vindt u de link naar het formulier van de belastingdienst: 

Formulier belastingdienst

Hieronder een rekenvoorbeeld hoe het werkt als u van plan zou zijn om € 100,-- op jaarbasis aan de parochie te geven. Dan kost op deze manier het geven van € 150,-- per jaar u 'maar' € 96,--.

 

Rekenvoorbeeld

Stel u valt met uw belastbaar inkomen in het 36% tarief. Als u een periodieke gift van € 150 per jaar aan de parochie betaalt, kunt u die € 150 van uw inkomen aftrekken en krijgt u 36% van € 150 terug van de fiscus. Dat is € 54. Netto betaalt u dus maar € 96, terwijl de parochie een bedrag van € 150 ontvangt!

Samen met heel het kerkbestuur ben ik ontzettend blij als u dit op deze wijze zou gaan doen. Zo kunnen we de rode cijfers bij de jaarrekening weer zwart maken. Als het u dit jaar nog lukt, is het voor de parochie een echt kerstgeschenk! J

Wat moet u doen? U kunt het formulier downloaden of vanuit de kerk of parochiekantoor meenemen. Vul dit formulier 'periodieke gift in geld' in, onderteken het en lever het in bij het parochiekantoor. De penningmeester vult de gegevens van de ontvangende parochie in. U ontvangt uw deel van het formulier volledig ingevuld terug. Als u het nog dit jaar regelt, is de aftrek ook voor het huidige jaar toe te passen.

Datum: 23-11-2017, bron: Kerkbestuur

Pagina: 1 2

pijltop
foto algemeen

Digitaal parochienieuws

Aanmelden