kerken

Parochies Heerlen Noord

Nieuwsflits


In de oorlog omgekomen Heerlerheidse kapelaan wordt in Roermond herdacht

Dit gebeurt met een korte vesperviering in de Caroluskapel en aansluitend een requiemviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Het is die dag ook exact 75 jaar geleden dat de toren van de kathedraal werd opgeblazen. U kunt hier meer over lezen op de site van het bisdom.

Ook kapelaan Servatius Ramakers van de Corneliusparochie behoorde tot de slachtoffers. Op 18 augustus 1944 had hij in de morgen het ziekenhuis te Heerlen bezocht, toen hij op het station door een Duitser werd aangehouden. Hij werd meegenomen in de richting van de tunnel. Beide hadden de fiets aan de hand. Onder de tunnel beval de Duitser aan de kapelaan op te stappen hetgeen hij zelf ook deed. Daar de kapelaan hem niet vertrouwde, daar hij achter kapelaan reed, keek hij voortdurend om. Tegenover de O.N. I schoot de begeleider hem neer. De kogel had kapelaan niet in de nek getroffen hetgeen waarschijnlijk de bedoeling was, maar schuin door de keel en de kaak. Dezelfde dag nog werd de kapelaan naar het concentratiekap in Vught vervoerd, 6 september werd hij naar Oranienburg overgebracht. Hij genas van zijn verwonding maar kon moeilijk spreken. Hier verbleef hij tot 6 februari 1945 toen hij met secretaris Moonen en verschillende andere Limburgse priesters naar Belsen werd gebracht. Hier overleed hij 9 maart ten gevolge van typhus. Hij was een voorbeeldig priester vol ijver en offervaardigheid wiens heengaan grote verslagenheid teweeg bracht bij de parochianen van Heerlerheide. Om zijn gedachtenis in ere te houden werd na de bevrijding de naam van de Heibergstraat achter de kerk door het gemeentebestuur veranderd in Kapelaan Ramakersstraat (bron: Vier dont ut zelf, Heerlerheide 1989, pagina 92-95)

Datum: 17-02-2020, bron: kerkbestuur

Kerkdiensten kerst en nieuwjaar

Foto's van de Eucharistievieringen van de parochies Heerlen-Noord en Parochiefederatie Schandelen Kerst 2019 vindt u in het fotoalbum.

 

Datum: 23-12-2019, bron: redactie website

Bezoek bisschop Mgr. Harrie Smeets

Ook op zondag 24 november om 15.00 uur was hij eregast bij “Noa de Mes” in café Pelt op het Pancratiusplein te Heerlen en om 17.00 uur vierde hij de vespers in de kerk aan de Laanderstraat.

Zie https://www.flickr.com/photos/bisdomroermond/ en het fotoalbum voor foto's van het bezoek aan dekenaat Heerlen.

Datum: 11-11-2019, bron: kerkbestuur

Facebookpagina

Sinds zijn aantreden bij de parochies Heerlen-Noord kunt u diverse nieuwtjes, foto's en reacties van mensen lezen op de door pastoor J.W. Janssen bijgehouden 

Facebook pagina's RK Heerlen-Noord! en J.W. Janssen. (als je zelf ook Facebook gebruikt)

Datum: 15-10-2019, bron: pastoor J.W. Janssen

Hoe ontvang ik het volgende parochieblad

Dit parochieblad zullen velen al digitaal lezen – voor hen die de papieren versie lezen: dit is het laatste papieren exemplaar dat u bezorgd is. Om het volgende nummer digitaal te ontvangen: mail a.u.b. even naar het parochiekantoor, of geef het door via onze site: www.parochiesheerlennoord.nl Dan ontvangt u maandelijks de link om het parochieblad te kunnen downloaden. Wilt u het toch op papier blijven lezen, laat het ook dan aan het parochiekantoor weten: een eenvoudige papieren versie van parochieblad blijft beschikbaar. Een aanmeldingsformulier treft u hieronder:


naam: ……………………………………………………………………………………….

adres: ……………………………………………………………………………………

telefoonnr.: ……………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………..

Geef hieronder aan wat u wilt:

⃝ ik wil het parochieblad digitaal ontvangen

⃝ ik wil een eenvoudig parochieblad op papier thuis bezorgd

Deponeer het ingevulde formulier in een offerblok achter in de kerk; bezorg het bij het parochiekantoor, Kerkstraat 6, of

mail het naar: info@parochiesheerlennoord.nl

Datum: 01-12-2017, bron: Kerkbestuur

Pagina: 1 2 3

pijltop
foto algemeen

Digitaal parochienieuws

Aanmelden