kerken

Parochies Heerlen Noord

Nieuwsflits


Orgelconcert 31 maart 2019 in Gerardus Majella kerk

Op zondag 31 maart 2019 kunt u om 16.15 uur gratis een orgelconcert bijwonen in de Gerardus Majella kerk in Heksenberg in het kader van 180 jaar rondom St.-Cornelius!

Datum: 18-03-2019, bron: Kerkbestuur

Paulusparochie in de Corneliuskerk

De Corneliusparochie bestaat dit jaar 180 jaar. In 1839 was het gebied dat tot de parochie behoorde veel groter dan nu. Door de opkomst van de mijnindustrie in de vorige eeuw, hebben er enorme uitbreidingen van woonwijken plaatsgevonden in het oorspronkelijke gebied van de Corneliusparochie. Als snel werd zo’n nieuwe wijk een eigen parochie met een eigen kerk. De huidige Corneliusparochie wil het 180 jarig bestaan herdenken met alle jongere parochies in de omgeving die vroeger tot de Corneliusparochie behoorden.

Datum: 25-02-2019, bron: Kerkbestuur

Nieuw-Einde in Corneliuskerk

  

Corneliusparochie viert 180 jarig jubileum

 

De Corneliusparochie viert in 2019 het 180-jarig bestaan van de parochie. In 1839 is de parochie opgericht door bisschop Cornelius van Bommel van Luik. Voor die tijd hoorde Heerlen-Noord bij de Pancratiusparochie. De grenzen van de Corneliusparochie waren toentertijd ruimer dan tegenwoordig. De parochie bestond uit de kern Heerlerheide en verschillende verspreid liggende boerderijen in de omgeving. Toen er in de 20e eeuw wijken werden gebouwd rondom Heerlerheide waren die in veel gevallen groot genoeg om daar een kerk te bouwen en een eigen parochie te starten. Zo zijn de parochies Gerardus Majella van Heksenberg, Antonius van Padua in de Vrank, Paulus van Passart-Zuid en De Wieër  en Judas Thaddeus en Christus Koning van Nieuw-Einde uit de Corneliusparochie voortgekomen.

De Corneliusparochie wil in de loop van 2019 met allerlei activiteiten aandacht besteden aan de geschiedenis van de parochie en daar nadrukkelijk de buurparochies bij betrekken. In deze tijd is samenwerking tussen de buurparochies meer dan ooit geboden.

 

Voor actuele informatie zie https://www.parochiesheerlennoord.nl/actueel.php?pi=180 jaar St.-Cornelius en https://www.facebook.com/180jaarrondomStCornelius.

Datum: 12-12-2018, bron: pastoor Wim Miltenburg fso

Hoe ontvang ik het volgende parochieblad

Dit parochieblad zullen velen al digitaal lezen – voor hen die de papieren versie lezen: dit is het laatste papieren exemplaar dat u bezorgd is. Om het volgende nummer digitaal te ontvangen: mail a.u.b. even naar het parochiekantoor, of geef het door via onze site: www.parochiesheerlennoord.nl Dan ontvangt u maandelijks de link om het parochieblad te kunnen downloaden. Wilt u het toch op papier blijven lezen, laat het ook dan aan het parochiekantoor weten: een eenvoudige papieren versie van parochieblad blijft beschikbaar. Een aanmeldingsformulier treft u hieronder:


naam: ……………………………………………………………………………………….

adres: ……………………………………………………………………………………

telefoonnr.: ……………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………..

Geef hieronder aan wat u wilt:

⃝ ik wil het parochieblad digitaal ontvangen

⃝ ik wil een eenvoudig parochieblad op papier thuis bezorgd

Deponeer het ingevulde formulier in een offerblok achter in de kerk; bezorg het bij het parochiekantoor, Kerkstraat 6, of

mail het naar: info@parochiesheerlennoord.nl

Datum: 01-12-2017, bron: Kerkbestuur

Belastingvoordeel Kerkbijdrage

Extra kerkbijdrage geven zonder dat het u iets kost!

Vanaf 2017 bestaat de mogelijkheid om méér geld aan de parochie te geven, zonder dat het u iets kost. Als u al gewend bent om bij de kerkbijdrage of anderszins ieder jaar een bedrag aan de parochie over te maken, kunt u misschien op schriftelijk vastleggen dat u dat in de komende vijf jaar ook van plan bent. Als u dit formulier dan op ons parochiekantoor afgeeft of mailt, voorzien wij het van een nummer – een RSIN-nummer – en sturen u het formulier terug. Bij uw belastingaangifte kunt u dan het gehele bedrag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, zonder dat er sprake is van een drempel. Voorheen kon dit alleen via een notaris. Maar nu kunt u het zonder notaris zelf regelen. U legt weliswaar nu vast dat u deze gift ook de komende vijf jaar wil geven, maar u hoeft dit bedrag natuurlijk pas per jaar over te maken.

Op onze site vindt u de link naar het formulier van de belastingdienst: 

Formulier belastingdienst

Hieronder een rekenvoorbeeld hoe het werkt als u van plan zou zijn om € 100,-- op jaarbasis aan de parochie te geven. Dan kost op deze manier het geven van € 150,-- per jaar u 'maar' € 96,--.

 

Rekenvoorbeeld

Stel u valt met uw belastbaar inkomen in het 36% tarief. Als u een periodieke gift van € 150 per jaar aan de parochie betaalt, kunt u die € 150 van uw inkomen aftrekken en krijgt u 36% van € 150 terug van de fiscus. Dat is € 54. Netto betaalt u dus maar € 96, terwijl de parochie een bedrag van € 150 ontvangt!

Samen met heel het kerkbestuur ben ik ontzettend blij als u dit op deze wijze zou gaan doen. Zo kunnen we de rode cijfers bij de jaarrekening weer zwart maken. Als het u dit jaar nog lukt, is het voor de parochie een echt kerstgeschenk! J

Wat moet u doen? U kunt het formulier downloaden of vanuit de kerk of parochiekantoor meenemen. Vul dit formulier 'periodieke gift in geld' in, onderteken het en lever het in bij het parochiekantoor. De penningmeester vult de gegevens van de ontvangende parochie in. U ontvangt uw deel van het formulier volledig ingevuld terug. Als u het nog dit jaar regelt, is de aftrek ook voor het huidige jaar toe te passen.

Datum: 23-11-2017, bron: Kerkbestuur

Pagina: 1 2

pijltop
foto algemeen

Digitaal parochienieuws

Aanmelden