kerken

Parochies Heerlen Noord

Nieuwsflits


Toon alle nieuwsonderwerpen
 

Iedere maand gezamenlijke doopvoorbereiding

Vanaf maandag 6 februari 2017 is er iedere eerste maandag van de maand in de parochiezaal bij de Corneliuskerk een informatieavond van 19.30 – 21.30 uur. Van iedere dopeling verwachten we dat beide ouders deelnemen. Als dat niet mogelijk is, kan ook één van beiden komen. Peter en meter mogen meekomen.
Een kindje wordt gedoopt op basis van het geloof van de ouders. Hun geloof is plaatsvervangend voor dat van de dopeling. Het geloof zet ons op weg naar een gelukkige toekomst. Het biedt warmte, steun en houvast. En het doopsel is de eerste stap. Tijdens deze bijeenkomsten is het mogelijk om wensen bij het doopsel door te geven (bijvoorbeeld naam op doopschelp, doopkaars, oorkonde).
De doopvoorbereiding vindt gemeenschappelijk met andere ouders plaats. Het kind wordt individueel normaliter op zondag rond de middag gedoopt. Deelname aan een doopvoorbereidingsavond kan al in een vroeg stadium en is altijd vóór het eigenlijke doopsel. Bij het afspreken van een doopsel is het goed hier rekening mee te houden.
Aanmelding voor een doopvoorbereiding kan digitaal via het formulier op website of bij het parochiekantoor.

Datum: 02-12-2016, bron: werkgroep doopvoorbereiding

foto algemeen

Digitaal parochienieuws

Aanmelden