kerken

Parochies Heerlen Noord

Nieuwsflits


Toon alle nieuwsonderwerpen
 

180 jaar rondom St.-Cornelius

Logo 180 jaar Cornelius

Met het logo van 180 jaar rondom St.-Cornelius willen wij ons het komende jaar vaker bij u melden. “Cornelius episcopus Leodiensis … , zo begint de oorkonde waarmee bisschop Cornelius van Bommel 180 jaar geleden onze Corneliusparochie heeft opgericht. En onderaan, vlak boven de bisschoppelijke stempel staat de datum: 1e Ianuarii MDXXXIX


Heel 2019 willen we aandacht schenken aan het 180-jarig bestaan van onze parochie. stempel cornelius“Rondom St.-Cornelius”drukt ook uit dat we omliggende parochies hierbij willen betrekken. Dat geldt voor de parochies die vanuit de Corneliusparochie zijn ontstaan en waarvan verschillenden nu de Corneliuskerk weer als hun godshuis hebben (Christus Koningparochie en Judas Thadeusparochie, Paulusparochie, Antonius van Paduaparochie) en ook de Gerardus Majellaparochie en de Barbaraparochie in Treebeek. De ondertitel van ons jubileumlogo geeft dit aan: van Heerenweg tot Passart-Nieuwenhagen, van Schrieversheide tot Koningsbeemd. Op verschillende zondagen gedurende 2019 nodigen we deze parochies uit.


Opening van dit jubileumjaar: zondag 16 december tijdens de H. Mis van elf uur in de Corneliuskerk, met daarbij het lied van onze patroonheilige! 
 

Op de kalender voor 2019 staan naast vieringen in de kerk, ook activiteiten buiten op het programma; zowel binnen, op, als over de grenzen van de in 1839 door bisschop Van Bommel opgerichte parochie! 

Voor actuele informatie zie https://www.parochiesheerlennoord.nl/actueel.php?pi=180 jaar St.-Cornelius en https://www.facebook.com/180jaarrondomStCornelius.

Datum: 12-12-2018, bron: pastoor Wim Miltenburg fso

foto algemeen

Digitaal parochienieuws

Aanmelden