kerken

Parochies Heerlen Noord

Nieuwsflits


Belastingvoordeel Kerkbijdrage

Extra kerkbijdrage geven zonder dat het u iets kost!

Vanaf 2017 bestaat de mogelijkheid om méér geld aan de parochie te geven, zonder dat het u iets kost. Als u al gewend bent om bij de kerkbijdrage of anderszins ieder jaar een bedrag aan de parochie over te maken, kunt u misschien op schriftelijk vastleggen dat u dat in de komende vijf jaar ook van plan bent. Als u dit formulier dan op ons parochiekantoor afgeeft of mailt, voorzien wij het van een nummer – een RSIN-nummer – en sturen u het formulier terug. Bij uw belastingaangifte kunt u dan het gehele bedrag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, zonder dat er sprake is van een drempel. Voorheen kon dit alleen via een notaris. Maar nu kunt u het zonder notaris zelf regelen. U legt weliswaar nu vast dat u deze gift ook de komende vijf jaar wil geven, maar u hoeft dit bedrag natuurlijk pas per jaar over te maken.

Op onze site vindt u de link naar het formulier van de belastingdienst: 

Formulier belastingdienst

Hieronder een rekenvoorbeeld hoe het werkt als u van plan zou zijn om € 100,-- op jaarbasis aan de parochie te geven. Dan kost op deze manier het geven van € 150,-- per jaar u 'maar' € 96,--.

 

Rekenvoorbeeld

Stel u valt met uw belastbaar inkomen in het 36% tarief. Als u een periodieke gift van € 150 per jaar aan de parochie betaalt, kunt u die € 150 van uw inkomen aftrekken en krijgt u 36% van € 150 terug van de fiscus. Dat is € 54. Netto betaalt u dus maar € 96, terwijl de parochie een bedrag van € 150 ontvangt!

Samen met heel het kerkbestuur ben ik ontzettend blij als u dit op deze wijze zou gaan doen. Zo kunnen we de rode cijfers bij de jaarrekening weer zwart maken. Als het u dit jaar nog lukt, is het voor de parochie een echt kerstgeschenk! J

Wat moet u doen? U kunt het formulier downloaden of vanuit de kerk of parochiekantoor meenemen. Vul dit formulier 'periodieke gift in geld' in, onderteken het en lever het in bij het parochiekantoor. De penningmeester vult de gegevens van de ontvangende parochie in. U ontvangt uw deel van het formulier volledig ingevuld terug. Als u het nog dit jaar regelt, is de aftrek ook voor het huidige jaar toe te passen.

Datum: 23-11-2017, bron: Kerkbestuur

YouCat gaat kindercatechismus KidsCat uitbrengen

De uitgever van de jongerencatechismus en bijbel YouCat bevestigen dat zij binnenkort een nieuwe kindercatechismus uitbrengen: KidsCat. In 2011 werd de eerste jongerencatechismus van YouCat in het Duits gepubliceerd en deze is inmiddels vertaald in 72 talen. In 2016 bracht YouCat een jongerenbijbel op de markt met een voorwoord van paus Franciscus. Voor wie geïnteresseerd is: er ligt een Youcat op het parochiekantoor ter inzage.

KidsCat
De YouCat komt voort uit de wens van een moeder uit Wenen in 2005 om de moeilijk te begrijpbare catechismus van de katholieke kerk op een begrijpbare manier aan jongeren te presenteren. De Oostenrijkse kardinaal Schönborn besloot gehoor te geven aan deze wens en nam het initiatief een nieuwe catechismus voor jongeren te ontwikkelen. In eerste instantie kwam de jongerencatechismus YouCat uit en een aantal jaar later de jongerenbijbel. Momenteel is een groep ouders, pedagogen en kinderen bezig met het samenstellen van een kindercatechismus de KidsCat. Deze is speciaal voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.

YouCat bijbel
De YouCat bijbel kreeg vorig jaar al een zeer positieve recensie op Katholiek.nl en verdiende volgens oud-redacteur Eric van den Berg een grote verspreiding. Niet alleen onder jongeren, maar onder een grote groep mensen. De bijbel is samengesteld door een team van 70 specialisten en opent met een voorwoord van paus Franciscus. De bijbel bestaat uit een selectie van de meest relevante teksten uit het Oude en Nieuwe Testament en de teksten worden ondersteund door illustraties en getuigenissen van heiligen, denkers en jongeren. Een exemplaar ter inzage ligt op het parochiekantoor.
Bron: YouCat gaat kindercatechismus KidsCat uitbrengen.

Datum: 23-10-2017, bron: www.katholiek.nl

Hoe kom ik in de kerk?

Voor sommige mensen is iemand die hen een keer in een rolstoel kan duwen een uitkomst.
Onze kerk ligt wel iets hoger; dus het is bergop ;-) Voor anderen zou met iemand meerijden de beste manier zijn om eens naar de kerk te kunnen komen. Het is fijn als we enkele mensen zouden weten die af en toe een ander naar de kerk zouden willen brengen. Als u dat wel een keer zou willen doen, laat het a.u.b. op het parochiekantoor weten.

Datum: 11-06-2017, bron: parochiekantoor

Fiscaal voordeel

Periodieke giften zijn voor de inkomstenbelasting geheel zonder drempel aftrekbaar wanneer is overeengekomen een vast bedrag minimaal vijf jaar achter elkaar te betalen (of tot eventueel eerder overlijden). Dat kon altijd al, maar sinds 2015 is het niet meer nodig dit in een notariële akte vast te leggen. Het volstaat de periodieke gift op een officieel formulier vast te leggen dat door schenker en ontvanger ondertekend wordt. U kunt het formulier ‘periodieke gift in geld’ zelf downloaden bij de belastingdienst of afhalen bij het parochiekantoor. U vult het formulier in, ondertekent het en levert het dan in bij het parochiekantoor. De penningmeester vult de gegevens van de ontvangende parochie in. U ontvangt uw deel van het formulier volledig ingevuld terug, zodat u de fiscale aftrek kunt toepassen na de feitelijke betaling van de afgesproken kerkbijdrage.
Zie voor meer informatie de pagina belastingvoordeel.
Laat uw kerk meeprofiteren van uw fiscale voordeel door uw kerkbijdrage iets te verhogen. Als u het formulier nu invult kunt u de fiscale aftrek al vanaf 2017 realiseren.

Datum: 12-01-2017, bron: Parochienieuws januari februari 2017

Iedere maand gezamenlijke doopvoorbereiding

Vanaf maandag 6 februari 2017 is er iedere eerste maandag van de maand in de parochiezaal bij de Corneliuskerk een informatieavond van 19.30 – 21.30 uur. Van iedere dopeling verwachten we dat beide ouders deelnemen. Als dat niet mogelijk is, kan ook één van beiden komen. Peter en meter mogen meekomen.
Een kindje wordt gedoopt op basis van het geloof van de ouders. Hun geloof is plaatsvervangend voor dat van de dopeling. Het geloof zet ons op weg naar een gelukkige toekomst. Het biedt warmte, steun en houvast. En het doopsel is de eerste stap. Tijdens deze bijeenkomsten is het mogelijk om wensen bij het doopsel door te geven (bijvoorbeeld naam op doopschelp, doopkaars, oorkonde).
De doopvoorbereiding vindt gemeenschappelijk met andere ouders plaats. Het kind wordt individueel normaliter op zondag rond de middag gedoopt. Deelname aan een doopvoorbereidingsavond kan al in een vroeg stadium en is altijd vóór het eigenlijke doopsel. Bij het afspreken van een doopsel is het goed hier rekening mee te houden.
Aanmelding voor een doopvoorbereiding kan digitaal via het formulier op website of bij het parochiekantoor.

Datum: 02-12-2016, bron: werkgroep doopvoorbereiding

Pagina: 1 2 3

pijltop
foto algemeen

Digitaal parochienieuws

Aanmelden