kerken

Parochies Heerlen Noord

Nieuwsflits


Afscheid kapelaan Rijo Mupprapallil

Aansluitend is receptie in het Juphuis tot 13.30 uur.

 

Afscheid (gedicht van Hub Beaujean dd. 11 juli 2019)

 

Ik voel me vandaag verplicht De eerste regels van dit gedicht Te wijden aan John Frank,

Die virtuoos op de orgelbank,

Die we hier nooit meer zullen horen:  

Hij begeleidt nu engelenkoren…

Naar de Heksenberg gekomen

Hebben we afscheid van hem genomen,

Luisterden naar wat z’n zonen wisten

En naar bevriende organisten.

Nee, wij zullen, in de kerk gezeten,

John Frank niet vlug vergeten…

 John Franck

Maar de parochies van Heerlen-Noord

Werden ook anders nog verstoord.

Eerst was het Wim, onze pastoor,

Nu gaat kapelaan Rijo er van door

En van pater Koppen rest, o smart,

Ons straks ook nog maar een kwart.

Doet men dat daar in Roermond

Omdat men hier geen godsvrucht vond?

Of is men juist heel erg tevreden

Hoe het geloof hier wordt beleden?

Paters, kapelaans en ook pastoren

Kregen immers van òns te horen

Hoe moderne katholieke mensen

Hun religie te beleven wensen.

Onze kerken zitten weliswaar

Niet barstensvol het hele jaar,

Maar er is wel een hechte groep

De fans van Maria en Sint Joep,

Die elke zondag weer present

is Of ’t nou Pasen of advent is.

Wim Miltenburg 

De geestelijken die hier zijn opgeleid

Raken we daarom zo snel kwijt

Omdat de mensen daar in ’t noorden

Ook recht hebben op Gods woorden,

Maar dan gebracht op de manier

Zoals wij dat hadden hier.

Daarom gaat, ja dat beweer ik,

Kapelaan Rijo straks naar Blerick.

Daarom is Miltenburg nu al weken

In Thorn de hoogeerwaarde deken.

Al doet hun vertrek ons allen pijn,

We moeten er eigenlijk trots op zijn.

Vaarwel dus, knappe kapelaan,

We laten u niet gaarne gaan,

Maar wensen u veel heil en zegen

Op de wonderlijke wegen,

Die God U uit India doet bewandelen:

Van Kerala via Rolduc naar Schandelen.

Nu dus weer verder en dank U zeer,

We zien ons zeker nog een keer.

 Rijo

Met Pater Bert mocht ik veel malen

Kerkklokjes uit Duitsland halen.

Het waren aangename ritten

Toen ik in zijn voiture mocht zitten

En laatst nog mocht ik naast de pater

Genieten van het Stabat Mater.

Ook hem zullen we straks missen,

Daarin kan ik me niet vergissen

Al werd er soms wat boos gekeken

Als hij wat lang weer had staan preken.

Gelukkig gaat hij tot ons plezier

Niet echt ver weg van hier

En dus zullen we elkaar

Nog wel ontmoeten, hier of daar.

Ook hem wensen we op al z’n wegen

Veel heil, geluk en ook veel zegen.

Bert Koppen

Datum: 11-07-2019, bron: kerkbestuur

Wijziging tijden eucharistievieringen

Zaterdag :

Gerardus Majella kerk: 18.00 uur

Cornelius kerk: 19.00 uur

Zondag :

H. Heilig Hart van Jezus kerk: 10.00 uur

Cornelius kerk: 11.15 uur

Datum: 11-07-2019, bron: kerkbestuur

Benoeming: Rijo Muprappallil nieuwe pastoor Blerick

Tot het cluster in Blerick behoren de parochies H. Antonius van Padua, H. Hubertus, H. Maximiliaan Kolbe, H. Jozef, H. Lambertus, H. Johannes de Doper en Onbevlekt Hart van Maria. Deze parochies hadden geen pastoor meer sinds het onverwacht overlijden afgelopen februari van pastoor Jos van der Ven. 

R. Muprappallil Joseph is 34 jaar, en is afkomstig uit de deelstaat Kerala in India. Hij is priester van het bisdom Kanjirapally. Na een theologische vooropleiding in India kwam hij in 2008 naar Nederland om zijn opleiding te vervolgen aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In januari 2013 is hij in zijn thuisbisdom Kanjirapally tot priester gewijd. Daarna werkte hij twee jaar als kapelaan in de parochiefederatie Hoensbroek en sinds 1 oktober 2015 was hij kapelaan van de parochies H. Cornelius, H. Paulus, Christus Koning, H. Gerardus Majella, H. Antonius van Padua, H. Hart van Jezus, HH. Martelaren van Gorcum, H. Geest en H. Drievuldigheid in Heerlen-Noord.

De installatie van pastoor Muprappallil was op zondag 6 oktober om 14.00 uur in de H. Antonius van Paduakerk in Blerick.

Datum: 08-07-2019, bron: bisdom Roermond

Hoe ontvang ik het volgende parochieblad

Dit parochieblad zullen velen al digitaal lezen – voor hen die de papieren versie lezen: dit is het laatste papieren exemplaar dat u bezorgd is. Om het volgende nummer digitaal te ontvangen: mail a.u.b. even naar het parochiekantoor, of geef het door via onze site: www.parochiesheerlennoord.nl Dan ontvangt u maandelijks de link om het parochieblad te kunnen downloaden. Wilt u het toch op papier blijven lezen, laat het ook dan aan het parochiekantoor weten: een eenvoudige papieren versie van parochieblad blijft beschikbaar. Een aanmeldingsformulier treft u hieronder:


naam: ……………………………………………………………………………………….

adres: ……………………………………………………………………………………

telefoonnr.: ……………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………..

Geef hieronder aan wat u wilt:

⃝ ik wil het parochieblad digitaal ontvangen

⃝ ik wil een eenvoudig parochieblad op papier thuis bezorgd

Deponeer het ingevulde formulier in een offerblok achter in de kerk; bezorg het bij het parochiekantoor, Kerkstraat 6, of

mail het naar: info@parochiesheerlennoord.nl

Datum: 01-12-2017, bron: Kerkbestuur

Belastingvoordeel Kerkbijdrage

Extra kerkbijdrage geven zonder dat het u iets kost!

Vanaf 2017 bestaat de mogelijkheid om méér geld aan de parochie te geven, zonder dat het u iets kost. Als u al gewend bent om bij de kerkbijdrage of anderszins ieder jaar een bedrag aan de parochie over te maken, kunt u misschien op schriftelijk vastleggen dat u dat in de komende vijf jaar ook van plan bent. Als u dit formulier dan op ons parochiekantoor afgeeft of mailt, voorzien wij het van een nummer – een RSIN-nummer – en sturen u het formulier terug. Bij uw belastingaangifte kunt u dan het gehele bedrag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, zonder dat er sprake is van een drempel. Voorheen kon dit alleen via een notaris. Maar nu kunt u het zonder notaris zelf regelen. U legt weliswaar nu vast dat u deze gift ook de komende vijf jaar wil geven, maar u hoeft dit bedrag natuurlijk pas per jaar over te maken.

Op onze site vindt u de link naar het formulier van de belastingdienst: 

Formulier belastingdienst

Hieronder een rekenvoorbeeld hoe het werkt als u van plan zou zijn om € 100,-- op jaarbasis aan de parochie te geven. Dan kost op deze manier het geven van € 150,-- per jaar u 'maar' € 96,--.

 

Rekenvoorbeeld

Stel u valt met uw belastbaar inkomen in het 36% tarief. Als u een periodieke gift van € 150 per jaar aan de parochie betaalt, kunt u die € 150 van uw inkomen aftrekken en krijgt u 36% van € 150 terug van de fiscus. Dat is € 54. Netto betaalt u dus maar € 96, terwijl de parochie een bedrag van € 150 ontvangt!

Samen met heel het kerkbestuur ben ik ontzettend blij als u dit op deze wijze zou gaan doen. Zo kunnen we de rode cijfers bij de jaarrekening weer zwart maken. Als het u dit jaar nog lukt, is het voor de parochie een echt kerstgeschenk! J

Wat moet u doen? U kunt het formulier downloaden of vanuit de kerk of parochiekantoor meenemen. Vul dit formulier 'periodieke gift in geld' in, onderteken het en lever het in bij het parochiekantoor. De penningmeester vult de gegevens van de ontvangende parochie in. U ontvangt uw deel van het formulier volledig ingevuld terug. Als u het nog dit jaar regelt, is de aftrek ook voor het huidige jaar toe te passen.

Datum: 23-11-2017, bron: Kerkbestuur

Pagina: 1 2 3

pijltop
foto algemeen

Digitaal parochienieuws

Aanmelden