kerken

Parochies Heerlen Noord

Parochienieuws


Digitaal Parochieblad

Meld u aan voor ons digitale parochieblad door op Aanmelden te klikken in onderstaand formulier.
U kunt zich weer afmelden door rechtsonder op Afmelden te klikken.
Ook kunt zich ook afmelden door onderaan het digitale parochieblad op de Afmeld link te klikken.


Digitaal parochienieuws
Parochienieuws logo

St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

nummer:3 - 2018, periode: maart april - Printversie

Is de paashaas katholiek?

Wat heeft de paashaas met Pasen te maken? Ieder jaar krijg ik deze vraag. En tot voor kort deed ik hem af met: niets. Maar dat klopt niet. Hoe komt de haas in het paasverhaal?

Het paasverhaal in de heilige Schrift:

Jozef van Arimatea had Jezus in het graf gelegd. De tempel aristocratie is bang dat Jezus door de leerlingen uit het graf wordt gehaald, daarom vragen ze om bewaking van het graf.

Pilatus zei hun: “Ge kunt een wacht krijgen. Neemt dan maar uw veiligheidsmaatregelen zoals gij gedacht hebt.” Zij gingen heen en verzekerden de veiligheid van het graf door de steen te verzegelen en de wacht er bij te plaatsen. Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het leven scheen uit hen geweken. De engel sprak de vrouwen aan en zei: “Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen.” Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen (Mt, 27,65 -28,8)

Niemand heeft echt gezien hoe Jezus verrezen is: de soldaten vluchtten; de vrouwen zagen een engel die hen het nieuws vertelde. Maar niemand is echt getuige op het moment van de verrijzenis. De verrijzenis vond in de nacht/vroege ochtend plaats. Terwijl de mensen nog sliepen. Alleen van een haas wordt gezegd dat deze met ogen open slaapt. Die zou de verrijzenis gezien kunnen hebben. En zo kunnen we de paashaas verbinden met de verrijzenis van Jezus. Jezus staat op uit het graf.

De symboliek van eieren kunnen we gemakkelijker met Pasen verbinden. Door de harde schaal kan een kuikentje doorbreken: nieuw leven!; zoals Jezus uit het graf opstaat. Daarom heeft de paashaas die de eieren komt brengen toch een katholieke betekenis. Bij de verrijzenis van Jezus uit de dood was niemand aanwezig. En omdat een haas een hazenslaapje houdt – met de ogen open – kan hij de enige zijn die de verrijzenis van Jezus heeft gezien J

Ook wie Pasen met de paashaas met eieren, of met lentetakken viert, kan zo de verbinding leggen met het allerbelangrijkste van ons geloof: dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is en weer verrezen! Zo heeft Hij ons verlost en de deur naar het eeuwige leven geopend. Daartoe laten we in de paastijd het alleluia klinken: wij loven en prijzen God om de verrijzenis van Jezus!

Zalig paasfeest, namens pastoraal team en kerkbestuur.

Auteur: Wim Miltenburg fso, pastoor

Terug naar de inhoudsopgave

Kerkdiensten

    

Corneliuskerk

 Gerardus Majella

Gerardus Majella kerk

Donderdag 29 maart

Witte Donderdag

Vanaf 10.00 uur communie thuis brengen

19.00 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans koor

Na deze viering aanbidding van het Allerheiligste in de parochiezaal bij de pastorie van Heerlerheide tot 22.00 uur

 

 

Vrijdag 30 maart

Goede Vrijdag

9.00 uur Gezamenlijke lezingen dienst en Laudes en aansluitend stil gebed bij het rustaltaar tot 12.00 uur

15.00 uur Kruisweg

19.00 uur Passie liturgie m.m.v.

St. Caecilia koor

Vrijdag 30 maart:

Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg

Zaterdag 31 maart

Stille Zaterdag

9.00 uur Gezamenlijke lezingen dienst en Laudes en aansluitend stil gebed bij het rustaltaar tot 12.00 uur

16.00-16.45 uur: Biecht gelegenheid

18.00 uur Brood zegening Slovenen

20 30 uur PAASWAKE m.m.v. St. Caecilia koor. 

Jaardienst echtelieden Daemen-Hermans en zoon Sjef; jaardienst Wiel Berger

 

Zondag 1 april

Eerste Paasdag  

9.30 uur Sloveense Paasmis

11.00 uur zangmis m.m.v. Young Spirit.

KINDERNEVENDIENST

Jaardienst Lenie Budé-Ritzen en Zef Budé; jaardienst overleden ouders Ritzen-Laumen en Hubertina Laumen; zieledienst Maria Koonen-Mostert (coll.); zieledienst voor Mia Cordewener-Mennens en zoon Loeke; zieledienst Erich Nitsche (coll.); jaardienst Lei Quaedvlieg en zieledienst Bertien Quaedvlieg-Beaujean

Na afloop van de mis is er voor de kinderen paaseieren zoeken in de tuin bij de pastorie.

Zondag 1 april

Eerste Paasdag

9.30 uur Zangmis

Voor een overledene (WE); voor levende en overleden leden van het erebestuur, bestuur en vrijwilligers van de Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg.

Maandag 2 april

Tweede Paasdag

11.00 uur zangmis m.m.v. Gregoriaans koor.

Voor alle zielen in het vagevuur; jaardienst Herman Vrolings en Fien Vrolings-Stassen; jaardienst voor Eddy Gryson

Maandag 2 april

Tweede Paasdag

9.30 uur Presentatie mis communicanten, na afloop paaseieren zoeken in de tuin van de kerk

 

Dinsdag 3 april

9.00 uur Leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 4 april

09.00 uur Leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 6 april

18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis

Voor priesterroepingen en H. Priesters; voor familie Speth-Mertens; voor Annie Speth-Janssen

 

Zaterdag 7 april

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis.

Voor het welzijn van onze parochies; jaardienst overleden ouders van der Vloet-Koonen; zieledienst Annie Theunissen-Svet (coll.).

 

Zondag 8 april

11.00 uur Zangmis

Jaardienst Gêne Mertens; jaardienst Mia en Niek de Veen-Wijnhoven; zeswekendienst Hub Joosten

Zondag 8 april

9.30 uur  Zangmis

Voor het welzijn van onze parochies; jaardienst voor Jo en Ennie Petit-Mertens, zeswekendienst Sjef Hermans; zieledienst Els Stevens-Jongen

Maandag 9 april

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.

Voor alle zielen in het vagevuur.

 

 

Dinsdag 10 april

9.00 uur Leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 11 april

9.00 uur Leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 13 april

19.00 uur Leesmis.

Voor Hans Kollée (coll.)

 

Zaterdag 14 april

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis

Jaardienst echtelieden Leo en Emma Stassen-Zijlstra; stichting Leonard Frolichs en Theresia Beaujean; jaardienst ouders Bindels-Haan; zieledienst Annie Speth-Janssen (coll.).

 

Zondag 15 april

11.00 uur Zangmis

Eerste jaardienst Irena Donkervoort-Klimowska; zieledienst Jan en Mien Meurs-Tripels; zeswekendienst Leon Kwiaton; zieledienst voor een overledene (coll.).

Zondag 15 april

9.30 uur Zangmis

Voor een overledene (MD)

Maandag 16 april

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur

 

 

Dinsdag 17 april:

9.00 uur Leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 18 april

09.00 uur Leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 20 april

19.00 uur Leesmis

Voor Anna Raven-Beaujean (coll.).

 

Zaterdag 21 april

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. m.m.v. Gregoriaans koor

Stichting Pieter Joseph Verkoelen en Theresia Moonen en dochter Hubertina; zieledienst voor Annie Hikspoors-Lambregts (coll); zieledienst Willy Crousen-Manders (coll.).

 

Zondag 22 april  

Eerste H. Communie Heerlerheide.

10.00 uur Zangmis.

Zieledienst Anton Visser (coll.).

Zondag 22 april

9.30 uur Zangmis

Voor hen die offerden; zieledienst voor Mia Onink-Dauven (coll); jaardienst Mara en Wiel Seuren-Videmsek

Maandag 23 april

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur; stichting pastoor Jos Timmermans

 

 

Dinsdag 24 april

9.00 uur Leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 25 april

09.00 uur Leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 27 april

19.00 uur Leesmis

Stichting Hub, Eugene en Maria Otermans

 

Zaterdag 28 april

GEEN BIECHTGELEGENHEID.

19.15 uur Zangmis

Zieledienst Frans Swinkels (coll.); ZldJohannesNiesing (coll.); zieledienstAnnieCobben-Bosch (coll.).

 

Zondag 29 april

11.00 uur Zangmis met muziek door   Koninklijke Fanfare St.-Joseph n.a.v. het overlijden Sjef Debie

Voor het welzijn van onze parochies; jaardienst Anouk van Putten en Kim Plas en tevens jaardienst Elisabeth Szlanina  en Kees van Putten; zieledienst Annie Faessen-Smits (coll.).

Zondag 29 april:

9.30 uur Zangmis

Zieledienst voor een overledene (RS)

Maandag 30 april

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur

 

 

Dinsdag 1 mei

9.00 uur Leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 2 mei

09.00 uur Leesmis

Voor alle zielen in het vagevuur; stichting Josefa Franken en ouders

 

 

Auteur: webredactie

Terug naar de inhoudsopgave

advertentie

cafe de bok Lemmens

 

Auteur: webredactie

Terug naar de inhoudsopgave

Jaarmissen

Dagen
Heerlerheide
Heksenberg Kerk Schandelen
Schandelen
zaterdag 14.30 uur Ter Eyck
19.00 uur
   
zondag 11.00 uur  09.30 uur  11.00 uur
maandag 19.00 uur
18.45 uur: Marianoveen
   
dinsdag   09.00 uur  
woensdag 09.00 uur   19.00 uur
donderdag     09.00 uur
vrijdag 19.00 uur    

 

Auteur: webredactie

Terug naar de inhoudsopgave

Levensmomenten

handjes Geboren bladeren Overlijden
Gedoopt werden:

Luciana, dochter van René Halmans en Priscilla van der Kolk, Hoensbroek

Stijn, zoon van Sven Hanssen en Yvonne Peters, Varenerf

Lynn, dochter van Glenn Massen en Shirley Tijlkowski, Duivenstraat

Sèrah, dochter van Mike Theunissen en Jessica van Roosmalen, Versiliënboschweg

Jelynn, dochter van Sven Wolvers en Mandy Roks, Cambriumstraat

Djaira, dochter van Fallon Esser en Jessica Kollar, Hunzestraat

Emily Dassen, dochtertje van Wesley Dassen en Jamie Schots, Schelsberg

Wij namen afscheid van :

Dirk van Voorst, 93 jaar, Ter Eyck

Hub Joosten, 89 jaar, Klimopstraat

Netty Jans-Mennens, 85 jaar, Voskuilenweg (voorheen Kampstraat)

Leon Kwiaton, 93 jaar, Sebastianusstraat

Liesbeth de Block-van Rozen, 84 jaar, Brunssum

Henk Laurs, 93 jaar, Ter Eyck

Sjef Hermans, 91 jaar, Hei-Grindelweg

 

Auteur: webredactie

Terug naar de inhoudsopgave

Colofon

De volgende editie van het parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt op maandag 30 april 2018!

Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl

Auteur: webredactie

Terug naar de inhoudsopgave

Een nieuw Mariafeest op 2e Pinksterdag

Het gebeurt niet zo heel vaak dat er nieuwe feesten op de kerkelijke kalender bij komen. Maar dit voorjaar heeft paus Franciscus besloten dat er een nieuw Mariafeest moet komen: Tweede Pinksterdag is voortaan het feest van ‘Maria, Moeder van de Kerk’. 

Die titel voor Maria bestaat al veel langer, maar er was nog geen speciale dag voor. Tweede Pinksterdag is een heel logisch moment om dit te vieren. Met Pinksteren vieren we namelijk dat de apostelen de kracht van de Heilige Geest krijgen en de wereld intrekken om het evangelie te verkondigen. 

Eigenlijk is Pinksteren het begin van de Kerk. In de tijd ná de verrijzenis van Jezus was Maria steeds bij de apostelen. Jezus had tegen Johannes gezegd: “Zie daar uw moeder.” En tegen Maria ze hij: “Zie daar uw zoon.” Vanaf dat moment was Maria als een moeder voor de leerlingen van Jezus en daarmee is ze ook de Moeder van de Kerk geworden. 

Op 22 mei van dit jaar vieren we het feest voor de eerste keer. 

Meer info:

https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/invoering-gedachtenis-maria-moeder-van-de-kerk-dag-na-pinksteren

 

Auteur: Wim Miltenburg fso pastoor

Terug naar de inhoudsopgave

Liturgische kalender

Hier vindt u het evangelie van vandaag:  https://www2.evangelizo.org/NL/gospel/
De actuele liturgische kalender is te vinden op:

http://www.wlh.nl/downloads/Liturgische%20kalender%202017-18_1.pdf .

 

Auteur: webredactie

Terug naar de inhoudsopgave

Internet

Internet

website: www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73
e-mail diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl Tel. 06 - 270 942 62

Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur onder nr. 06 - 531 71 722 
e-mail: fiencruts@home.nl

 

Auteur: webredactie

Terug naar de inhoudsopgave

Bankrekeningen

Bankrekeningen

• t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96
• t.n.v. Kerkbestuur St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19
• t.n.v. Kerkbestuur St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 0452 60

 

Auteur: webredactie

Terug naar de inhoudsopgave

Agenda

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur

Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur

Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

Koffiedrinken: 1e zondag van de maand na de H.Mis van 11.00 uur in ‘t Zaaltje

Voorbereidingsavond Doopsel: maandag 9 april 19.30 uur in de parochiezaal  Heerlerheide (Corneliuskerk)

Voorbereidingsavond Huwelijk: vrijdag 13 april om 20.00 uur in de parochiezaal Schandelen (H. Hart van Jezuskerk)

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

advertentie

Grooten

 

Auteur: webredactie

Terug naar de inhoudsopgave

advertentie

RD-reclame  

 

Auteur: webredactie

Terug naar de inhoudsopgave

advertentie

 

Auteur: webredactie

Terug naar de inhoudsopgave

advertentie

Korbel

 

Auteur: webredactie

Terug naar de inhoudsopgave

uitschrijven

foto algemeen

Parochienieuws archief

Actueel parochienieuws
Vorig parochienieuws
Beknopte printversie

Parochienieuws PDF archief


Parochieblad archief t/m 2017
 

Afmelden digitaal parochienieuws