“Als Gij wilt,……..”

‘’Als Gij wilt’’, zijn de eerste woorden van een melaatse gericht aan Jezus, uit het evangelie van carnavalszondag. Hij viel aan de voeten van Jezus neer en smeekte hem op een bijzondere wijze om genezing: ”Als Gij wilt, kunt Gij mij genezen.” Hij legt hier alles in Gods hand. Hij eist niet, dwingt niet, dreigt niet. Hij kent zijn positie en dat is er een van nederigheid, geloof en hoop. Hij legt zijn leven met zijn ups en downs in Gods hand. Met andere woorden hij vertrouwt erop dat God beter weet wat goed is voor hem dan hij zelf. Wie zou zoiets kunnen weigeren? Hij raakt het hart van Jezus en de Vader op de juiste wijze. Nu kan Jezus in de genezing van de melaatse laten zien hoe machtig God, de Vader is, die handelt in de persoon van Hem.

Deze houding stuit bij veel mensen op weerstand. Men wil zelf bepalen en als God al bestaat dan moet Hij doen wat ik wil, anders geloof ik niet in Hem. In het leven van zo’n mens kan God niet veel uit richten. Maar is deze mens wel zo hard als hij zich voordoet? Of is het een masker dat hij draagt. Met carnaval dragen velen een masker en voelen zich dan vrij in hun handelen. Dit kan goed uitpakken wanneer mensen daarom ongedwongen met elkaar kunnen omgaan. Geen onderscheid in rang en stand. Op Aswoensdag zetten ze het dan weer af en vervallen in oude structuren. Dat is jammer, want in hun binnenste zouden ze de sfeer van carnaval willen behouden. Maar het masker van het gewone leven gaat weer op.

Bij de melaatse zien we dat hij heil zoekt bij Jezus. Hij wil genezen worden van de besmettelijke ziekte die hem scheidt van de gemeenschap. Hij wil dat Jezus hem aanraakt, maar hij weet ook dat hij er geen recht op heeft. Geraakt door de gelovige houding van de melaatse raakt Jezus hem aan en geneest hem. Hij krijgt het ware leven weer terug.

Is dit niet ook ons diepste verlangen dat Jezus ons aanraakt en ons leven ten goede leidt. Geraakt door Gods liefde worden ook wij instrumenten in Gods hand. Ook wij moeten gereinigd worden van onze kwalen, ziekten en zonden.
Immers Jezus is ook de weg van nederigheid, geloof en hoop gegaan tot het uiterste toe. Door zijn lijden, sterven en verrijzen heeft Hij ons genezen van de eeuwige dood. Daarom blijft de houding van de melaatse actueel. Juist in deze tijd waarin velen hun hoop alleen stellen op menselijk kunnen en in een vaccin dat nog niet uitgerijpt kan zijn. Laat u aanraken door de liefdevolle hand van Jezus en open u hart voor het leven dat voor u ligt. Een leven ontvangend uit Gods hand. Hierop kun je vertrouwen want het leidt uiteindelijk naar het Eeuwig leven.

Zet uw maskers af en laat u door Jezus genezen. Vooral in deze vastentijd, waarin God ons oproept tot bekering en genezing: “Als Gij wilt, kunt Gij mij genezen”.