Bijbel en kunst

De Bijbel is het boek dat door de eeuwen heen inspiratie gaf aan kunstenaars. Zij lieten de Bijbel letterlijk tot de verbeelding spreken, in schilderijen, beeldhouwwerken en literatuur. Zo’n kunstwerk laat dikwijls meer zien dan alleen maar het werk zelf; achter een beeld (of een tekst) zit een verhaal.
In twee bijeenkomsten gaan we op zoek naar dat verhaal achter het beeld, het kleine verhaal achter het grote verhaal dat de Bijbel ons wil vertellen. We proberen méér te zien dan wat alleen maar op het eerste oog zichtbaar is.

Bijeenkomst 1 : Donderdag 13 juli 2023, 19:30-20:30
– De besloten tuin: Van schepping tot het Nieuwe Jeruzalem
Aan de hand van kunstwerken kijken we naar het concept van de ‘besloten tuin’ en naar verborgen verhalen, die we tegenkomen in het scheppingsverhaal, maar ook in het Bijbelboek Openbaring.

Bijeenkomst 2: Donderdag 20 juli 2023, 19:30-20:30
– Barmhartige kunst. Hoe kan kunst bijdragen tot een barmhartiger samenleving?
Beide bijeenkomsten staan op zichzelf en hoeven dus niet beide bezocht te worden.

Plaats: Klooster Wittem, Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem
Kosten: vrije gave
Aanmelden gewenst: www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 4501741