BINNEN GAAN EN BINNEN LATEN!

Moeder Teresa kwam eens in een van de sloppenwijken van Calcutta bij een moeder met zes kinderen. Ze bracht dit gezin een kommetje rijst zodat ze de dag iets te eten zou hebben. Vol dankbaarheid nam de moeder het kommetje aan en liep er mee naar de keuken. Daar verdeelde ze de rijst in een ander kommetje en liep naar buiten.
Even later kwam ze terug en met dankbare ogen vertelde ze moeder Teresa dat zij even naar een moeder met vijf kinderen was gegaan om de helft van de rijst te brengen. “Zij hebben sinds gisteren niets te eten gehad;” zei ze.

Dit verhaal heeft moeder Teresa ooit verteld op een congres van de VN.
Het heeft mij nooit meer los gelaten.
Wij gaan naar het einde van ons kalenderjaar en daarin worden veelal acties ondernomen voor de mensen die ook om eten verlegen zitten.
Ik zie ons nu niet zo snel met een kommetje rijst door Schandelen of Heerlen-Noord, Heksenberg of waar dan ook, lopen. Mensen zitten daar ook niet op te wachten. Maar er zijn gezinnen en eenzamen die net vijf euro teveel hebben om bij de Voedselbank te kunnen aankloppen, waardoor zij verstoken blijven van dat beetje extra hulp. De maanden van deze mensen kennen slechts 20 dagen en de rest is “overleven.”

Mensen die het moeilijk hebben, laten zich niet al te snel zien en verbergen hun problemen. Wij zien ze bijna nooit maar ze zijn er wel. En in deze vreemde tijd groeit dit aantal gestaag.
Wij, parochianen van de H. Hart parochie kunnen juist dat beetje extra geven waardoor zij weer kunnen opademen. Als wij onze harten openstellen voor deze mensen en hun nood in ons binnen laten dan kunnen wij misschien ook met onze hulp bij hen binnen gaan.

Met de Blijde Boodschap een blijde boodschap brengen en de mensen het gevoel geven dat zij er toe doen. Dat is ook wat Jezus van ons vraagt. Daarom willen wij vanaf de Eerste zondag van de Advent iedere week levensmiddelen inzamelen voor de minderbedeelden in onze parochiegemeenschap. Ons christelijk antwoord op hun nood, zodat zij ook in augustus “Kerstfeest” kunnen vieren.

Achter in de kerk staat dan een winkelwagentje waarin u de boodschappen kunt deponeren. Namens al die mensen zeggen wij u dankjewel.

Pastoor J.W. Janssen
Diakens Herman Janssen en Ton Jegerings