Caribische mis, zondag 10 september

Als start van het Corneliusoctaaf, zal er op zondag 10 september weer een Caribische Hoogmis gehouden worden om 11:15 in de Corneliuskerk. De mis wordt opgeluisterd door ‘United Voices of Joy’. Aansluitend is er Ban Topa – Caribisch Frühshoppen in de tuin van de pastorie. Het koor zal tijdens Ban Topa ook nog zingen.