Zalig Nieuwjaar aan allen boven het Spoor!

Geachte parochianen en supporters van onze parochiefederatie Heerlen-Noord.

Een jaar met nieuwe kansen ligt voor ons. Vanaf 1 januari zijn de twee federaties Schandelen en Heerlen-Noord een federatie geworden onder de naam Federatie Heerlen-Noord. We hebben net als een pastoor nog maar een kerkbestuur. Hierdoor worden alle krachten gebundeld om samen vorm te geven aan de kerk van de toekomst. We hebben drie liturgische centra, Heksenberg, Schandelen en Heerlerheide.

Maar ook een sociaal, caritatief-cultureel centrum in de toekomst in de kerk van de
Vrank. Hier willen we dan ook weer beginnen met de activiteiten van Caritas Heerlen.
Geen scheiding maar eenheid. Armoede kent geen grenzen.

Het afgelopen jaar was een vreemd jaar. We hadden allen grootste plannen voor het
leven en alles veranderde door dat ene virus. Op zondag Gaudete vergeleek ik het jaar met de voorbereiding van God op de menswording van zijn Zoon. Door het jawoord van Maria begon de directe voorbereiding. Maria zei in geloof en vertrouwen: ja, ik wil. Ook al begreep zij niet alles maar vanuit het oude joodse Adagium: God zal erin voorzien, begon ze aan het avontuur. Na drie maanden ging ze naar Elisabeth om haar te helpen bij haar zwangerschap, die leidde tot de geboorte van Johannes de Doper.
Maar toen kwam de onverwachte verandering. Geen geboorte in de vertrouwde omgeving met de familie er om heen. Een geboorte in eenzaamheid en kou zou het worden. Een kou die door de dieren werd verdreven. Groot was de vreugde van Jozef en Maria bij de geboorte van Jezus. Ook al was het anders dan gepland. Geen jubelende familie en vrienden, maar de herders welke onder normale omstandigheden niet hadden meegeteld. Buiten gesloten waren. Dit was de eerste stap van Jezus om de vertrouwde wereld te veranderen. Mensen van alle standen en rangen bij elkaar brengen vanuit de Liefde van God voor elk schepsel.
Zo hadden wij na 2020 jaar wederom een onverwachte kerstervaring dankzij Keizer
Corona. Onzekerheid heerste alom over hoe en wat, de vertrouwde tradities vielen weg. Groots gebeuren van weleer, nu een intieme ontmoeting in kleine kring en het pasgeboren Kind.
Ook nu zal God een bedoeling hebben, gelijk bij keizer Augustus.
Moge de vreugde van Kerstmis net zo groot zijn geweest zonder de wereldse versie-
ringen en oude gewoonten. Jezus komt voor ieder persoonlijk. Vreugde mogen heersen in uw hart gelijk bij Maria. En ook vertrouwen in de toekomst met het Adagium:
God zal erin voorzien.

Zalig Nieuwjaar, ik houd van U allen.
Pastoor J.W. Janssen, mede namens onze diakens Janssen en Jegerings en
het kerkbestuur.