E-Magazine voor gelovige vrouwen

Limburgs liefste. Zo heet een E-magazine voor gelovige vrouwen, dat sinds enige tijd wordt uitgegeven. Het online tijdschrift is een initiatief van enkele jonge katholieke en protestantse vrouwen in Limburg, die elkaar willen ondersteunen, inspireren en enthousiasmeren in hun geloof. In elke uitgave staan onder meer interviews met Limburgse vrouwen die vanuit hun geloof midden in het leven willen staan. Daarnaast zijn er ook allerlei rubrieken over caritas en Bijbelverhalen. Het E-magazine verschijnt enkele keren per jaar en is te lezen op www.limburgs-liefste.nl