Een nieuwe diaken erbij

diaken Ton Jegerings
Diaken Ton Jegerings (68)

Diaken Ton Jegerings (68) wordt met ingang van 1 september benoemd tot diaken-assistent van de samenwerkende parochiefederaties Heerlen-Noord. Hiertoe behoren de parochies H. Cornelius, H. Paulus en Christus Koning (Heerlerheide/Nieuw-Einde), H. Antonius van Padua (Vrank), H. Gerardus Majella (Heksenberg), H. Hart van Jezus, HH. Martelaren van Gorcum, H. Geest en H. Drievuldigheid (Schandelen/Meezenbroek/Schaesbergerveld). Jegerings is nu nog diaken-assistent in het parochiecluster Heerlen-centrum met als aandachtsgebied de wijk Molenberg. Deze taak legt hij per 1 september neer. Naast zijn nieuwe taak in Heerlen-Noord blijft diaken Jegerings verantwoordelijk voor het woonwagenpastoraat in het dekenaat Heerlen.