Expositie van de Lijkwade van Turijn

Tot en met zondag 30 mei krijgt u de kans om een levensgrote replica van de Lijkwade van Turijn te zien in de Corneliuskerk. Van 22 mei t/m 30 mei is de kerk geopend van 13 tot 16 uur.
Het origineel bevindt zich sinds 1578 in Turijn in Noord-Italië. De historische overleveringen tonen aan dat de lijkwade daarvoor een reis heeft gemaakt van Jeruzalem naar Edessa (nu Turkse Urfa), Constantinopel (nu Istanboel), Athene, Lirey (Frankrijk), Chambéry (Frankrijk) tot uiteindelijk Turijn. Het doek heeft daarbij oorlogen, plunderingen en branden overleefd waarvan de sporen nog duidelijk zichtbaar zijn.
Vanaf het begin af heeft men altijd geloofd dat dit het doek was waarin Jezus werd gewikkeld toen hij was gestorven. Het werd altijd met veel eerbied door vorsten bewaard en af en toe tentoongesteld. Nu is het uiteindelijk in het bezit gekomen van het Vaticaan.


Toen in 1898 een foto werd gemaakt van de lijkwade werd op het negatief van de foto pas echt duidelijk een man zichtbaar. Vanaf dat moment is de belangstelling van de wereld gewekt en betwisten de wetenschappers elkaar onderling omtrent de echtheid ervan. Dit zijn enkele van de vele aanwijzingen dat het echt om de lijkwade van Jezus zou kunnen gaan:

 • Ontdekking van stuifmeelkorrels van planten die alleen groeien in Israël.
 • De muntstukken die zijn ogen sluiten kwamen uit Judea en zijn geslagen rond 30 na Christus.
 • De aanwezigheid van menselijk bloed met bloedgroep AB op plaatsen waar Jezus verwond werd.
 • Zanddeeltjes bij de knieën met dezelfde chemische samenstelling als het zand in Jeruzalem.
 • Er zijn geen verfresten gevonden. Alleen verkleuringen die door veel licht of straling op het doek kunnen zijn ontstaan, die uiteindelijk een driedimensionaal beeld van een man geven.
  Dat laatste is vooral indrukwekkend omdat het een aanwijzing kan zijn dat Jezus de afdruk heeft achtergelaten bij zijn verrijzenis.

  Verder is de lijkwade vooral zeer ontroerend omdat de sporen het lijden van Jezus zichtbaar maken:
 • De zweepslagen met riemen waaraan kleine loden bolletjes zaten die bloedige wonden veroorzaakten op Zijn rug, heupen en dijen.
 • De doornenkroon die meer een kap van doornen was zoals de wonden bovenop het hoofd laten zien.
 • De breuk in Zijn neus en de zwellingen in Zijn gezicht.
 • De afdruk van de dwarsbalk van het kruis die Jezus droeg.
 • De wonden in de polsen en voeten waar de spijkers Hem doorboorden.

  Van 22 mei t/m 30 mei is de kerk geopend van 13 tot 16 uur. Er worden informatieve boeken en dvd’s te koop aangeboden. Lezingen over de lijkwade worden gegeven op de volgende tijdstippen:
  Donderdag 20 mei om 19.00 uur voor iedereen;
  Zondag 30 mei om 12.15 uur voor iedereen;
  Dinsdag 25 mei om 16.00 uur voor vormelingen;
  Donderdag 27 mei om 16.00 uur voor communiekinderen.