Fratelli e sorelle’ (broeders en zusters) viering Raad van kerken Parkstad 

Midden in de week van gebed voor eenheid met het mooie thema ‘blijf in mijn liefde’ nodigt de Raad van Kerken Parkstad u uit voor een samenzijn in de Sint-Laurentius kerk van Voerendaal. Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen, is de oproep van deze week en die sluit ook aan bij de encycliek die paus Franciscus op 4 oktober 2020 in Assisi ondertekende. De encycliek heeft de mooie titel ‘Fratelli tutti’ (vrij vertaald: broeders en zusters van elkaar). In dit schrijven roept de paus ons allen, mensen van goede wil, niet alleen samen te bidden voor eenheid, maar vooral ook Gods liefde gestalte te geven in daden.

Op 21 januari 2021 willen we om 19.00 uur in de Sint-Laurentiuskerk (Kerkplein 37) in Voerendaal beginnen met een korte dienst waarin Pastoor Harrie Brouwers zal voorgaan waarna hij ‘Fratelli tutti’ nader zal toelichten en de betekenis ervan voor ons allen… Daarna is er gelegenheid voor verdere discussie en nadenken over hoe wij nader kunnen samenwerken, om de suggesties die onze paus aandraagt concreet gestalte te kunnen geven in onze directe omgeving hier in Parkstad.

Dus van harte uitgenodigd,

Math Cuvelier, diaken vice-voorzitter namens Raad van Kerken Parkstad

PS:      Ivm coronamaatregelen gelieve vooraf aanmelden: mj.cuvelier@home.nl of 06-30383700