Gaf u al aan de kerk van morgen?

Het kan u haast niet ontgaan zijn: het startmoment in de kerk, de brieven die zijn verstuurd, de berichten via het parochieblad. In januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2023 plaats! Meer dan 2.000 kerken deden mee, zo ook onze parochiefederatie.

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daardoor hartelijk bedanken! Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Uw bijdrage is onmisbaar voor onze parochie om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Uw geld wordt goed besteed!

Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.

Als laatste een dankwoord aan alle vrijwilligers die de Actie dit jaar mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie inzet! Zonder jullie was dit niet gelukt.