Gedachteniskruisjes Schandelen

Achter in de H. Hart van Jezuskerk hangen enkele kruisjes waarvan de termijn is of binnenkort is verstreken. Deze kruisjes zijn gemarkeerd met een kleine witte sticker. De kruisjes met een sticker met rood puntje worden zonder reactie eind september afgenomen, die met een blauw puntje eind december. Alle kruisjes die afgenomen zijn, zijn dan af te halen op het parochiekantoor Kerkstraat 6, telefoon 045-5212450.

Wilt u het gedachteniskruisje mee naar huis nemen of wilt u het kruisje laten hangen, neem dan ALTIJD contact met het parochiekantoor.
Indien u het kruisje wilt laten hangen dan kan dat weer voor € 25,00 voor de termijn van 5 jaar. U kunt het bedrag overmaken op NL 42 INGB 000 106 1123 t.n.v. Federatie R.K. Parochies Heerlen. Graag o.v.v. Naam overledene + verlenging gedachteniskruisje.

Hangt er van uw dierbare nog GEEN kruisje, dan kunt u altijd een aanvraag indienen via het parochiekantoor. Dan kan er ook voor uw dierbare in overleg een gedachteniskruisje worden vervaardigd.