Corneliuskerk
Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.15 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur.
Aanbidding op woensdag en zaterdag van 9.30 tot 11.45 uur, en op maandag en vrijdag om 18.00

Gerardus Majellakerk
Zaterdag om 18.00 uur;
Dinsdag om 09.00 uur.

H. Heilig Hart van Jezus kerk:
Zondag om 10.00 uur;
Woensdag om 19.00 uur;
Donderdag om 09.00 uur

De kerken van de parochiefederatie Heerlen-Noord hanteren in verband met Corona de 1,5 meter-regel. Dat betekent in de praktijk dat de kerken nog niet vol kunnen zitten. Hoe gaat dat in zijn werk?

In de Corneliuskerk in Heerlerheide mogen de banken om en om gebruikt worden. U kunt gaan zitten in de banken met een groene stip. Voor de duidelijkheid hebben we in de niet-toegankelijke banken de misboekjes weggehaald. In een bank dient u op minimaal 1,5 meter afstand van een andere parochiaan te gaan zitten. Alleen personen uit hetzelfde huishouden mogen wel naast elkaar gaan zitten. Als de banken in het middenschip van de Corneliuskerk bezet zijn, kunt u ook gebruik maken van de zijbankjes met een groene stip en van de banken bij de doopkapel en het Corneliusaltaar met een groene stip. Op die manier moet het lukken om op veilige afstand van elkaar de H.Mis bij te wonen

In de Gerardus Majellakerk Heksenberg en de H. Hart van Jezuskerk in Schandelen zijn ook de banken om en om voorzien van groene stippen.

In alle kerken geldt dat u bij het betreden en verlaten van de kerk en bij het ter communie 1,5 meter afstand dienst te houden. Ook de andere algemene maatregelen blijven van toepassing. Dus kom niet naar de kerk als u verkoudheidsklachten heeft. Kom ook niet als een van uw huisgenoten koorts heeft of last van benauwdheid. Was regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog en schud geen handen.