Herdenking van kapelaan Servaas Ramakers op 1 mei 2022

Kapelaan Servaas Ramakers werd geboren te Schinnen in 1906. In 1931 werd hij tot priester gewijd en benoemd tot kapelaan van de St. Corneliusparochie te Heerlerheide. Naast de gewone pastorale werkzaamheden was hij geestelijk adviseur van een aantal verenigingen, waaronder de RKVV Groene Ster en de afdeling Heerlerheide van de R.-K. jeugdbeweging voor jongens Jonge Wacht. Ook was hij voorzitter van het St. Caeciliakoor van de St. Corneliusparochie. Hij was geliefd in de parochie vooral bij de jeugd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield hij felle preken tegen het Nazidom. Hij was duikhoofd ofwel wijkhoofd van de L.O.-Heerlerheide. L.O. staat voor Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Deze organisatie was tussen medio 1942 en mei 1945 een Nederlandse verzetsbeweging.
Op 18 augustus 1944 werd hij gearresteerd en neergeschoten nabij de spoortunnel te Heerlen. Ondanks zijn verwonding aan zijn keel en kaak werd hij dezelfde dag naar kamp Vught gebracht. Op 6 september 1944 werd hij naar het kamp Sachsenhausen nabij Berlijn en op 6 februari 1945 naar het kamp Bergen-Belsen op de Lüneburger Heide overgebracht. Door de zeer slechte hygiënische omstandigheden in dit kamp stierf hij op 9 maart 1945 aan tyfus. Zijn stoffelijk overschot ligt daar in een massagraf. Zijn naam staat vermeld op oorlogsmonumenten te Haelen, Rolduc en Valkenburg. Bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Sint-Corneliusparochie in 1989 schonk de fam. van kapelaan Ramakers zijn kelk aan de parochie.

In drie nummers van het verenigingsblad van de Heemkundevereniging Heerlerheide staat het levensverhaal van kapelaan Servaas Ramakers.
Op zondag 1 mei 2022 organiseert de Heemkundevereniging Heerlerheide een herdenking van kapelaan Servaas Ramakers. Om 11.15 u is er in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide een H. Mis. Na de H. Communie onthulling van een plaquette in de Mariakapel door familielid Sjo Ramakers en inzegening door pastoor Janssen.

Na de Eucharistieviering onthulling van een nieuw straatnaambord in de Kapelaan Ramakersstraat na een rondgang met fanfare, kerkkoor, genodigden en geïnteresseerden via Kerkstraat, Lokerstraat, Kampstraat naar de Kapelaan Ramakersstraat.


Vervolgens onthulling van een van de twee nieuwe borden door een lid van B. en W. van de gemeente Heerlen en inzegening door pastoor Janssen.

Vanaf 2023 zal kapelaan Servaas Ramakers jaarlijks rond zijn sterfdag op 9 maart in een H. Mis in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide worden herdacht.