Installatie nieuwe kerkbestuursleden

Afgelopen maand is er in ons kerkbestuur een wisseling geweest.

Zo heeft Frank Eussen ons na jarenlange trouwe dienst verlaten. Wij bedanken Frank voor zijn betrokkenheid bij de kerk.

Daarnaast heten we 3 nieuwe bestuursleden van harte welkom. Zij zijn op 28 mei jongstleden door deken Bouman geïnstalleerd als algemeen bestuursleden. We wensen hun veel succes!