Parochienieuws logo

St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

kerst 2018

nummer:11 - 2018, periode: december 2018 - januari 2019 - Printversie

Een Advent van een jaar

Op het moment dat ik dit artikeltje schrijf, staan we vlak voor de bisschopswijding van Mgr. Harrie Smeets. Een jaar waren we zonder bisschop. Wanneer en wie er zou komen wisten we niet. Het voelde als een advent; een tijd van actief verwachten. We voelden een zeker gemis. Meer dan ik had gedacht. Zonder bisschop voelden we ons wat verweesd. Vaak zeiden we "het duurt wel erg lang voor bekend wordt wie de nieuwe bisschop wordt."- Terwijl in feite vele bisdommen vaak langer moeten wachten op een nieuwe herder. - Maar dat gevoel geeft aan: een bisschop hoort er echt bij. Het mooie daarvan vind ik dat we met ons gemoed aanvoelen dat een bisschop erbij hoort. Hij hoort bij onze geloofsbeleving. Het is méér dan: iemand moet nu eenmaal de leiding geven en beslissingen nemen.

Vanaf vorig jaar Advent, tot nu 8 december zagen we uit naar de nieuwe bisschop. Zo mogen we de Advent voor Kerstmis ook beleven. Een actief uitkijken naar Jezus' komst, met Kerstmis. En, nu we meer erváren wat advent inhoud - kunnen we ook het tweede aspect van de adventstijd beter aanvoelen. We bereiden ons ook voor op Christus' wederkomst. In die zin is heel ons leven een adventstijd. Het is mooi als we ons leven zo invullen dat we toeleven naar de ontmoeting met Jezus Christus. Niet een passief afwachten, maar een hoopvol uitkijken. Dan vullen we ons leven anders in; minder gericht op onmiddellijk genieten. Alleen maar genieten gaat ook niet; het leven is niet alleen maar leuk. Zieken ondervinden dit dagelijks.

Binnen enkele weken is het Kerstmis. Jezus is voor alle mensen in onze wereld gekomen. Ook voor de zieken, en voor degenen die tegenslagen ervaren. De vrede en vreugde van Kerstmis is ook voor hen; voor iedereen. Daarom moeten we Kerstmis ook niet louter uiterlijk of oppervlakkig vieren. Aanvoelen wie Jezus is, en waarom Hij gekomen is. Maar ik merk bij mezelf, om dat te kunnen is vier weken Advent kort en ik denk, een jaar ook.

Zalig kerstfeest.

 

Auteur: Wim Miltenburg fso

Terug naar de inhoudsopgave

Blij om zijn komst!

cathedra.jpg.png

Dat een bisschopswijding je zo blij kan maken! Het was een prachtige viering, die 8e december in de Roermondse Christoffelkathederaal. De gesproken woorden; de sacrale zang, de rijke symboliek van het plat ter aarde gaan bij de litanie van alle heiligen, de ring, het evangelieboek wat tijdens het wijdingsgebed boven de te wijden bisschop werd gehouden, de serene stilte in een bomvolle kathedraal, de handoplegging door meer dan twintig bisschoppen en de lange stoet van celebranten, kanunniken, misdienaars, ridders en schutters …. Het had iets tijdloos, of meer nog: we zetten de geloofstraditie van vele eeuwen voort. Verleden en heden ontmoetten elkaar in een samengebalde liturgie in een bomvolle kerk, met een hoopvolle blik naar de toekomst. Christus is dezelfde; gisteren, nu in 2018 en in de toekomst. En wat mij vooral treft: dat je zo blij kunt zijn, dat we weer een bisschop hebben.  

Een jaar waren we zonder bisschop. Wanneer en wie er zou komen wisten we niet. Het voelde als een advent; een tijd van wachten; weliswaar actief wachten, met een zekerheid er zal iemand komen. Maar we voelden in dit afgelopen jaar een zeker gemis. Meer dan ik had gedacht. Zonder bisschop voelden we ons wat verweesd. Vaak zeiden we "het duurt wel erg lang voor er een nieuwe bisschop komt."- Terwijl in feite vele bisdommen vaak langer moeten wachten op een nieuwe herder (!) - Dat gevoel geeft aan: een bisschop hoort er echt bij. Het mooie daarvan vind ik, dat we met ons gemoed aanvoelen dat een bisschop erbij hoort. Hij hoort bij de Kerk, en ook bij onze geloofsbeleving. Het is méér dan: iemand moet nu eenmaal de leiding geven en beslissingen nemen.

De blijheid van nu-hebben-we-een-nieuwe-bisschop is een vreugde die uit ons geloof voortkomt. Na die advent van een jaar wachten kwam de vervulling. Zo mag aan ook Kerstmis ons net zo’n intense vreugde geven. Kerstmis voelen als de vervulling van dit verwachtingsvol uitzien in de advent. Dan worden we van binnen blij om de geboorte van het Kind in Bethlehem, zoals we blij zijn om de komst van de nieuwe bisschop. En – om met de slotwoorden van bisschop Harrie Smeets te spreken: dit geloof is niet om in een vitrine te zetten. Bij ons geloof geldt: verberg het niet, maar draag het uit. Lopen (dat wil zeggen: er-voor-gaan),  goed bidden en gedraag je, vertaalde bisschop Harrie Smeets de opdracht die hij bij zijn bisschopswijding gekregen had. Dat geldt voor de bisschop zelf en, ik denk, voor iedere gedoopte! Blij zijn om Jezus’ komst in onze wereld, blij om het Kind in de stal van Bethlehem. Daarvoor gaan, goed bidden en ons katholiek gedragen. Zalig kerstfeest!

Pastoor Wim Miltenburg fso

 

 

 

Auteur: Wim Miltenburg fso

Terug naar de inhoudsopgave

kerkdiensten

    Corneliuskerk  Gerardus Majella Gerardus Majella kerk

Vrijdag 21 december

18.30 uur Boeteviering.

19.00 uur Leesmis. St Leonard Grond en Maria Magdalena Dierks.

Na de H. Mis biechtgelegenheid.

 

 

Zaterdag 22 december

4de weekend Advent

GEEN BIECHTGELEGENHEID

19.00 uur Zangmis. Zld Sjef Hermans (coll); Zld Sjeng Quaedvlieg (coll); Zeswekendienst Sjir Lipperts.

 

Zondag 23 december

4de zondag Advent

11.00 uur Zangmis. St Jrd Zef Pluijmen en Ciska Pluijmen- Custers; St Jrd Jacq en Nelly Gommans-Manders.

Zondag 23 december                   

4de zondag Advent

09.30 uur Zangmis

Maandag 24 december  KERSTAVOND

17.30 uur Gezinsmis m.m.v. Third Wingkoor. Zld Ernst Theunissen (coll).

20.00 uur Zangmis m.m.v. St.Caeciliakoor. St Jrd overl. ouders Ritzen-Laumen en Hubertina Laumen; Jrd ouders Spittler-Quaedvlieg; Zld Wiel en Erika Speth (coll); Zld Jan Palmen; Zld Finy Schillings-Ritzen en Jeu en Goswin Pagen;Zld Jan van Lent en overl. familieleden; Zld Yvonne Driessen- van Menxel; Jrd Ouders Jacobs-Leers, ouders Hamaekers- Moonen en voor overleden familieleden.

22.00 uur Nachtmis Slovenen.

Maandag 24 december KERSTAVOND

18.00 uur Kerstnachtmis met communicanten.

 

22.00 uur Nachtmis m.m.v. koor Coda

Zld voor Sien Vromen- van Buuren

Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag

11.00 uur Zangmis. Zld Jan en Mien Meurs-Tripels en zonen Ger en John; Zld Hub Joosten (coll); Zld Marianne Heinrichs-Mengels (coll); Jrd Sjeng Vrolings, Catharina Vrolings-Koonen en zoon Hein; Zld Willy Vrolings-Paternotte en dochter Carina; Zld Sjeng Huren en Lenie Huren- Beaujean; Jrd Jan Witte; Zld Jan Kisters (coll); Zld Ernst Theunissen (coll).

Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag

GEEN H. MIS

Woensdag 26 december Tweede Kerstdag

11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans koor. Voor leden en overleden leden RKSV Groene Ster; Zld Winy Falize-Peters (coll); Zld Anton en Netty Backer Leegstra en voor Henk van Tilburg; Zld ouders Vrolings-Stassen, ouders Leunissen-Sijben en overleden familieleden.

Woensdag 26 december Tweede Kerstdag

11.00 uur H.mis m.m.v. Harmonie St. Gerardus.

Vrijdag 28 december

19.00 uur Leesmis. Zld Mia Cordewener- Mennens en zoon Louke.

 

Zaterdag 29 december

16.00 - 16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. 1e Jrd Annie Hikspoors-Lambregts; Zld Henk Lavalle (coll).

 

Zondag 30 december

11.00 uur Zangmis. Zld Frans Swinkels (coll); Zld Helena van Kruchten (coll).

Zondag 30 december

09.30 uur Zangmis. Jrd Wiel van Es.

 

Maandag 31 december Oudejaarsavond

19.00 uur Zangmis. Zld voor een overledene (coll).

 

Dinsdag 1 januari          Nieuwjaarsdag

11.00 uur Zangmis. Zld voor een overledene (coll); Zld Gerda Klinkers-Hermans (coll).

Aansluitend Nieuwjaarstreffen in de parochiezaal.

 

Woensdag 2 januari

09.00 uur Leesmis. St Josef Hermans en Helena Ramakers.

 

Vrijdag 4 januari

18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis. Voor Priesterroepingen en H. Priesters.

 

Zaterdag 5 januari

16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; Zld Sjir Lipperts (coll); Jrd voor Wiel Poels en voor overledenen van fam. Poels en fam. Heutz; St Jan Mathijs Verkoelen en ouders; St Jrd Tineke Ubachs.

 

Zondag 6 januari 

11.00 uur Zangmis. Zeswekendienst George Boon; Zld Jan Frolichs (coll); St Jrd Pastoor J.W. Peters , Mej. Peters en overl. ouders.

Zondag 6 januari

09.30 uur Zangmis. Voor hen die offerden.

Maandag 7 januari

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.

 
 

Dinsdag 8 januari

09.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 9 januari

09.00 uur Leesmis.

 

Vrijdag 11 januari

19.00 uur Leesmis.

 

 

Zaterdag 12 januari 

GEEN BIECHTGELEGENHEID

PRESENTATIEMIS VORMELINGEN

19.00 uur Zangmis. 1e Jrd Maria Koonen-Mostert; Zld Giovanni Perin (buurt).

 

Zondag 13 januari KINDERNEVENDIENST 

11.00 uur Zangmis. Zld Treesje Paas-Schulteis (coll); St Jrd echtel. Hub en Mieke Duijsens-Koonen en zoon Lou Duijsens.

 

Zondag 13 januari

09.30 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies.

 

Maandag 14 januari

18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.

Dinsdag 15 januari

09.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 16 januari

09.00 uur Leesmis.

 

Vrijdag 18 januari

19.00 uur Leesmis. St Ouders Wilms-Körfer.

 

Zaterdag 19 januari

16.00 -16.45 uur Biechtgelegenheid

 

19.00 uur Zangmis. Zld Sjir Lipperts (coll); Zld Jan Savelsberg (coll).

 

Zondag 20 januari            Patroonsfeest St. Sebastiaan

11.00 uur Zangmis m.m.v. Concertato. Voor alle levende- en overleden leden van de Koninklijke Schutterij St. Sebastiaan; Jrd Mia en Harrie Stassen-Erens; Zld Jo Derikx (coll); Zld Hubert Huijts en Elizabeth Beaujean, kinderen en kleinkinderen; Zeswekendienst Jos Smeets.

Zondag 20 januari

09.30 uur Zangmis. Voor een overledene (coll).

Maandag 21 januari

18.45 uur  Marianoveen en aansluitend leesmis. St Eduard Wintgens.

 

 

Dinsdag 22 januari

09.00 uur Leesmis. .Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 23 januari

09.00 uur Leesmis. St Hendrik Schobben en Helena Driessen.

 
   

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Actie Kerkbalans 2019

Hoe belangrijk vinden we de kerk in onze gemeenschap? Ook mensen die er niet zo vaak komen waarderen het vaak dat de kerk er is. Om onze kerk toekomst-proof  te maken is een zichtbare band nodig; een tastbare betrokkenheid. Betrokken door mee te bidden, mee te werken en mee te betalen. Bemoedigend vind ik het, dat zoveel mensen het waarderen dat de kerk er is, zeker op speciale momenten: bij een afscheid, bij een doopsel, bij feesten en voor een flink aantal ook gewoon iedere zondag.

In ons land moeten we de kosten van het kerkgebouw, de verwarming, het kerkelijk leven en alles wat erbij komt zelf als parochianen dragen. We ontvangen geen subsidie van de Overheid, of het Bisdom. In de praktijk betekent het dat kerkgangers en anderen in de wijk die het waardevol vinden dat de kerk er is, een kerkbijdrage geven. Hiervoor is de actie KERKBALANS bedoeld. De actie periode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. Ieder die omwille van het geloof, cultuur, of sociale cohesie de kerk belangrijk vindt, wil ik vragen om met deze actie mee te doen.

Al werken we met allemaal vrijwilligers, de kerk brengt kosten met zich mee, zoals een salaris voor de pastoor , onderhoud en verzekering van het kerkgebouw, verwarming, computer, enz. – Helaas schrijven we rode cijfers. We teren dus in, maar toch vind ik het frappant dat ook mensen die niet zo kerkelijk zijn, wel meedoen met de actie KERKBALANS. De actie zelf is landelijk, maar wat u voor de actie KERKBALANS geeft, komt geheel ten goede aan onze eigen parochie en parochiekerk. De toekomst van onze parochiekerk hebben we daarmee ook zelf in de hand. Als u vindt dat de kerk er hoort te zijn, druk dat dan a.u.b. uit in de kerkbijdrage. Een aantal oudere vaste deelnemers is komen te overlijden; we streven ernaar dat de generaties na hen hun plaatsen innemen door nu te gaan deelnemen. Tijdens de landelijke actie KERKBALANS ontvangen de deelnemers altijd een persoonlijk schrijven.  Dat doen we ook dit jaar, maar vanwege een nieuw computerprogramma komt deze brief in februari.

Omdat mensen vaker naar een richt bedrag voor hun kerkbijdrage vragen vermelden we het door het bisdom vastgestelde ‘kerkbijdrage tarief’: € 110,--/jaar. (Bij deze hoogte geniet u enkele voordelen bij een huwelijk of uitvaart.) 

 

MAAR WIJ ZIJN BLIJ MET IEDERE BIJDRAGE

 

Uw bijdrage kunt u overmaken op een van de volgende rekeningnummers: 

Wat ik interessant vind: wie een jaarlijkse bijdrage voor minimaal vijf jaar toezegt, kan het bedrag jaarlijks als aftrekpost in mindering brengen bij zijn inkomstenbelasting. Dat kan zonder dat er sprake is van een minimum! En, sinds 2017 kan dit zonder tussenkomst van een notaris! Formulieren hiervoor hebben we op het parochiekantoor. (Zelf downloaden bij de belastingdienst kan ook; zie hieronder bij het rekenvoorbeeld.) En … wij waarderen het natuurlijk bijzonder als u vanwege deze aftrekpost ‘dat extra aan onze parochie wil geven!J Hieronder een rekenvoorbeeld. 

Hieronder een toelichting met een rekenvoorbeeld hoe het werkt als u van plan zou zijn om € 100 op jaarbasis aan de parochie te geven. Dan kost op deze  manier het geven van € 150,-- per jaar u ‘maar’ € 96,--. 

 

Toelichting en rekenvoorbeeld

Stel u valt met uw belastbaar inkomen in het 36% tarief. Als u een periodieke gift van € 150 per jaar aan de parochie betaalt, kunt u die € 150 van uw inkomen aftrekken en krijgt u 36% van € 150 terug van de fiscus. Dat is € 54. Netto betaalt u dus maar € 96, terwijl de parochie een bedrag van € 150 ontvangt!

Als kerkbestuur zouden wij natuurlijk ontzettend blij zijn als u dit op deze wijze zou gaan doen. Al meerdere jaren draaien we met verlies. En dat houden we niet lang vol.

Wat moet u doen? U kunt het formulier vanuit de kerk of parochiekantoor meenemen, of downloaden:

 https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf   

Vul het formulier ‘periodieke gift in geld’ in, onderteken het en lever het in bij het parochiekantoor. De penningmeester vult de gegevens van de ontvangende parochie in. U ontvangt uw deel van het formulier volledig ingevuld terug. Als u het nog dit jaar regelt, kunt u de aftrek nog in 2018 toepassen.

.

 

Auteur: pastoor Wim Miltenburg fso

Terug naar de inhoudsopgave

Kerstconcert fanfare St.-Joseph

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Pro Ecclesia et Pontifice

Op zondag 16 december heeft Hans Kikken de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. Het bleef voor hem tot het einde van de eucharistieviering een verrassing. Zijn kinderen en kleinkinderen hadden in de zijbeuk bij het Corneliusaltaar plaatsgenomen, zodat van af het oksaal – Hans is koorlid – niet te zien was dat zij ook in de kerk waren. Na de aankondiging van het programma van het komende jubileum 180 jaar rondom St-Cornelius, kreeg Hans de pauselijke onderscheiding uit handen van pastoor Wim Miltenburg. Zijn echtgenote Ellen spelde hem de versierselen op.

Hans Kikken is gedurende ruim 24 jaar kerkmeester geweest van de Corneliusparochie, waar in de loop van die jaren omliggende parochies bij gekomen zijn. Zijn eerste periode als kerkmeester was van 1 juni 1985 tot 1 juli 1993; een tweede periode liep van 15 oktober 1994 tot 15 oktober 2002 en in een derde periode (1 februari 2010 tot 1 februari 2018) was Hans Kikken vice-voorzitter  En in de praktijk was hij in een tussenliggende tijd vaker adviseur van het kerkbestuur. In de waarderende woorden die pastoor Wim Miltenburg tot hem richtte noemde deze zijn zorg voor de processie en het Corneliusoctaaf. De pastoor gaf o.a. aan hoe Hans Kikken een realistische kijk op de toekomst had en in oplossingen dacht. Hoe hij altijd rust uitstraalde en het overzicht behield. Voor medewerkers op het Bisdom was Hans een gewaardeerde gesprekspartner: zakelijk en reëel, de belangen van iedere partij eerlijk afwegend. Wij wensen hem en zijn echtgenote Ellen van harte proficiat.

Foto's van de uitreiking vindt u in het Fotoalbum Pro Ecclesia Hans Kikken.

Auteur: redactie parochienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Agenda

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur

Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur

Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

Koffiedrinken: 1e zondag van de maand na de H.Mis van 11.00 uur in ‘t Zaaltje

Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur

Doopvoorbereidingsavond: maandag 7 januari 2019 om 20.00 uur in de parochiezaal te                                                        Heerlerheide.

Thuiscommunie: zaterdag 5 januari 2019.

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Wekelijkse diensten

Dagen
Heerlerheide

Heksenberg
Kerk Schandelen
Schandelen
zaterdag 14.30 uur Ter Eyck
19.00 uur
   
zondag 11.00 uur  09.30 uur  11.00 uur
maandag 19.00 uur
18.45 uur: Marianoveen
   
dinsdag   09.00 uur  
woensdag 09.00 uur   19.00 uur
donderdag     09.00 uur
vrijdag 19.00 uur    

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Levensmomenten

 Doopsel bladeren Overlijden ring Huwelijk
Gwenn, dochter van Mike Moonen en Ramona Dalm George Boon, 91 jaar, Eygelshoven  
Jana, dochter van Rinus Douma en Chayenne Baecklandt Jos Smeets, 71 jaar, Bergerodeweg  
Naythen, zoon van Humphry Leander en Angelique Floranis

Hennes Swinkels85 jaar, Kerkrade

 
Jente, dochter van Michel Frankes en Joany Wesselo    

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Kerstvoetbedevaart van Valkenburg naar Banneux

Maandag 24 december Kerstvoetbedevaart van Valkenburg naar Banneux

Voor de 80e maal wordt de jaarlijkse voetbedevaart van Valkenburg naar de Belgische Maria-bedevaartplaats Banneux gehouden. De 51 kilometer lange tocht begint met een H. Mis om 8.30 uur in de parochiekerk van Valkenburg. Goede conditie, doelmatige kleding en stevig schoeisel zijn vereisten. Ook een reflecterend vest of zaklamp zijn voor de donkere uren aan te bevelen. Volgauto's en busjes rijden frequent over de route en er zijn voldoende mogelijkheden tot rust onderweg. Om 21.00 uur wordt in de Boodschapskapel van Banneux de nachtmis gevierd, met medewerking van het kerkelijk zangkoor van Houthem. Aansluitend staan bussen klaar om de pelgrims terug naar Valkenburg te rijden. Voor aanmelden bus (tot 17 december) en meer informatie:  (043) 6015447 of kijk op 
www.kerstvoettochtbanneux.nl.

Auteur: redactie parcohienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

RD-reclame  

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Laatste tv-mis uit Meerssen

Zondag 30 december : Laatste tv-mis uit Meerssen

De Sacramentsbasiliek in Meerssen vormt voor de laatste keer het decor voor de televisiemis die de KRO wekelijks uitzendt vanuit een kerk in één van de bisdommen. Vanaf februari valt voor wat het bisdom Roermond betreft deze eer te beurt aan de parochiekerk van Waubach. De H. Mis begint om 10.30 uur en is te zien via NPO 2, of live bij te wonen in de basiliek.

Auteur: redactie parcohienieuws

Terug naar de inhoudsopgave

Lezingen van de dag

De lezingen van de dag kunt u raadplegen via https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/  

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Kerstwens CDA 2018

Kerstwens CDA 2018

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

cafe de bok Lemmens

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Bankrekeningen

Bankrekeningen

• t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96
• t.n.v. Kerkbestuur St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19
• t.n.v. Kerkbestuur St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 0452 60

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Advertentie

advertentie anja

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Internet

Internet

website: https://www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73
e-mail diaken Herman Janssen: hermanjanssen8@gmail.com Tel. 06 - 270 942 62
Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur onder nr. 06 - 531 71 722 
e-mail: fiencruts@home.nl

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Colofon

De volgende editie van het Parochienieuws Heerlen-Noord verschijnt

op maandag 21 januari 2019!

Kopij kunt u tot 1 week voor verschijnen mailen naar info@parochiesheerlennoord.nl.

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

Grooten

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

 

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Advertenties

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

Stichting Patiëns

Stichting Patiëns en haar doelstelling

Voelt u zich geroepen om goed werk te doen??

De Stichting heeft als doel de mantelzorgers van terminale patiënten te ondersteunen of tijdelijk te vervangen om zodoende het mogelijk te maken, dat de zieke thuis kan worden verzorgd en uiteindelijk ook thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving kan sterven. In deze periode is hulp van mens tot mens van onschatbare waarde.

De Stichting wil dit doel bereiken door het inzetten van vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan mensen bij in hun laatste levensfase. Zij zijn op de achtergrond aanwezig, luisteren naar de zieke, praten samen over alledaagse dingen maar ook over sterven en dood als dat gewenst is. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de partner of het familielid even rust nemen of bijvoorbeeld met een gerust hart een boodschap doen. De vrijwilliger kan ook licht verzorgende taken overnemen als dat nodig is.

 Het zorg gebied van de Stichting Patiëns omvat Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

 

Aanvragen van de Stichting Patiëns

De aanvraag kan via de huisarts, thuiszorg of rechtstreeks via aanvraag@stichtingpatiens.nl.

Na een aanvraag volgt een intakegesprek met de coördinatoren. Nadat er afspraken zijn gemaakt, gaat de coördinator op zoek naar de juiste vrijwilligers.

De coördinatoren zijn:

Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger bij onze stichting te komen werken meldt u dan aan! Onze coördinatoren maken met u een afspraak.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@stichtingpatiens.nl of kijk op www.stichtingpatiens.nl.

 

 

Auteur: parochiekantoor

Terug naar de inhoudsopgave

uitschrijven

www.parochiesheerlennoord.nl