kerken

Parochies Heerlen Noord

Financieel overzicht

De inkomsten en uitgaven van de parochies in 2017 en KvK nummer parochies

 

Cornelius Heerlerheide

 

Antonius van Padua Vrank

 

Gerardus Majella Heksenberg

jaar

2017

2016

2017

2016

2017

2016

 

Euro’s

 

Euro’s

 

Euro’s

 

INKOMSTEN

 

 

 

 

 

 

Bijdrage van parochianen:

 

 

 

 

 

 

- kerkbijdrage

32.685

33.661

6.569

7.237

14.247

15.108

- collectes

16.557

16.912

 

3.098

4.650

4.684

- kerkelijke diensten

16.385

18.808

 

2.770

8.920

1.993

- overige bijdragen parochianen

11.258

10.363

668

2.129

2.492

1.859

Overige inkomsten

4.903

5.175

 

 

278

672

totaal

81.788

84.919

7.237

15.234

30.587

24.316

 

 

 

 

 

 

 

UITGAVEN

 

 

 

 

 

 

Kosten pastoor

32.000

29.536

3.966

8.370

9.132

8.944

Kosten kerkgebouw

19.778

31.389

1.398

11.757

22.729

25.998

Kosten pastorie

8.272

6.692

 

 

 

 

Kosten eredienst en pastoraal

12.291

14.046

 

662

2.851

3285

Bijdragen bisdom en dekenaat

11.788

18.177

4.643

4.524

4.323

4.529

Beheerskosten

15.074

17.512

825

1.618

1.800

1.863

Incidenteel

3.267

3.993

269

289

303

304

totaal

102.470

121.345

11.101

27.220

41.138

44.923

 

 

 

 

 

 

 

VERLIES

20.682

36.427

3.864

11.986

10.551

20.607

 

Korte toelichting bij het financiële overzicht van de parochies.

Hier ziet u het financiële jaarverslag over het jaar 2017 van drie parochies van Heerlen-Noord. Ter vergelijking zijn ook de bedragen over 2016 opgenomen.

Het eerste dat opvalt is dat alle parochies meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Dat is helaas al een aantal jaren het geval. Dat kan bij Cornelius en Gerardus Majella nog worden betaald uit de reserves die deze parochies hebben, maar Antonius van Padua bouwt een schuld op bij de beide andere parochies, omdat deze parochie geen geld op de spaarrekening heeft staan.

Aan de inkomsten van de parochie (baten) is goed te zien dat het overgrote deel afkomstig is van de parochianen. Zij betalen kerkbijdrage, geven geld tijdens de collectes in de kerk en bestellen missen. Ook uitvaarten, huwelijken, doopsels en kaarsen brengen geld op. De overige inkomsten bestaan uit rente op spaargeld, giften en vergoeding voor diensten die pastoor levert aan Ter Eijck. Er is bij de Corneliusparochie sprake van een terugloop van de inkomsten met 4% ten opzichte van 2016. Procentueel is de terugloop het grootst in de Antonius van Paduaparochie. De inkomsten zijn daar bijna gehalveerd. Dat komt doordat de kerk in oktober 2016 gesloten is en er dus geen inkomsten meer zijn uit collectes en misstipendia. In de Gerardus Majellaparochie zijn de inkomsten in 2017 hoger dan in 2016. Dat komt vooral doordat in 2017 erg veel uitvaarten zijn geweest. Voor alle parochies geldt dat het aantal parochianen dat kerkbijdrage betaalt terugloopt door het overlijden van oudere parochianen, terwijl er nauwelijks nieuwe deelnemers bijkomen.

De grootste kostenpost van de parochie zijn de kerkgebouwen. De energiekosten, verzekeringspremies, het lopende onderhoud en reservering voor groot onderhoud lopen behoorlijk in de papieren. Bij de kosten van onderhoud voor de Gerardus Majellakerk is inbegrepen een reservering voor groot onderhoud van € 13.000. Vanwege de restauratie in de Corneliuskerk is die reservering in 2017 achterwege gebleven. De volgende grote uitgavenpost betreft het salaris, pensioenregeling en de onkosten van pastoor. Deze kosten worden door de drie parochies samen betaald. Verder zijn alle parochies verplicht om ook aan het bisdom te betalen. Net als bij uw eigen inkomstenbelasting is dat bedrag afhankelijk van de inkomsten van de parochie.

Kamer van Koophandel nummer parochie H. Cornelius                  74897918

Kamer van Koophandel nummer parochie H. Gerardus Majella       74898019

Kamer van Koophandel nummer parochie H. Antonius van Padua   74897543

Geplaatst op 13-06-2019

foto algemeen

Extra informatie

dinsdag, 01 december 2020