kerken

Parochies Heerlen Noord

Financieel overzicht

De inkomsten en uitgaven van de parochies in 2016

 

Cornelius Heerlerheide

 

Antonius van Padua Vrank

 

Gerardus Majella Heksenberg

jaar

2016

2015

2016

2015

2016

2015

 

Euro’s

 

Euro’s

 

Euro’s

 

INKOMSTEN

 

 

 

 

 

 

Bijdrage van parochianen:

 

 

 

 

 

 

- kerkbijdrage

33.661

37.348

7.237

10.669

15.108

16.219

- collectes

16.912

17.913

3.098

7.791

4.684

3.186

- kerkelijke diensten

18.808

27.080

2.770

7.166

1.993

8.365

- overige bijdragen parochianen

10.363

9.223

2.129

3.385

1.859

1.852

Overige inkomsten

5.175

6.553

 

 

672

1.082

totaal

84.919

98.117

15.234

29.011

24.316

30.704

 

 

 

 

 

 

 

UITGAVEN

 

 

 

 

 

 

Kosten pastoor

29.536

31.143

8.370

6.162

8.944

8.162

Kosten kerkgebouw

31.389

30.907

11.757

25.360

25.998

26.122

Kosten pastorie

6.692

7.945

 

 

 

 

Kosten eredienst en pastoraal

14.046

15.356

662

1.686

3285

4374

Bijdragen bisdom en dekenaat

18.177

19.011

4.524

4.080

4.529

2.193

Beheerskosten

17.512

16.959

1.618

2.668

1.863

1.517

Incidenteel

3.993

 

289

270

304

633

totaal

121.345

121.320

27.220

40.226

44.923

43.001

 

 

 

 

 

 

 

VERLIES

36.427

23.202

11.986

11.215

20.607

12.297

 

Korte toelichting bij het financiële overzicht van de parochies.

Hier ziet u het financiële jaarverslag over het jaar 2016 van drie parochies van Heerlen-Noord. Ter vergelijking zijn ook de bedragen over 2015 opgenomen.

Het eerste dat opvalt is dat alle parochies meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Dat is helaas al een aantal jaren het geval. Dat kan bij Cornelius en Gerardus Majella worden betaald uit de reserves die deze parochies hebben, maar Antonius van Padua bouwt een schuld op bij de beide andere parochies, omdat deze parochie geen geld op de spaarrekening heeft staan. In 2016 zijn de kosten van de parochies t.o.v. 2015 nauwelijks gestegen, maar de inkomsten zijn hard achteruit gegaan. Dat betekent dat het verlies in 2016  groter is dan in 2015.

Aan de inkomsten van de parochie (baten) is goed te zien dat het overgrote deel afkomstig is van de parochianen. Zij betalen kerkbijdrage, geven geld tijdens de collectes in de kerk en bestellen missen. Ook uitvaarten, huwelijken, doopsels en kaarsen brengen geld op. De overige inkomsten bestaan uit rente op spaargeld, giften en vergoeding voor diensten die pastoor levert aan Ter Eijck. Er is bij alle parochies sprake van sterk teruglopende inkomsten t.o.v. het jaar ervoor. Procentueel is de terugloop het grootst in de Antonius van Paduaparochie. De inkomsten zijn daar bijna gehalveerd. Dat komt doordat de kerk in oktober 2016 gesloten is en er dus minder inkomsten zijn uit collectes en misstipendia. Maar ook de inkomsten uit kerkbijdrage zijn sterk teruggelopen. Voor alle parochies geldt dat het aantal parochianen dat kerkbijdrage betaalt terugloopt door het overlijden van oudere parochianen, terwijl er nauwelijks nieuwe deelnemers bijkomen.

De grootste kostenpost van de parochie zijn de kerkgebouwen. De energiekosten, verzekeringspremies, het lopende onderhoud en reservering voor groot onderhoud lopen behoorlijk in de papieren. Bij de kosten van onderhoud voor de Cornelius- en de Gerardus Majellakerk is inbegrepen een reservering voor groot onderhoud van € 13.000 per kerk. Voor de gesloten kerk in de Vrank is dat echter niet meer gedaan in 2016. De volgende grote uitgavenpost betreft het salaris, pensioenregeling en de onkosten van pastoor. Deze kosten worden door de drie parochies samen betaald. Verder zijn alle parochies verplicht om ook aan het bisdom te betalen. Net als bij uw eigen inkomstenbelasting is dat bedrag afhankelijk van de inkomsten van de parochie.

Geplaatst op 08-07-2018

foto algemeen

Extra informatie

vrijdag, 22 februari 2019