kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Verrassend Gedachtenisprentje

Afgelopen maand waren er in onze parochies veel uitvaarten. "Dat zal wel door de warmte komen", zeiden mensen vaak. En dat zal vast meespelen. Bij een van de overledenen stonden in de rouw-annonce onder zijn handgeschreven initialen, waarmee hij vaker kunstwerken initieerde, de grote Mariadogma's aangeduid: Moeder Gods. Altijd Maagd, Zonder zonde ontvangen; met ziel en lichaam in de hemel opgenomen, en nog de titel Medeverlosseres. Deze laatste titel betekent niet dat Maria niet zelf ook verlossing nodig had, maar dat zij  op voorbeeldige wijze met Christus heeft meegewerkt aan de Verlossing - zoals wij allen opgeroepen zijn om aan de verlossing met Christus mee te werken. Maar Maria heeft dit op uitmuntende wijze gedaan.

Ik was er door getroffen zijn mariale getuigenis op de rouwbrief en het gedachtenisprentje te lezen. Het paste helemaal bij de overledene - hij was een groot Mariavereerder - en het prentje sloot af met De vrede van Christus en Ave Maria. Mooi om zo'n persoonlijk getuigenis na te laten. Een prentje is dan een soort geestelijk testament en geeft aan wat iemand belangrijk vindt en wil doorgeven. Heel katholiek en heel bijbels. Het is de concrete invulling van wat we in het Lucasevangelie over Maria lezen: Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig!

Deze maand, op 15 augustus vieren we Maria Tenhemelopneming. - We zijn een beetje jaloers op ons buurland waar mensen dan vrij hebben en wij in ons land niet meer. - We vieren dan dat Maria met ziel en lichaam ten hemel is opgenomen.

Toen paus Pius XII dit dogma afkondigde was er 's ochtends stromende regen op het St.-Pietersplein. Madre Pasqualina vroeg bezorgd hoe moet dat nu als vanmiddag al die mensen komen? Maar de heilige vader keek niet naar buiten om te zien hoe het regende, maar gaf als antwoord dat Maria wel zou zorgen dat het dan droog zou zijn. En het was droog! smile  

Op 15 augustus vieren we dat Maria al op voorhand van haar Zoon verkregen heeft, wat voor ons op het einde van de tijden is weggelegd: met ziel en lichaam is zij ten hemel opgenomen. In de geloofsbelijdenis belijden we sinds de tijd van de apostelen ik geloof in de verrijzenis van het lichaam. Het doet ons beseffen hoe groot Gods scheppende almacht is.  Want wij kunnen ons de verrijzenis van het lichaam maar moeilijk voorstellen. Hoewel 15 augustus geen vrije dag is, zijn we toch opgeroepen om die dag de Eucharistie mee te vieren, zoals op de zondagen. 's  Avonds om 19u is er een gezongen H. Mis in de Corneliuskerk en in de H. Hart van Jezuskerk. 

De andere op het gedachtenisprentje aangeduide mariale geloofsgegevens vieren we op

1 januari: Maria, Moeder van God (de octaafdag van Kerstmis) - we vieren de geboorte van Christus nogmaals, maar nu door speciaal naar het goddelijk moederschap van Maria te kijken.

8 december: Maria zonder zonde ontvangen (Onbevlekt Ontvangenis); we vieren dat Maria - met het oog op haar goddelijk moederschap - op voorhand gevrijwaard is van de erfschuld. (We vieren ook Maria geboorte 8 september!)

25 maart: Altijd maagd (Maria Boodschap): De engel Gabriël kondigt Gods plannen aan en Maria geeft haar medewerking. Het Kind dat zij zal ontvangen is van de Heilige Geest: De H. Geest zal op u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het Kind heilig genoemd worden, Zoon van God (Lc 2, 35).

We zullen als een soort Adventsverdieping in de maand november/december op een of meerdere avonden aandacht geven aan de plaats van Maria in het Verlossingsmysterie. Want wie steekt er niet soms een kaarsje op voor Maria ... en dat kunnen we dan met nog meer overtuiging doen!

 

 

 

Jaargang: 5
nummer: 6
Auteur: Wim Miltenburg fso

foto algemeen

Overwegingen 2018

Verrassend Gedachtenisprentje

Water in Rome

Fotospeurtocht

Maria in de meimaand

Is de paashaas katholiek?

Het Colosseum rood gekleurd

Prioriteiten stellen

Overwegingen archief