kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

Als we in geloof naar Hem opzien, als we open staan voor de blijde boodschap, dan kunnen we zelfs in donkere dagen uitzicht bewaren; dan is er in het donker toch wat licht, voor mij en voor jou, voor heel die grote wereld, want Jezus Christus is het Licht, ook nu in 2019.

Dit geloof heeft mij diep geraakt. Ons leven hier op aarde is maar kort. Hoe we hier leven, is bepalend voor een leven in eeuwigheid. Het leven is het kostbaarste geschenk dat we hebben ontvangen. Velen zetten het geloof in de verrezen Heer in de praktijk op zij. Ik vind het vreemd dat velen dit doen zonder zich erin verdiept te hebben.

Bij onze gezondheid, bij het klimaat en het milieu, bij waarden als democratie willen we goed geïnformeerd zijn. Waarom? We vinden dit belangrijk! Voor onszelf en ook voor onze kinderen. Dat velen zich niet echt interesseren in het christelijk geloof verbaast me; de geloofskennis van velen is niet meegegroeid. Karikaturen, excessen, of missers bepalen dan het denken. Er is zoveel wat wij waardevol vinden, wat zijn wortels in het christelijk gedachtegoed heeft. Onze individuele vrijheid bijvoorbeeld komt voort uit het christelijke principe van de menselijke waardigheid: ieder individu heeft eeuwigheidswaarde! Een christelijke gedachte.

In iedere mens leeft de hoop op een leven na dit aardse bestaan – zelfs bij de meest verstokte ongelovige. Die hoop heeft God ons in de ziel gelegd. En in Jezus Christus heeft God deze hoop een fundament gegeven: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

Mensen die wel gelovig katholiek zouden willen zijn, worden vaker gehinderd door een gedachte die we het relativisme kunnen noemen. We bekijken als het ware alle geloven op een afstand en vragen ons af hoe kunnen we nu weten welk geloof ‘waar’ is. Iedere religie beweert dit. En gemakshalve concluderen we dan: we kunnen het niet weten, of alle religies zijn eigenlijk hetzelfde. En omdat dit voor een déél klopt, stellen mensen zich wat onverschillig op. En wat ook meespeelt: er zijn zoveel zaken die onze aandacht vragen dat we gewoon niet toekomen aan geloofsvragen.

Zelf denk ik: wat we belangrijk vinden, daar maken we tijd voor. En behalve ons verstand hebben we ook een antenne voor wat goed en kwaad is: ons geweten. De zalige John Henry Newman noemt het geweten de echo van Gods stem. Al moeten we ons geweten natuurlijk ook vormen. En hoe belangrijk is niet liefde in ons leven; denken we ook aan een liefde voor je geboortegrond … Terug naar ons katholieke geloof. Heel ons gemoed wordt daarbij aangesproken. Ik ben ervan overtuigd dat wie eerlijk op zoek gaat bij Jezus Christus uitkomt, bij zijn liefde; zijn liefde tot de dood op het kruis …. En zijn liefde tot het uiterste mondt uit in zijn verrijzenis. En zo zijn we bij Pasen: de Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia! En dat beperkt zich niet tot een gebeurtenis 2000 jaar geleden, maar is actueel voor iedere mens. En voor wie zo op weg gaat en wel kan en wil geloven, is dat een ongelofelijke werkelijkheid. Dan kijk je anders naar de Kerk. Dan ga je anders naar de kerk; dan vier je liturgie op een dieper niveau. Dat geeft een vreugde en uitzicht; een licht ook in donkere dagen. Zalig paasfeest.

 

Jaargang: 6
nummer: 12
Auteur: Wim Miltenburg fso, pastoor

foto algemeen

Overwegingen 2019

Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

800 flessen wijn, eerste kwaliteit

Overwegingen archief