kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Een kerstgeschenk

Kerstmis nadert, maar eerst wil ik het met u even over de financiën hebben. En ik zal meteen met de deur in huis vallen.

Er is sinds dit jaar een mogelijkheid om méér geld aan de parochie te geven, zonder dat het u iets kost. Als u al gewend bent om bij de kerkbijdrage of anderszins ieder jaar een bedrag aan de parochie over te maken, kunt u misschien op schriftelijk vastleggen dat u dat in de komende vijf jaar ook van plan bent. Als u dit formulier dan op ons parochiekantoor afgeeft of mailt, voorzien wij het van een nummer – een RSIN-nummer – en sturen u het formulier terug. Bij uw belastingaangifte kunt u dan het gehele bedrag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, zonder dat er sprake is van een drempel. Voorheen kon dit alleen via een notaris. Maar nu kunt u het zonder notaris zelf regelen.

Op onze site vindt u de link naar het formulier van de belastingdienst:

Periodieke giften in geld

Hieronder geef ik een rekenvoorbeeld hoe het werkt als u van plan zou zijn om € 100,-- op jaarbasis aan de parochie te geven. Dan kost op deze  manier het geven van € 150,-- per jaar u ‘maar’ € 96,--.

Rekenvoorbeeld

Stel u valt met uw belastbaar inkomen in het 36% tarief. Als u een periodieke gift van € 150 per jaar aan de parochie betaalt, kunt u die € 150 van uw inkomen aftrekken en krijgt u 36% van € 150 terug van de fiscus. Dat is € 54. Netto betaalt u dus maar € 96, terwijl de parochie een bedrag van € 150 ontvangt!

Samen met heel het kerkbestuur ben ik ontzettend blij als u dit op deze wijze zou gaan doen. Zo kunnen we de rode cijfers bij de jaarrekening weer zwart maken. Als het u dit jaar nog lukt, is het voor de parochie een echt kerstgeschenk! J

Wat moet u doen? U kunt het formulier downloaden of vanuit de kerk of parochiekantoor meenemen. Vul dit formulier ‘periodieke gift in geld’ in, onderte­ken het en lever het in bij het pa­rochiekantoor. De penningmeester vult de gegevens van de ontvan­gende parochie in. U ontvangt uw deel van het formulier volledig inge­vuld terug. Als u het nog dit jaar regelt, kunt u de aftrek nog in 2017 toepassen.

En nu wat nog belangrijker is: wij vieren Kerstmis. De decembermaand is de maand van de cadeautjes. Het uitpakken van een geschenk heeft iets. Vormelingen had ik op een zondag uitgenodigd om vóór de Mis bij de doopvont samen te komen. Met zijn allen konden ze een grote doos uitpakken. Daarin troffen ze twaalf kistjes aan met een artikel van onze geloofsbelijdenis erin. Bedoeld om hen bewust te maken: het geloof is een geschenk. – En dat geloof spraken de jongens en meisjes bij de vormselviering zelfstandig uit en bevestigden zo dat ze erachter stonden dat hun ouders hen hadden laten dopen. – Het geloof mogen we als een geschenk zien. En een geschenk moet je uitpakken. Kerstmis is zo’n mooi geschenk van ons geloof. God komt als een Kind in onze wereld. Een groter geschenk kon Hij ons niet geven. Het is nu aan ons om dit geschenk van het geloof uit te pakken.

Namens het kerkbestuur, kapelaan Rijo Muprappallil en diaken Herman Janssen wens ik u een zalig kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar.

Wim Miltenburg fso, pastoor

 

Jaargang: 4
nummer: 11
Auteur: Wim Miltenburg

foto algemeen

Overwegingen 2017

Een kerstgeschenk

Waarom heilige Missen voor onze overledenen?

Zonnewonder van Fatima

Geloven door glas-in-lood

Ons parochieblad gaat digitaal

Veel weten en toch niet geloven

Kom niet aan tweede pinksterdag!

Honderd jaar Fatima

Digitale agenda katholieker dan papieren!

Is dopen nog wel van deze tijd?

Vindt u het ook belangrijk dat mensen in beeld zijn bij de parochie?

Overwegingen archief