kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Het Colosseum rood gekleurd

Op 24 februari ’s avonds wordt dit jaar het Colosseum in Rome - van oudsher symbool van het christelijke martelaarschap - samen met de kathedraal in Aleppo in Syrië en de H. Pauluskerk in Mosoel in Irak roodgekleurd. Kleur van het bloed. Zo wordt onze aandacht gericht op gelovigen die onder vervolging en moeilijke omstandigheden leven. Eerder werden de Trevi-fontein in Rome, de Westminsterabdij in Londen, het beeld van Christus Verlosser in Rio de Janeiro, de Sacré Coeurbasiliek in Parijs en de kathedraal van Manilla verlicht in de kleur van het bloed, dat nog steeds door talloze christenen in de gehele wereld wordt vergoten. 

Dichterbij worden op de Avond van de Martelaren getuigenissen voorgelezen en kunnen alle aanwezigen een kaarsje voor deze martelaren aansteken. Deze gebedsavond is op vrijdag 9 maart in Maastricht in de basiliek Sterre der Zee van 19.30u-21.00u>. Voorafgaand is er om 18.30u een eucharistieviering. Zulke getuigenissen doen ons anders in het geloof staan: meer dankbaar voor de rijkdom die Jezus ons heeft gebracht. De moeite die onderdrukte gelovigen doen om de Eucharistie te vieren brengt bij ons een zekere schaamte teweeg. Onze inzet, moeite en durf steken wat schril af tegen hun moedige houding. Ondanks tegenwerking en soms vervolging blijven zij trouw aan zichzelf en aan hun geloof in Jezus Christus. 

Het kan ons ook tot dankbaarheid stemmen dat wij in een vrij land leven en zonder enig gevaar ons geloof kunnen belijden. Dat helpt ons ook om schroom te overwinnen; dat stimuleert ons tot extra inzet om de zondagse Eucharistie te kunnen vieren; om te vastenactie te steunen, om wat we uitgesteld hebben nu concreet aan te pakken en om voor ons geloof uit te komen. Zo beschouwd bieden de christenen in vervolgingssituaties ons veel meer dan wij hen kunnen aanreiken. Laten wij uit solidariteit met hen deze 40 dagen bidden voor hen die onderdrukt worden en laten iets van hun moed overnemen. 

Ook dat is een solidariteit die past bij de veertigdagentijd: solidair met hen die in moeilijke omstandigheden leven. Spontaan denken we daarbij vaak eerst aan mensen die het materieel minder hebben. Hiervoor hebben we het vastenactieproject in Zambia. Laten we daarnaast degenen niet vergeten die onderdrukt worden; speciaal geloofsgenoten die niet vrij zijn om hun geloof te belijden. De 40-dagen-challenge van de vastentijd is voor ons een oproep om hen te steunen. Hun getuigenissen doen mij anders in het geloof staan. Gezegende vastentijd!

 

Jaargang: 5
nummer: 1
Auteur: Pastoor Wim Miltenburg fso

foto algemeen

Overwegingen 2018

Blij om zijn komst!

Advent: tijd van het opzetten van de kerststal

In paradisum

Loverboys tegenover St.-Cornelius

Verrassend Gedachtenisprentje

Water in Rome

Fotospeurtocht

Maria in de meimaand

Is de paashaas katholiek?

Het Colosseum rood gekleurd

Prioriteiten stellen

Overwegingen archief