kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Water in Rome

Op het moment dat de redactie dit parochieblad samenstelt geniet ik van mijn vakantie. In Rome. Warm, maar toch een aangename temperatuur.
Ik sta bij een van de twee fonteinen op het St.-Pietersplein. Op de achtergrond de St.-Pieter en aan de andere kant de ramen van de pauselijke vertrekken van waar zondags altijd om twaalf uur het angelus wordt gebeden.
Het sprankelende water van de fontein werkt verfrissend en doet met terugdenken aan het Baptisterium dat ik 's ochtends had bezocht, dit bij de basiliek St.-Jan van Lateranen. Een achthoekige kerk met rijke symboliek die het doopsel belicht. Aan de wanden schilderingen uit de H. Schrift, o.a. van de Ethiopiër die gedoopt onderweg bij een water wordt gedoopt. In het midden van een lager gelegen deel een grote doopvont in de vorm van een boot. Men daalde echt af naar het lagere gedeelte om dan na het doopsel te 'herrijzen'. En de boot roept het schip van Christus' Kerk in herinnering, of ook de ark van Noach: die ín de ark waren werden gered. De Kerk biedt ook redding (Verlossing).  En in Rome ervaar ik nog meer hoezeer we als parochie in het bisdom een onderdeel van een wereldkerk zijn. Het katholieke, universele is gewoon aanwezig. Enkele gebeeldhouwde herten roepen automatisch een psalmvers op: "God, ik verlang naar U, zoals een hart naar helder water" (Ps 42,1). En als ik weer buiten ben en nog eens achterom naar dit oude baptisterium kijk, denk ik: achthoekig, daar ligt bewust de achtste dag in, een verwijzing naar het Rijk van God dat duurt tot in de eeuwigheid. En het doopsel als de weg erheen.
Ik liep verder naar de heilige trap - de trap die door keizerin Helena van Jeruzalem naar Rome was gebracht en waar Jezus vóór Pilatus over was gelopen. Ik kom er, maar helaas: vanwege restauratie heel het jaar gesloten 'in restauro per tuto il 2018

En nu, bij deze fontein, geniet ik van een flesje fris water, in het centrum van de wereldkerk. Gewoon blij dat ik katholiek en me in dit geloof echt thuis te mogen voelen.

pastoor Wim Miltenburg fso 

 

Jaargang: 5
nummer: 5
Auteur: Wim Miltenburg fso

foto algemeen

Overwegingen 2019

800 flessen wijn, eerste kwaliteit

Overwegingen archief