kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Advent: tijd van het opzetten van de kerststal

Zelf zet ik deze pas in de laatste week op, maar meteen aan het begin van de Advent kan ook. De lichtjes in de boom slinger ik er zo in dat er ruim genoeg overblijven om de stal en de kribbe mee te verlichten. Anders staan boom en stal met beelden zo los van elkaar. Kerstmis: het feest van licht en vrede; en wel het licht en de vrede die van het Kerstkind uitgaan.

 

Boom en stal moeten een eenheid vormen. Heel vlug scheiden we beide. Dat gebeurt in het concrete dagelijkse leven ook gemakkelijk. Waar kribbe en kruis verdwijnen kan de boom met lichtjes wel blijven schijnen en sfeer brengen, maar ongemerkt wordt het een ander licht. Meer esoterisch ..., we leggen dan meer het accent op onszelf - wij moeten dan zelf vrede en licht brengen - en minder gaat het om het kerstkind Jezus. 

 

Wij hebben Jezus nodig als onze Verlosser.

Het kruis kunnen we niet ontlopen. Mensen kunnen, zelfs ongewild, voor elkaar soms een kruis zijn; kinderen en ouders voor elkaar, of door ziekte, tegenslag, ontslag. Jezelf dan bevrijden door allerlei oosterse therapieën en methodes is geen christelijke verlossing. Daarin komen de Drie-ene God en het kruis niet voor. Christelijke Verlossing komt door het kruis. Het lied Er is een Kindeke geboren op aard drukt bezingt het al: 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis; t kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis!

Daarom houd ik kerststal en -boom bijeen; het licht gaat uit van het Kerstkind, de Mensgeworden Zoon van God. Kerstmis is: God deelt zijn leven met ons. Hij verlost ons door het kruis. Ik ken een collega-priester die bij de kerststal ook de paaskaars plaatst: de Verlossing, die met Kerstmis begint loopt uit op Pasen. Daar kan geen 'zelfverlossing' tegenop. Daarom gaan bij mij de lichtjes in de boom tot in de kerststal; of mooier gezegd; het licht straalt van kribbe en kruis de wereld in! 

 

 

Jaargang: 5
nummer: 9
Auteur: Wim Miltenburg fso

foto algemeen

Overwegingen 2019

Rust voor lichaam en geest

De werking van de H. Geest nu

Volhouden - daar komt het op aan in onze tijd

Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

800 flessen wijn, eerste kwaliteit

Overwegingen archief