kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Blij om zijn komst!

cathedra.jpg.png

Dat een bisschopswijding je zo blij kan maken! Het was een prachtige viering, die 8e december in de Roermondse Christoffelkathederaal. De gesproken woorden; de sacrale zang, de rijke symboliek van het plat ter aarde gaan bij de litanie van alle heiligen, de ring, het evangelieboek wat tijdens het wijdingsgebed boven de te wijden bisschop werd gehouden, de serene stilte in een bomvolle kathedraal, de handoplegging door meer dan twintig bisschoppen en de lange stoet van celebranten, kanunniken, misdienaars, ridders en schutters …. Het had iets tijdloos, of meer nog: we zetten de geloofstraditie van vele eeuwen voort. Verleden en heden ontmoetten elkaar in een samengebalde liturgie in een bomvolle kerk, met een hoopvolle blik naar de toekomst. Christus is dezelfde; gisteren, nu in 2018 en in de toekomst. En wat mij vooral treft: dat je zo blij kunt zijn, dat we weer een bisschop hebben.  

Een jaar waren we zonder bisschop. Wanneer en wie er zou komen wisten we niet. Het voelde als een advent; een tijd van wachten; weliswaar actief wachten, met een zekerheid er zal iemand komen. Maar we voelden in dit afgelopen jaar een zeker gemis. Meer dan ik had gedacht. Zonder bisschop voelden we ons wat verweesd. Vaak zeiden we "het duurt wel erg lang voor er een nieuwe bisschop komt."- Terwijl in feite vele bisdommen vaak langer moeten wachten op een nieuwe herder (!) - Dat gevoel geeft aan: een bisschop hoort er echt bij. Het mooie daarvan vind ik, dat we met ons gemoed aanvoelen dat een bisschop erbij hoort. Hij hoort bij de Kerk, en ook bij onze geloofsbeleving. Het is méér dan: iemand moet nu eenmaal de leiding geven en beslissingen nemen.

De blijheid van nu-hebben-we-een-nieuwe-bisschop is een vreugde die uit ons geloof voortkomt. Na die advent van een jaar wachten kwam de vervulling. Zo mag aan ook Kerstmis ons net zo’n intense vreugde geven. Kerstmis voelen als de vervulling van dit verwachtingsvol uitzien in de advent. Dan worden we van binnen blij om de geboorte van het Kind in Bethlehem, zoals we blij zijn om de komst van de nieuwe bisschop. En – om met de slotwoorden van bisschop Harrie Smeets te spreken: dit geloof is niet om in een vitrine te zetten. Bij ons geloof geldt: verberg het niet, maar draag het uit. Lopen (dat wil zeggen: er-voor-gaan),  goed bidden en gedraag je, vertaalde bisschop Harrie Smeets de opdracht die hij bij zijn bisschopswijding gekregen had. Dat geldt voor de bisschop zelf en, ik denk, voor iedere gedoopte! Blij zijn om Jezus’ komst in onze wereld, blij om het Kind in de stal van Bethlehem. Daarvoor gaan, goed bidden en ons katholiek gedragen. Zalig kerstfeest!

Pastoor Wim Miltenburg fso

 

Jaargang: 5
nummer: 10
Auteur: Wim Miltenburg fso

foto algemeen

Overwegingen 2019

De werking van de H. Geest nu

Volhouden - daar komt het op aan in onze tijd

Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

800 flessen wijn, eerste kwaliteit

Overwegingen archief