kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Volhouden - daar komt het op aan in onze tijd

In de afgelopen weken schoten me vaker woorden van Moeder Julia door het hoofd: Werken kun je overal, maar God dienen kun je alleen op de die plaats die Hij u aangewezen heeft(Julia Verhaeghe). Het telefoontje van de vicaris-generaal  van ons Bisdom, mgr. René Maessen, kwam voor mij onverwacht. Totaan dat telefoontje had ik gedacht in Heerlerheide mijn pensioen te halen en hier dus nog menig jaar als pastoor van de parochies in Heerlen-Noord te zijn. In het gesprek op het bisdom volgend op dat telefoontje, vertelde mgr. Maessen me, dat de bisschop me wilde benoemen tot pastoor-deken in Thorn. Na dit gesprek en dat met de verantwoordelijke  van mijn eigen gemeenschap, volgde een kennismaking met het kerkbestuur van de parochiecluster Emmaus in Thorn en omgeving. Tevens stond Pasen voor de deur.

De mededeling dat ik hier zal vertrekken, kon ik niet met Pasen bekend maken. Zo’n bericht zou de paasvreugde te zeer overschaduwen. En de verrijzenis van Christus is toch het belangrijkste van ons geloof! “Als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos”, zegt Paulus (1 Kor 15,17). In overleg besloten we daarom de mededeling van mijn aanstaande vertrek een week uit te stellen, zowel hier als in Thorn. Het werd dus  beloken Pasen. Hoewel we ook dan op de octaafdag van Pasen nogmaals  de verrijzenis van Christus vieren. Nu vooral onder het aspect van de goddelijke  barmhartigheid.

De mededeling van mijn vertrek en nieuwe benoeming kwam voor de meesten heel onverwacht. – Net zoals die voor mij onverwacht was gekomen (!). Van een aantal hoorde ik,  dat ze toch wel vermoed hadden dat ik ooit een keer ergens anders benoemd zou worden. Nu ik zelf langzaam aan het idee van de nieuwe benoeming begin te wennen, ben ik ook wel enthousiast voor deze uitdaging.

Ik moet toegeven dat de periode dat ik hier in Heerlerheide ben geweest aan de korte kant is, ruim 5½ jaar. En ik kan volmondig zeggen dat ik hier heel graag ben! Bij een naderend vertrek merk ik nog meer hoezeer er een band is gegroeid. Ook de inzet van velen – vaak met zo’n grote vanzelfsprekendheid – waardeer ik bijzonder en doet me goed. Dat maakt het werken in een parochie aangenaam. Blijf dat a.u.b. volhouden. Eigenlijk is het nu een beetje zoals zes jaar geleden: toen mijn voorgangers gingen vertrekken. Ook toen leefde de vraag: hoe gaat het nu verder? En ik ben blij dat ieder zich toen is blijven inzetten en dat het ‘doorgegaan’ is. Het komt in onze tijd vaak aan op een volhouden. Dat wil ik u nu ook vragen: houd in geloof vol!

Een van de eerste opmerkingen die ik bij de vicaris-generaal maakte, was: Hoe gaat het dan hier verder? Komt er een opvolger? Ik was blij te horen dat hij dit volmondig beaamde: “Ja dat is de bedoeling!”

Daarom vraag ik u: bid al voor degene die dat zal worden, ook al is hij bij ons nog niet bekend en zal hij het zelf ook nog niet weten.  Dit is nu toch een eerste taak voor ons als parochie: Bidden voor degene die hier zal komen. Op deze wijze ben ik zo’n zes jaar geleden hier ook verwelkomd. Ik weet dat er toen hier in de parochie door de leden van de Erewacht en vele anderen volop gebeden is voor degenen die in Gods plan bedoeld is om hier te komen.  Iedere persoon is natuurlijk anders. Dat is voor de parochie spannend, en het is ook voor de priester die komt spannend: Wat is dit voor parochie? Zijn er vrijwilligers? Hoe is het kerkbezoek? … Voor ieder van ons geldt: God dienen, kunnen we alleen daar waar Hij ons roept (MJV). En als ieder daaraan beantwoordt, dan vult God ook aan waar wij tekortschieten.

Ik schrijf deze gedachten aan het begin van de meimaand - de Mariamaand. Zonder dat Maria zich kon voorstellen wat het allemaal inhield, heeft zij haar ja-woord gegeven – en dat telkens opnieuw. Maria is voor ons het voorbeeld om in geloof vol te houden en ‘ja’ te zeggen, waar we Gods plan kunnen dienen. Waar we dit in geloof doen, daar begeleidt onze hemelse Moeder ons bij de stappen die we zetten. Dat is Gods-dienst – God dienen – ‘Ja’ zeggen op wat wij als Gods plan (proberen te) herkennen. Proberen we vol te houden!

Wim Miltenburg fso, pastoor

 

Jaargang: 6
nummer: 1
Auteur: Wim Miltenburg fso

foto algemeen

Overwegingen 2020

Pinksteren – het begin van de publieke Kerk

Christus is verrezen – Alleluja.

Corona – vasten – Pasen.

Aswoensdag tot Caribische Hoogmis 19 april om 11.15 uur

Van knuffel tot realiteit!

Overwegingen archief