kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

De werking van de H. Geest nu

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er van alles geprobeerd om de terugloop van het kerkbezoek tegen te gaan en de kerkbetrokkenheid te vergroten. Van moderne beatmuziek tot 'klapperliturgie' met zelfgemaakte tafelgebeden, van politiek getinte geitenwollen sokken happenings tot vieringen met alleen maar kritiek. Telkens met hoogstens een heel tijdelijk succes. Maar we kunnen niet zegen dat er niet genoeg initiatieven zijn geweest. Niet altijd waren de bedoelingen even zuiver. Maar er is wel van alles geprobeerd. 

Na al die experimenten kunnen we concluderen dat mensen die nu naar de kerk komen, er liturgie verwachten en dat we God centraal moeten stellen. Dat is de core-business van de Kerk: om God te ontmoeten. We moeten ons op Hem en het heilige concentreren. Nu ik in dit parochieblad voor een laatste keer het woord van de pastoor schrijf wil ik kort mijn gedachten over de toekomst weergeven. 

Ik ken heel wat families en ook jongeren die wel naar de kerk gaan en dan ook echte liturgie verwachten. Het gaat nu niet om de aantallen, maar families en jongeren zoeken elkaar op om het geloof met elkaar te vieren en te delen. Dit loopt alleen niet via onze parochiestructuren. Deze hebben hun nut en moeten we niet afschaffen, maar Gods Geest kan ook op andere wijze een nieuw elan aan de Kerk geven. Er zijn in onze tijd vele gemeenschappen en bewegingen die mensen aantrekken om hun geloof te beleven. Jongeren willen ook andere jongeren treffen bij hun geloofsbeleving.

Frankrijk liep voorop in de teloorgang van het geloof, maar loopt nu ook voorop in een stuk herleven. Daar zijn misschien wel honderd nieuwe gemeenschappen waarin mensen zich aangesproken voelen om het authentieke geloof met enthousiasme te beleven. We zien hier een nieuwe toekomst voor de Kerk. Alleen in hun parochie zijn die mensen vaak de enige. Willen we een opbloei van de Kerk willen zien, dan moeten we  over de parochies heen kijken. Zo'n visie werkt ook inspirerend. En wellicht kan er vanuit deze gemeenschappen en bewegingen in de toekomst een nieuwe evangelisatie overslaan naar de parochies. 

Wat al deze nieuwe - of ook al langer bestaande - gemeenschappen kenmerkt is de plaats die aanbidding en stilte krijgen. Mensen kunnen er opnieuw mystiek en het gevoel voor het sacrale ervaren. De Eucharistie wordt bezielend gevierd en mensen ervaren er gemeenschap. Echte liturgie, die in harmonie met de wereldkerk is, heeft een eigen genadewerking. Jongeren en gezinnen die het geloof zoeken voelen zich er thuis omdat ze er leeftijdsgenoten en gelijkgezinden treffen die ook een gelovig leven willen leiden.

God geeft ook voor deze tijd genade. De Heilige Geest werkt ook nu. Dat wij oog mogen hebben voor zijn initiatieven. 

pastoor Wim Miltenburg fso

 

Jaargang: 6
nummer: 2
Auteur: Wim Miltenburg fso

foto algemeen

Overwegingen 2019

Een dankjewel vanuit Thorn 

Rust voor lichaam en geest

De werking van de H. Geest nu

Volhouden - daar komt het op aan in onze tijd

Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

800 flessen wijn, eerste kwaliteit

Overwegingen archief