kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Rust voor lichaam en geest

Velen onder ons maken plannen voor hun vakantie. De vakantietijd is een tijd waarnaar velen uitzien. Het mag een tijd zijn van rust om tot jezelf te komen, andere mensen te ontmoeten. Een tijd van nieuwe ontmoetingen, rust, gezelligheid, weggaan enz. Alles wat je bijzonder en mooi vindt, gaat heel snel voorbij. Van de vakantietijd geldt ook dat zij in ons beleven snel voorbij is. Met dit gegeven komt de vraag op: hebben we kunnen genieten van de periode van rust, van de vakantietijd? Zijn we wat tot rust gekomen naar lichaam en geest? Want ook de vakantietijd is van tijdelijke aard en ook in die periode gaat het leven door. In het evangelie van Marcus 6; 30 – 44 hebben de leerlingen van Jezus een drukke tijd achter de rug. Vol van datgene wat zij hebben gehoord en gezien en wat zij gedaan hebben nodigt Jezus hen uit om met Hem naar een eenzame plaats te gaan om wat uit te rusten en daardoor tot rust te komen. “Rust wat uit” zegt Jezus, “kom wat tot jezelf”. 

Een tijd van veel organiseren in het bijna voorbije werkjaar ligt achter ons en veel zal er nog moeten gebeuren. Onze pastoor is naar Thorn gegaan en is daar deken-pastoor van het Emmaüs cluster geworden.  En wij wachten op onze nieuwe pastoor, die in september naar ons zal komen.  En we hebben stappen gezet voor de samenwerking tussen de parochie federatie Schandelen en de parochies in Heerlen-Noord. We worden uitgenodigd om samen gemeenschap te vormen in onze omgeving. Net als de leerlingen van Jezus hebben we veel gedaan, gezien en gehoord. Misschien zitten we daar nog vol van. Ook tegen ons zegt Hij:  ‘rust nu wat uit.’ Dat het voor ons allen een fijne periode van rust mag zijn, een tijd van bezinning om na de vakantietijd ons werk weer op te pakken tot heil en zegen van onze parochies. Ieder van ons speelt een rol in de kerk. Zolang wij blijven komen in de kerk, blijven de kerken open. Waar wij ook gaan, nemen we ons geloof mee. Moge Gods zegen met ons allen gaan in de vakantietijd of u nu weggaat of thuisblijft. Mogen wij allen die rust vinden waartoe Jezus ons ook uitnodigt.

Een fijne en goede vakantietijd toegewenst. 

 

 

Jaargang: 6
nummer: 3
Auteur: Kapelaan Rijo Muprappallil.

foto algemeen

Overwegingen 2019

1983-2019, levensloop van de nieuwe pastoor!

Een dankjewel vanuit Thorn 

Rust voor lichaam en geest

De werking van de H. Geest nu

Volhouden - daar komt het op aan in onze tijd

Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

800 flessen wijn, eerste kwaliteit

Overwegingen archief