kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Een dankjewel vanuit Thorn 

Beste parochianen,

De H. Mis met aansluitende receptie in Heerlerheide b.g.v. mijn afscheid uit de parochies in Heerlen-Noord en Schandelen heb ik als heel mooi en warm ervaren, met een grote betrokkenheid van vele parochianen, zowel individueel, als in groeps- of verenigingsverband. Ieder die hieraan heeft bijgedragen dank ik heel oprecht. De hartelijke, welgemeende gesproken woorden hebben me goed gedaan en van mijn naasten en familie hoorde ik hoe ook zij dit alles als heel fijn ervaren hebben en blij waren erbij geweest te zijn. Ik kijk er zelf met grote dankbaarheid op terug. De aanwezigheid van velen, het gebed, de zang en de muziek, de waarderende persoonlijke woorden, de attenties, geschenken, en de hartelijke sfeer drukten een verbondenheid uit van één grote familie. En zo kunnen we  de Kerk ook zien: als een familie van mensen die met Jezus op weg gaan en waar ieder zijn eigen plaats en taak heeft, en die tegelijk een band met elkaar geeft.

Het lukt me niet om ieder persoonlijk dankjewel te zeggen. Dat vind ik jammer, want de contacten waren juist zo warm en hartelijk. En dit werd nog onderlijnd met geschenken. DANKJEWEL! Heel dankbare herinneringen heb ik mee genomen en ik hoop en denk dat de warme eucharistieviering, de verrassende en feestelijke muzikale tocht naar het Corneliushuis en het samen-zijn daar ook voor de parochies een zegen zal zijn.

Vanaf het eerste begin in 2013 heb ik me in de parochies van Heerlen-Noord thuis gevoeld en de band is de jaren erna alleen maar sterker geworden. In 2015 werd ik ook pastoor in de parochiefederatie Schandelen – ook daar heb ik een echte verbondenheid gevoeld, al was kapelaan Rijo daar de eerst aanspreekbare. Op zondagmiddag 30 juni was de installatie in Thorn, waar velen uit Heerlen getuige van zijn geweest; een indrukwekkende plechtigheid die door de lokale tv werd uitgezonden en op internet nog te vinden is. Enkele dagen later ben ik verhuisd naar het witte stadje. En tegelijk met het inrichten van de pastorie ben ik me nu aan het inwerken als pastoor in de acht kerkdorpen van het parochiecluster Emmaüs en als deken van Thorn.

Vaker denk ik aan een woord van Moeder Julia, stichteres van de Geestelijke Familie Het Werk: “Geen aftanden vermogen te scheiden voor wie in de Heer verbonden leeft.” In die geest blijf ik me met u in de parochies St.-Cornelius, Christus Koning,H. Gerardus Majella, H. Antonius van Padua en de parochiefederatie Schandelen verbonden voelen. Ik sluit uw intenties in mijn gebeden in en vraag tegelijk ook van mijn kant om uw gebed. Het terugkijken op de afgelopen jaren van samen-zijn, samenwerken, samen vieren en geloven geeft me een gevoel van blijheid en dankbaarheid – naar God en naar u.

Vriendelijke groet vanuit Midden Limburg.

Wim Miltenburg fso

Wijngaard 11

6017 AG Thorn

0475 56 14 10

06 22 55 55 21

wimmiltenburgfso@gmail.com

 

Jaargang: 6
nummer: 4
Auteur: pastoor Wim Miltenburg fso

foto algemeen

Overwegingen 2020

Van knuffel tot realiteit!

Overwegingen archief