kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Samen in de Kribbe des Heren

Drie totaal verschillende kerststallen zijn weer met hulp van vrijwilligers opgesteld in onze drie parochie kerken. Op drie plaatsen vieren we kerstmis, dat ooit op één plek is begonnen, de stal van Bethlehem. Daar kwam de eerste gemeenschap van mensen samen om intiem de geboorte te vieren van de Verlosser van deze wereld, Jezus Christus. Herders, koningen en engelen kwam er samen. Hemel en aarde vierden feest op kleine schaal. De wereld was zich toen nog niet bewust van dit eenmalige feit dat God tot stand heeft gebracht door het ja-woord van Maria. In de afgelopen eeuwen is het uitgegroeid tot een wereldwijd verspreid feest. Alleen de wereld gaat aan de haal met het feest. Wel Kerstmis vieren maar de betekenis speelt voor velen geen rol meer. Dit kan natuurlijk niet blijven bestaan. Hierdoor wordt het feest uitgehold en zal verdwijnen.
Het is aan ons allen, alle parochianen van Heerlen-boven-het-spoor om gezamenlijk de boodschap van het Kerstfeest uit te dragen  in deze wereld, vooral in ons eigen buurten. Door met velen met Kerstmis naar de kerk te komen ervaren we weer de warmte die nodig is om met elkaar te beseffen dat we God nodig hebben. God is het die mensen samenbrengt waarbij Hij gebruik maakt van zijn leerlingen die de blijde boodschap verkondigen op alle straten en pleinen van de wereld. Wat op het eerste Kerstfeest geschiedde en daarna uitgroeide, kan ook nu weer uitgroeien in onze tijd. Veel wordt gepraat over de Kerk in negatieve zin. Maar het is juist de Kerk die de zorg tot stand heeft gebracht. De ziekenhuizen, scholen en zelfs universiteiten zijn door Jezus leerlingen opgebouwd. Wetenschap werd gedragen door de Kerk. Kijk in de geschiedenis boeken en zie hoe vele onderzoekers priester en gelovigen waren.
Wat toen mogelijk was moet ook nu weer kunnen. We zullen alle krachten moeten bundelen en gezamenlijk naar buiten treden met onze boodschap van Geloof, Hoop en Liefde. Ook al wil de egoïstische wereld het niet horen. Overal klinkt ikke ikke , zelden nog wij. Door de liberale politiek van de laatste dertig jaar is onze christelijk identiteit bijna vernietigd en op de achtergrond geplaatst.
Daarom willen we in het nieuwe jaar met vereende krachten naar buiten treden als één gemeenschap met drie prachtige kerken. Geen gezeur over sluiten meer, maar praten over een toekomst met Christus in onze gemeenschappen en kerken. Geen gekneuter en navelstaarderij meer. We gaan naar buiten treden. De wereld zal weten dat de boodschap van Jezus Christus de enige ware boodschap is die de wereld ten positieve kan veranderen.


Dit betekent wel dat we intensiever met de buren moeten samen werken om ten dienste te zijn aan alle mensen van onze gemeenschap. Daarom komt een  parochiesecretariaat voor alle parochianen van heel Heerlen-boven-de-spoorlijn, federaties Schandelen en Heerlen Noord omvattend. Hierdoor staat altijd een vrijwilliger elke morgen ter uwer beschikking van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Buiten die tijden kunt u ook bellen maar dan krijgt u mij aan de lijn, die van secretariaat werk niet veel weet. Voor een persoonlijke afspraak mag u mij natuurlijk altijd bellen. Ook mobiel 06-30579828. Ik wil er zijn voor iedereen.


Mede namens de kerkbesturen(nog meervoud) wens ik u een Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar. 3 Januari mag u op  koffie met gebak komen op het Parochiesecretiaat , achter de pastorie van Heerlerheide, vanwege mijn verjaardag 10.00-12.30 uur.
Het centraal knooppunt van Heerlen-boven-het spoor.  
Het nummer van het gezamenlijk parochiesecretariaat is 045-5212450

 

Jaargang: 6
nummer: 7
Auteur: pastoor J.W. Janssen

foto algemeen

Overwegingen 2020

Pinksteren – het begin van de publieke Kerk

Christus is verrezen – Alleluja.

Corona – vasten – Pasen.

Aswoensdag tot Caribische Hoogmis 19 april om 11.15 uur

Van knuffel tot realiteit!

Overwegingen archief