kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Aswoensdag tot Caribische Hoogmis 19 april om 11.15 uur

Carnaval is net voorbij en op Aswoensdag hebben we weer het askruisje kunnen ontvangen. Het begin van de vastentijd. Tijd van bezinning, maar waar op? Op het klimaatprobleem, Co2 probleem, politieke problemen? Natuurlijk niet. Het gaat in de vastentijd om een intieme relatie die we hebben. Niet onze menselijke relatie maar onze goddelijke relatie met de Heer van leven en dood. Of we geloven in Hem of niet, we blijven schepselen Gods, met het Goddelijk aanbod om een persoonlijke relatie aan te gaan die ons helpt onszelf te ontdekken. Dit is echter alleen mogelijk wanneer we ons openstellen voor de wereld die ons omringt. Een wereld die ook een geschenk van God is aan ons. Voor dit geschenk mogen we dankbaar zijn en moeten we ons inzetten om het te behouden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de dierenwereld die ons soms leert om oprecht lief te hebben.

Als gelovige mensen weten we dat God ons een bijzondere plaats gegeven heeft op deze wereld. Hierdoor onderscheiden wij ons van de hele schepping. Maar het geeft ook extra verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de wereld. Willen wij echter oprecht handelen in deze wereld, zullen we eerst aan onszelf moeten werken. Mensen zeggen wel eens: ik hoef niet te biechten, heb geen moord begaan noch meineed bedreven.

Dit is wel de ogen sluiten voor wat vooraf gaat aan het plegen van een moord. Hoe vaak zenden we dodelijke blik uit naar mensen. We zeggen immers niet voor niets: die blik kan dodelijk zijn. Vele dodelijke blikken bij een persoon kan resulteren in de uiteindelijke handeling. Net als overspel, maar een keer! Dit kan uiteindelijk leiden  tot verslaving en bedrog van de echtgeno(o)t(e). Wat kan resulteren in echtscheiding.

Daarom is het goed om ons zelf steeds opnieuw voor Gods ogen te plaatsen en om vergeving te vragen in het sacrament van boete en verzoening, oftewel de biecht, Dit is geen gerecht, maar een begeleiding  door God, in Jezus Christus.  

Tot Pasen nodigt God ons uit om ons voor te bereiden op Jezus’ dood en verrijzenis.

Hij stierf voor onze zonden, ook voor die van U en mij. We zijn allen zondaars. Maar wel zondaars die niet verstrikt hoeven zitten in hun fouten en zonden. Maar zondaars met perspectief voor de toekomst.

Zo kunnen we elkaar een zalig Pasen wensen.

 

Jaargang: 7
nummer: 3
Auteur: pastoor J.W. Janssen

foto algemeen

Overwegingen 2020

Oktober-Maria maand! Ook in corona tijd?

Eerste jaar

Pastoors’praat juli.

Pinksteren – het begin van de publieke Kerk

Christus is verrezen – Alleluja.

Corona – vasten – Pasen.

Aswoensdag tot Caribische Hoogmis 19 april om 11.15 uur

Van knuffel tot realiteit!

Overwegingen archief