kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Pinksteren – het begin van de publieke Kerk

Nog even volhouden, nog even in angst zitten. Hoe nu verder zonder Hem? Kunnen wij dat, hebben we de moed, de kennis, kunnen we de antwoorden geven die de wereld nodig heeft?

Vragen die geleefd hebben bij de apostelen toen zij zich hadden opgesloten na de Hemelvaart van Jezus. Angst was er voor de toekomst. Hoe zal die er voor ons gaan uitzien? Worden we met de dood bedreigd? Zijn we sterk genoeg om stand te houden?

2000 jaar later leven deze vragen wederom bij vele mensen. Hoe moet het nu verder? Wat gaat het ons brengen? Angst voor de toekomst met Corona.

Gelukkig dat ook wij nu weer Pinksteren mogen gaan vieren. Gods Geest gaat weer op ons neerdalen om ons te bevrijden uit die angst, met de vele vragen. Courage hebben we nodig. Met Pinksteren begint  het publieke leven van onze kerkgemeenschap weer vorm aan te nemen. Net als de leerlingen toen in kleine groepen. Maar september al weer grotere. Moge ook nu het vertrouwen in Jezus en God de Vader de angst verdrijven uit ons hart. Ons bevrijden van deze epidemie die door mensenhanden is veroorzaakt. Speel niet met Gods natuur, je weet niet wat je over je afroept. Laat vleermuizen vliegen en ga er niet op experimenteren.

We beginnen weer aan een leven dat weer gaat lijken op het gewone leven van weleer. Een 1,5 meter samenleving is geen plaats waar mensen gelukkig samenwonen. We hebben elkaars nabijheid nodig om echt mens te zijn. De mens verlangt naar een uitgestoken hand, armen die je omhelzen, kus van je geliefde, de menselijke en fysieke nabijheid.

Durft te geloven en getuigen van ons geloof in de ware, goddelijke liefde die ons heeft bevrijdt van de dood. Juist de eenzame dood die rond gaat op dit moment. Mensen die alleen moeten sterven. Waarom? Het is onmenselijk. Wie dit veroorzaakt heeft wil de vernietiging van de mensheid. God wil ons juist redden van de dood. Geloof in de belofte van Heer. Hij zal ons alleen eens thuis roepen, we zijn welkom, maar wel omringt door de liefde van onze naasten die ons eens zullen nakomen. Angst moet verdwijnen. Durf te leven vanuit het geloof dat alleen God het laatste woord heeft.

Zalig Pinksteren en een mooi nieuw begin.

 

Jaargang: 7
nummer: 6
Auteur: pastoor J.W. Janssen

foto algemeen

Overwegingen 2020

Oktober-Maria maand! Ook in corona tijd?

Eerste jaar

Pastoors’praat juli.

Pinksteren – het begin van de publieke Kerk

Christus is verrezen – Alleluja.

Corona – vasten – Pasen.

Aswoensdag tot Caribische Hoogmis 19 april om 11.15 uur

Van knuffel tot realiteit!

Overwegingen archief