kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Pastoors’praat juli.

Vakantie! Yes.

Vreemd is het leven geworden.

 Alles overhoop gehaald. Zelfs onze gevoelens en verlangens. Kinderen zouden zich gaan verheugen op de vakantie. Gezinnen zouden  hun blik gaan richten op het gezellige samenzijn onder de zon ergens ter wereld. Samen quality time hebben.  Maar nu! Net weer naar school na lange tijd thuis zijn. Was in het begin leuk, maar 24 uur met papa en mama heeft ook zijn grenzen.

Velen van ons richten hun blikken nu op volgend jaar als alles weer normaal is.

Maar beste mensen we leven nu, we moeten nu iets van ons leven maken. Volgend jaar kan alles juist anders zijn. Leef nu en geniet van elkaars aanwezigheid. Maak niet de fout van velen die zeggen: Na mijn pensioen….. . Jammer maar kwam dat pensioen?

Ook als geloofsgemeenschap worden we door elkaar geschud. Samen hebben we ons door de corona crisis heen geslagen. Het was een beetje spannend zo in het geheim samenkomen om te bidden. Nog even en met honderd man gaat het de goede richting uit. Mijn excuus voor deze vreemde maand juni met 30 man.

De communiekinderen mogen zich gaan verheugen op een bijzondere H. Communie in september. Dank aan de catechisten voor hun uithoudingsvermogen in deze tijd.

We hebben in de afgelopen maanden veel gebeden in onze kerken. We willen dit voortzetten om duidelijk te maken dat we God nodig hebben. Op Hem kunnen en moeten wij vertrouwen. Wie vertrouwd op eigen kunnen en alleen menselijke wijsheid kan bedrogen uitkomen. Stellen we ons vertrouwen in Hem zoals de apostelen deden toen ze echt tot geloof kwamen in de moeilijke perioden van hun leven.

Als parochie gaan we ook weer de banden aanhalen en het sociale contact weer opstarten. U bent ook weer welkom op het parochiekantoor, wel met enkele beperkingen natuurlijk.

Hopelijk mag ik U spoedig weer in de kerk welkom heten. Kunt u niet meer naar de kerk dan kan ik of diaken Janssen ook bij u op bezoek komen. Ook voor de ziekencommunie kunt u het parochiebureau bellen. Bel gerust.

Geniet van de vakantie maanden en laat u niet gek maken.

Gods zegen moge over u neer dalen. 

 

Jaargang: 7
nummer: 7
Auteur: Pastoor Janssen, Heerlen-boven-het-spoor

foto algemeen

Overwegingen 2020

De kracht van de natuur / de kracht van God

Oktober-Maria maand! Ook in corona tijd?

Eerste jaar

Pastoors’praat juli.

Pinksteren – het begin van de publieke Kerk

Christus is verrezen – Alleluja.

Corona – vasten – Pasen.

Aswoensdag tot Caribische Hoogmis 19 april om 11.15 uur

Van knuffel tot realiteit!

Overwegingen archief