kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

Eerste jaar

Nu ik dit artikel schrijf, realiseer ik mij dat het precies een jaar geleden is dat ik hier op Heerlerheide ben geland om me voor te bereiden op mijn pastoorschap van Heerlerheide en Schandelen. In de volksmond genaamd: Heerlen-boven-het-Spoor. Een zeer groot gebied met veel potentiële parochianen. Het was een overgang van platteland naar de stad. Maar een overgang die naar mijn gevoel snel is verlopen. Na de geweldige installatie, de nog indrukwekkendere Werelddierendag, met voor het eerst levende dieren in de kerk van Heerlerheide. Voor sommigen een schok, maar achteraf zei men: stiller dan menige communie mis.

Nu is dit alweer een jaar geleden. Door de coronacrisis zijn de 1. H. Communiemissen deze maand , 6 september Schandelen, 13 september Heksenberg en 27 september Heerlerheide (2), direct gevolgd door de tweede versie alweer van de wereld dierendag mis op Heerlerheide (11.15uur) en de eerste in de kerk van Schandelen (10.00 uur) op zondag 4 oktober. Iedereen die zijn huisdier of boerderijdier een warm hart toedraagt is van harte welkom. Denk wel aan het zakje voor ongelukjes.

Dit eerste jaar voor mij begon traditioneel met alle activiteiten die U gewend bent. We hebben elkaar leren kennen, voor velen was het misschien wennen. Immers niemand is het zelfde, ook niet bij pastoors. Maar ook iedere parochie is verschillend vanwege de achtergrond van de parochianen. Mensen moeten elkaar accepteren zoals ze zijn. Niemand is perfect u en ik ook niet. Ik voel me na een jaar zeer thuis hier in Heerlen. Heb velen mogen leren kennen op vreugdevolle momenten maar ook op droevige momenten. Vooral in de coronatijd.

Ik hoop van ganser harte dat ons leven weer de goede en normale kant uitgaat. Let op het mooie en goede om ons heen. Niet focussen op het negatieve of proberen antwoord te geven op de vraag hoe nu verder. Samen met elkaar willen we vorm geven aan een samenleving die er is voor elkaar.

De communie kinderen wens ik al vast een hele mooie bijzondere dag.

Tot mijn grote vreugde is het pastorale team vanaf 1 september uitgebreid met  een nieuwe permanente diaken, de eerwaarde heer Ton Jegerings. Hij was twintig jaar diaken op Molenberg en de laatste jaren voor de reizigers werkzaam. Hij had aangegeven bij de bisschop in te zijn voor een nieuwe uitdaging en de bisschop heeft hem dan ook benoemd voor Heerlen-boven-het-Spoor. De beiden Janssen’s heten hem dan ook van harte welkom in onze parochies en hopen op een spontane en goede samenwerking.  Hij valt met de neus in de boter want de St. Cornelius noveen gaat weer beginnen. Hoop u allen te mogen treffen op de negen dagen van de noveen.

Gods zegen en tot bij  St. Cornelius, 

 

Jaargang: 7
nummer: 8
Auteur: pastoor J.W. Janssen

foto algemeen

Overwegingen 2020

De kracht van de natuur / de kracht van God

Oktober-Maria maand! Ook in corona tijd?

Eerste jaar

Pastoors’praat juli.

Pinksteren – het begin van de publieke Kerk

Christus is verrezen – Alleluja.

Corona – vasten – Pasen.

Aswoensdag tot Caribische Hoogmis 19 april om 11.15 uur

Van knuffel tot realiteit!

Overwegingen archief