kerken

Parochies Heerlen Noord

Overwegingen — Woord van de pastoor

De kracht van de natuur / de kracht van God

De winterslaap van de natuur gaat langzaam beginnen. De temperatuur buiten zakt. De verwarming gaat vaker aan, tot het moment dat ze niet meer uitgaat. Buiten en binnen zijn twee werelden geworden. Binnen de warmte en de gezelligheid. Mensen komen elkaar nader.  Ook al sterft de natuur af, de levensvreugde hoeft niet mee te sterven. Juist in de komende maanden vieren we feesten die ons eraan herinneren dat we mensen van hoop zijn.  We weten dat de natuur weer zal ontluiken in het voorjaar. Als Christenen geloven en hopen wij dat ook voor ons steeds een toekomt gloort. We geloven immers dat Jezus voor ons gestorven is en bovenal verrezen opdat ook wij mogen blijven leven over de grens van de dood heen, als wij trouw blijven aan Onze Drieëne  God.

We mogen onze levensvreugde nooit laten afpakken door wat er in de wereld gebeurt. We leven in een moeilijke periode voor onze samenleving. Maar zijn die er niet altijd geweest. Denken we aan de generatie die de laatste wereldoorlog heeft meegemaakt. Ze hebben vijf jaar niet gelachen of feest gevierd. 

Onze bisschop heeft een brief gestuurd over zijn beleid met de toekomst. Natuurlijk worden er pijnlijke beslissingen genomen vanwege personeelsgebrek en het onbetaalbaar zijn van het in stand houden van alle kerken. Ook bij ons moeten we ons daar zorgen om maken. Maar betekent dit dat we onze levens vreugde moeten laten afpakken? Nee juist getuigen van onze innerlijk hoop, dat door ons geloof in Jezus we mogen genieten van ons leven. We zijn nooit alleen. Realiseert U zich dat wel vaak genoeg? Juist in deze tijd?

Samen de schouders eronder betekent dat we vertrouwen hebben in de toekomst. Bij mijn aantreden vond ik twee federaties voor. Vanaf 1 januari 2021 zal er nog maar een zijn: de parochiefederatie Heerlen-Noord, in de volksmond de parochie boven het spoor.  Ik heb er veel vertrouwen in. Wilt u ook meehelpen aan een mooie toekomst voor onze parochie, neem contact op met mij  of het parochiekantoor (telefoonnummer 0455214250).

Ook gaat het sacramentele leven  weer verder. Niet alleen de dagelijkse missen in onze kerken, maar ook de vormsel en communie voorbereiding. Wat? Nog niet opgegeven, doe dat dan snel want de lessen zijn of gaan beginnen. Stuur een mail naar                     info@parochiesheerlennoord, en vraag naar opgave formulieren. Grootouders wees alert, en vraag of uw kleinkind al is opgegeven. 

Maar dierbare parochianen, boven alles wil ik U vragen te bidden.  THUIS in uw huis of in het tehuis. Hierdoor betekent u veel voor ons als geloofsgemeenschap.  Sinds meer als 20 jaar hebben we de Erewacht in onze parochie, opgestart op Nieuw-Einde. Elke woensdag en zaterdag na de H. Mis van 9.00 uur, staat de Heer op het altaar en wacht op u. Wilt u een vaste bijdrage leven, wendt U tot de pastorie. We willen dat er altijd mensen zijn tussen 9.30 en 12.00 uur. We mogen Hem niet alleen laten. 

Mooie novembermaand gewenst en Gods zegen, pastoor J.W. Janssen , boven het spoor.

 

Jaargang: 7
nummer: 10
Auteur: pastoor J.W. Janssen

foto algemeen

Overwegingen 2020

De kracht van de natuur / de kracht van God

Oktober-Maria maand! Ook in corona tijd?

Eerste jaar

Pastoors’praat juli.

Pinksteren – het begin van de publieke Kerk

Christus is verrezen – Alleluja.

Corona – vasten – Pasen.

Aswoensdag tot Caribische Hoogmis 19 april om 11.15 uur

Van knuffel tot realiteit!

Overwegingen archief