St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

Nummer:4 - 2019, periode: 10-05-2019 tot 06-06-2019

Beknopte printversie van het digitale parochienieuws.
Scan de QR-code voor de digitale versie
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
https://www.parochiesheerlennoord.nl
Bankrekeningen:
St. Cornelius: NL15RABO0122400496
St. Gerardus Majella: NL94RABO0172401119
St. Antonius van Padua NL88INGB0001045260

Vertrek pastoor Wim Miltenburg fso

pastoor Wim Miltenburg fso

Pastoor Wim Miltenburg fso is door bisschop Harry Smeets benoemd tot pastoor-deken van Thorn. In Thorn wordt hij pastoor van het parochiecluster Emmaus, dat acht parochies omvat: Thorn, Wessem, Ell, Ittervoort, Neeritter, Hunsel, Heel en Beegden. Daarnaast wordt hij deken van het dekenaat Thorn, dat de hele gemeente Leudal en grote delen van de gemeente Maasgouw bestrijkt. De benoeming gaat in op 30 juni, de zondag waarop ook de installatie in Thorn zal plaatsvinden. 

Op zondag 23 juni neemt pastoor Miltenburg fso afscheid van de parochies Heerlen-Noord en parochiefederatie Schandelen in Heerlen.

 

Volhouden

Volhouden - daar komt het op aan in onze tijd.

In de afgelopen weken schoten me vaker woorden van Moeder Julia door het hoofd: Werken kun je overal, maar God dienen kun je alleen op de die plaats die Hij u aangewezen heeft” (Julia Verhaeghe). Het telefoontje van de vicaris-generaal van ons Bisdom, mgr. René Maessen, kwam voor mij onverwacht. Totaan dat telefoontje had ik gedacht in Heerlerheide mijn pensioen te halen en hier dus nog menig jaar als pastoor van de parochies in Heerlen-Noord te zijn. In het gesprek op het bisdom volgend op dat telefoontje, vertelde mgr. Maessen me, dat de bisschop me wilde benoemen tot pastoor-deken in Thorn. Na dit gesprek en dat met de verantwoordelijke van mijn eigen gemeenschap, volgde een kennismaking met het kerkbestuur van de parochiecluster Emmaus in Thorn en omgeving. Tevens stond Pasen voor de deur.

De mededeling dat ik hier zal vertrekken, kon ik niet met Pasen bekend maken. Zo’n bericht zou de paasvreugde te zeer overschaduwen. En de verrijzenis van Christus is toch het belangrijkste van ons geloof! “Als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos”, zegt Paulus (1 Kor 15,17). In overleg besloten we daarom de mededeling van mijn aanstaande vertrek een week uit te stellen, zowel hier als in Thorn. Het werd dus beloken Pasen. Hoewel we ook dan op de octaafdag van Pasen nogmaals de verrijzenis van Christus vieren. Nu vooral onder het aspect van de goddelijke barmhartigheid.

De mededeling van mijn vertrek en nieuwe benoeming kwam voor de meesten heel onverwacht. – Net zoals die voor mij onverwacht was gekomen (!). Van een aantal hoorde ik, dat ze toch wel vermoed hadden dat ik ooit een keer ergens anders benoemd zou worden. Nu ik zelf langzaam aan het idee van de nieuwe benoeming begin te wennen, ben ik ook wel enthousiast voor deze uitdaging.

Ik moet toegeven dat de periode dat ik hier in Heerlerheide ben geweest aan de korte kant is, ruim 5½ jaar. En ik kan volmondig zeggen dat ik hier heel graag ben! Bij een naderend vertrek merk ik nog meer hoezeer er een band is gegroeid. Ook de inzet van velen – vaak met zo’n grote vanzelfsprekendheid – waardeer ik bijzonder en doet me goed. Dat maakt het werken in een parochie aangenaam. Blijf dat a.u.b. volhouden. Eigenlijk is het nu een beetje zoals zes jaar geleden: toen mijn voorgangers gingen vertrekken. Ook toen leefde de vraag: hoe gaat het nu verder? En ik ben blij dat ieder zich toen is blijven inzetten en dat het ‘doorgegaan’ is. Het komt in onze tijd vaak aan op een volhouden. Dat wil ik u nu ook vragen: houd in geloof vol!

Een van de eerste opmerkingen die ik bij de vicaris-generaal maakte, was: Hoe gaat het dan hier verder? Komt er een opvolger? Ik was blij te horen dat hij dit volmondig beaamde: “Ja dat is de bedoeling!”

Daarom vraag ik u: bid al voor degene die dat zal worden, ook al is hij bij ons nog niet bekend en zal hij het zelf ook nog niet weten. Dit is nu toch een eerste taak voor ons als parochie: Bidden voor degene die hier zal komen. Op deze wijze ben ik zo’n zes jaar geleden hier ook verwelkomd. Ik weet dat er toen hier in de parochie door de leden van de Erewacht en vele anderen volop gebeden is voor degenen die in Gods plan bedoeld is om hier te komen. Iedere persoon is natuurlijk anders. Dat is voor de parochie spannend, en het is ook voor de priester die komt spannend: Wat is dit voor parochie? Zijn er vrijwilligers? Hoe is het kerkbezoek? … Voor ieder van ons geldt: God dienen, kunnen we alleen daar waar Hij ons roept (MJV). En als ieder daaraan beantwoordt, dan vult God ook aan waar wij tekortschieten.

Ik schrijf deze gedachten aan het begin van de meimaand - de Mariamaand. Zonder dat Maria zich kon voorstellen wat het allemaal inhield, heeft zij haar ja-woord gegeven – en dat telkens opnieuw. Maria is voor ons het voorbeeld om in geloof vol te houden en ‘ja’ te zeggen, waar we Gods plan kunnen dienen. Waar we dit in geloof doen, daar begeleidt onze hemelse Moeder ons bij de stappen die we zetten. Dat is Gods-dienst – God dienen – ‘Ja’ zeggen op wat wij als Gods plan (proberen te) herkennen. Proberen we vol te houden!

Wim Miltenburg fso, pastoor

kerkdiensten

 

CORNELIUSKERK  GERARDUS MAJELLAKERK

Vrijdag 10 mei
18.40 uur Rozenkrans bidden.

19.00 uur Leesmis. St Franciscus Heiligers, Anna Hanssen en Joanna Ubachs; voor alle zielen in het vagevuur.

 

Zaterdag 11 mei
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zeswekendienst  Annie van den Berg-Martens; Jrd Henk Boesten.

 

Zondag 12 mei Moederdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans koor. Zld Wim en Mieke Guillaume-Verkoelen en dochter Resi (coll); Zld Jo Derikx (coll); Zld Jos Smeets (coll); Zld Rudy Meijboom (coll); Zld Fienie Hermans-Frolichs (coll).

Zondag 12 mei Moederdag
9.30 uur Zangmis voor het welzijn van onze parochies

Maandag 13 mei
18.30 uur Rozenkrans en Marianoveen met aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

 
 

Dinsdag 14 mei
8.40 uur Rozenkrans bidden

9.00 uur Leesmis voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 15 mei
8.40 uur Rozenkrans bidden.

9.00 uur Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.

 

Vrijdag 17 mei
18.40 uur Rozenkrans bidden.

19.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

Zaterdag 18 mei
Geen Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis m.m.v. St. Caecilia koor. Zld Giovanni Perin en Carolina Perin-Peron (coll.); Zld. Annie Speth-Janssen; Zld Evarist  Olejniczak en dochter Diana; St Jrd Annie Degens.

 

Zondag 19 mei 1e H. Communie Heerlerheide
11.00 uur Zangmis. Zld Ernst Theunissen; Jrd Jan Frolichs.

Zondag 19 mei
9.30 uur Zangmis

Maandag 20 mei
18.30 uur Rozenkrans en Marianoveen met aansluitend leesmis. St Bernard Dormans en Maria Gertrudis Einsberg.

 

 

Dinsdag 21 mei
8.40 uur Rozenkrans bidden

9.00 uur leesmis

Woensdag 22 mei
8.40 uur Rozenkrans bidden.

9.00 uur Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie; voor alle zielen in het vagevuur.

 

Vrijdag 24 mei
18.40 uur Rozenkrans bidden.

19.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

Zaterdag 25 mei
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zeswekendienst Diny van Voorst-Houkes; Zld Jan Frolichs (coll).

 

Zondag 26 mei 1e H. Communie de Vrank
11.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies.

Zondag 26 mei
9.30 uur Zangmis

Maandag 27 mei
18.30 uur Rozenkrans en Marianoveen met aansluitend leesmis. St Jozef Hermans en Maria Helena Vaessen. 

 

 

Dinsdag 28 mei
8.40 uur Rozenkrans bidden

9.00 uur Leesmis

Woensdag 29 mei
8.40 uur Rozenkrans bidden.
9.00 uur Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.

 

Donderdag 30 mei  Hemelvaartsdag
11.00 uur Zangmis. Zld Eddy Gryson; voor een overledene (coll).

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur Communieviering 

Vrijdag 31 mei
18.40 uur Rozenkrans bidden.
19.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

Zaterdag 1 juni
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; Zld George Boon (coll); Zld Anna Kleijnen-van Gerven (coll).

 

Zondag 2 juni
11.00 uur Zangmis. Voor een overledene (coll); Zld Maria Le (coll); Zld Jozef Cörvers (coll).

Zondag 2 juni
9.30 uur Zangmis: uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijksfeest van Jos en Mathieu Snackers.

Maandag 3 juni
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Maandag 3 juni
10.00 uur H.Mis in de Grindel

 

Dinsdag 4 juni
9.00 uur leesmis

Woensdag 5 juni
9.00 uur Leesmis.  Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie; St Jan Pieter Janssen en Anna Maria Janssen-Jacobs.

 

 

 

levensmomenten

 Doopsel  Overlijden

Ilaiyna, dochter van Rick Koch en Nathalie Elbertsen

Chelsea, dochter van Remy Mols en Surelly Felisia

Ian, zoon van Nick Weijers en Inge Zanatta

Mila, dochter van Bart Bakker en Florence Berkelaar

Djairo, zoon van Brian Luiten en Emmely Niesing

Dex, zoon van Rik Vrolings en Kim Mengelers

Feliciaá, dochter van Boy Cator en Joyce van Haeflaken 

Tiny van den Bergh, 73 jaar, Hoensbroek

Diny van Voorst-Houkes, 96 jaar, Varenerf

 

 

 

Fietstocht 180 jaar rondom St.-Cornelius

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u meedoen aan een fietstocht langs de parochiegrenzen van 1839 van de Corneliusparochie in Heerlerheide. Bij de stichting van de parochie was het gebied dat tot de parochie behoorde groter dan nu. Dat komt doordat in de loop der jaren binnen de toenmalige parochiegrenzen verscheidene nieuwe wijken zijn gebouwd, die groot genoeg waren voor een eigen parochie.

De Corneliusparochie bestaat dit jaar 180 jaar. Tijd om de oude grenzen weer eens te verkennen.

De tocht start tussen 13.30 uur en 14.30 uur bij het parochiekantoor, Kerkstraat 6 in Heerlerheide. U kunt daar een routebeschrijving ophalen en de tocht individueel rijden. U kunt ook om 14.00 uur vertrekken met een groep o.l.v. een gids. De tocht is 21 km lang en voert waar mogelijk langs de oude grenzen. Dat zijn vaak heel leuke weggetjes langs beken en over de Brunssummerheide. Ook komt u langs twee kapellen die te bezoeken zullen zijn.

Onderweg is er desgewenst gelegenheid om (op eigen kosten) neer te strijken op het terras van Schrieversheide. Ook bij terugkeer bij het parochiekantoor kunt u iets drinken.

Deelname is gratis. Voor de organisatie is het handig als u zich vooraf telefonisch (045 5212450) of via e-mail (info@parochiesheerlennoord.nl) aanmeldt. Voor mensen met navigatie op hun fiets is de route te downloaden van de parochiewebsite via deze link.

In geval van nood is op het parochiekantoor de hele middag iemand aanwezig, die telefonisch bereikbaar is op 045 5212450,

Bij heel slecht weer wordt de tocht een week uitgesteld tot Hemelvaartsdag, 30 mei 2019.

Caeciliakoor naar de Moezel

Tijdens 180 jaar rondom St.Cornelius Heerlerheide viert ook het parochieel zangkoor St.Caecilia haar 180 jarig jubileum.
Tussen de geplande activiteiten is er ruimte om hier aandacht aan te besteden. Het koor heeft dan geen kerkelijke verplichtingen (het opluisteren en omlijsten van kerkelijke feesten in de Corneliuskerk) en gaat het in het kader van het jubileum 5 dagen op reis naar de Moezelstreek, van 29 mei t/m 2 juni.
Het programma vermeldt een bezoek aan de dom van Keulen, het opluisteren van de mis in de Severusbasiliek van Boppard, een bezoek aan Trier, een boottocht en diverse activiteiten in het hotel. Het koor hoopt op een fijne en gezonde reis met prettige herinneringen en het onderling verstevigen van sociale contacten.
Overvloedig om te zeggen dat mensen die graag zingen(van welk geloof dan ook) bij ons van harte welkom zijn op onze repetities en uitvoeringen. Wij repeteren iedere maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in Café-zaal D’r Bok op de Bokstraat.
Graag alvast uw aandacht voor de datum 24 november, waarop de feestelijkheden rondom Cornelius sluiten. Tijdens de misviering zal dan bisschop Harrie Smeets in onze Corneliuskerk de heilige mis celebreren en zal het Caeciliakoor de feestelijke mis met mooie gezangen opluisteren.

Eerste Heilige Communie 2019

Op zondag 19 mei zullen 33 jongens en meisjes van de Sint Corneliusparochie Heerlerheide en de Christus Koningparochie Nieuw-Einde de Eerste Heilige Communie ontvangen in de St. Corneliuskerk.
Het thema van de communieviering is 'Hand in hand met Jezus'.
Namen communicanten: Sem Brouns, Djayro Caenen, Felicia Cator, Selina Dekker, Giordany Gozales, Daimen Hendriks, Yjajla Kok, Juliano Paulus, Jesse Quaedvlieg, Gioya van Steijn, Jasmine Theunissen, Mees Zegers, Dylan Aussems, Emma van Gestel, Fleur Grijseels, Lieke Grijseels, Geneva Kamycki, Ashley Mulder, Kyana Mulder, Djenna Pascaud, Dana Scheilen, Luna Scheilen, Gigi Vluggen, Jurently Krewinkel, Livia Broeksmit, Jovano van Bunschoten, Freddy Colberts, Noa-Charlotte Cremers, Dani Fortuin, Selina Krijgsman, Sferre Offermans, Djairon Spierings, Disja Vondenhoff. 

Op zondag 26 mei zullen 15 jongens en meisjes uit de H. Antonius van Padua parochie de Eerste Heilige Communie ontvangen, in de St. Corneliuskerk.
Het thema van de communieviering is ‘Vriend van Jezus’ .
Namen communicanten: Jill Cator, Bartje Engelen, Ryan Extra, Chayenna van Ham, Naythen Leander, Divano Linschoten, Noa Mulderij, Daan Nunumete, Khoi Nguyen Tran, Minh Dang Tran, Jaylano Schneider, Vyjairo Simon, Yoanna Verspaget, Djayra van Vuuren en Givento Winkens.  

Op Hemelvaartsdag 30 mei zullen 8 jongens en meisjes van de H. Gerardus Majella parochie de Eerste Heilige Communie ontvangen, in de H. Gerardus Majella kerk.
Het thema van de communieviering is ook hier: ‘Vriend van Jezus’.
Namen communicanten: Jurre van der Erf, Max Geraedts, Jelle Heinrichs, Quinn Jansen, Cheyenne Kessel, Mandy Kleintjens, Ruben Rutten en Kay Schepers.