St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor J.W. Janssen, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

Nummer:6 - 2020, periode: juni 2020

Beknopte printversie van het digitale parochienieuws
Scan de QR-code voor de digitale versie
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
Websitehttps://www.parochiesheerlennoord.nl
Bankrekeningen:
St. Cornelius: NL15 RABO0122400496
St. Gerardus Majella: NL94RABO0172401119
St. Antonius van Padua NL88INGB0001045260

Woord van de pastoor

Pinksteren – het begin van de publieke Kerk.

Nog even volhouden, nog even in angst zitten. Hoe nu verder zonder Hem? Kunnen wij dat, hebben we de moed, de kennis, kunnen we de antwoorden geven die de wereld nodig heeft?

Vragen die geleefd hebben bij de apostelen toen zij zich hadden opgesloten na de Hemelvaart van Jezus. Angst was er voor de toekomst. Hoe zal die er voor ons gaan uitzien? Worden we met de dood bedreigd? Zijn we sterk genoeg om stand te houden?

2000 jaar later leven deze vragen wederom bij vele mensen. Hoe moet het nu verder? Wat gaat het ons brengen? Angst voor de toekomst met Corona.

Gelukkig dat ook wij nu weer Pinksteren mogen gaan vieren. Gods Geest gaat weer op ons neerdalen om ons te bevrijden uit die angst, met de vele vragen. Courage hebben we nodig. Met Pinksteren begint  het publieke leven van onze kerkgemeenschap weer vorm aan te nemen. Net als de leerlingen toen in kleine groepen. Maar september al weer grotere. Moge ook nu het vertrouwen in Jezus en God de Vader de angst verdrijven uit ons hart. Ons bevrijden van deze epidemie die door mensenhanden is veroorzaakt. Speel niet met Gods natuur, je weet niet wat je over je afroept. Laat vleermuizen vliegen en ga er niet op experimenteren.

We beginnen weer aan een leven dat weer gaat lijken op het gewone leven van weleer. Een 1,5 meter samenleving is geen plaats waar mensen gelukkig samenwonen. We hebben elkaars nabijheid nodig om echt mens te zijn. De mens verlangt naar een uitgestoken hand, armen die je omhelzen, kus van je geliefde, de menselijke en fysieke nabijheid.

Durft te geloven en getuigen van ons geloof in de ware, goddelijke liefde die ons heeft bevrijdt van de dood. Juist de eenzame dood die rond gaat op dit moment. Mensen die alleen moeten sterven. Waarom? Het is onmenselijk. Wie dit veroorzaakt heeft wil de vernietiging van de mensheid. God wil ons juist redden van de dood. Geloof in de belofte van Heer. Hij zal ons alleen eens thuis roepen, we zijn welkom, maar wel omringt door de liefde van onze naasten die ons eens zullen nakomen. Angst moet verdwijnen. Durf te leven vanuit het geloof dat alleen God het laatste woord heeft.

Zalig Pinksteren en een mooi nieuw begin.

Pastoor J.W. Janssen

 

 

Kerkdiensten

 

Dag en datum Tijd Kerk Intenties

zaterdag 30 mei

18.00 uur Heksenberg zld. voor Ed Gryson

 

19.00 uur Heerlerheide  jrdienst bisschop Hans Reesink

Zondag 31 mei Eerste Pinksterdag

10.00 uur Schandelen  

 

11.15 uur Heerlerheide  voor levende en overleden leden van de Kon.Schutterij St. Sebastiaan; zld. echtelieden Lei Quaedvlieg en Bertien Quaedvlieg-Beaujean; zld. Monique Hazen-Frijns.

Maandag 1 juni

Tweede Pinksterdag

10.00 uur Schandelen  
Dinsdag 2 juni 9.00 uur Heksenberg 8.30 uur Aanbidding met Rozenkransgebed aansluitend leesmis
Woensdag 3 juni

9.00 uur

Heerlerheide  leesmis: voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie
  19.00 uur Schandelen  
 Donderdag 4 juni 9.00 uur Schandelen  
Vrijdag 5 juni 19.00 uur Heerlerheide  Aanbidding en aansluitend leesmis: voor Priesterroepingen en H.Priesters; voor fam. Speth-Mertens
Zaterdag 6 juni 18.00 uur Heksenberg zld voor Johan van den Enden
  19.00 uur Heerlerheide zangmis 
Zondag 7 juni 10.00 uur Schandelen  
  11.15 uur Heerlerheide  zangmis
Maandag 8 juni 18.40 uur Heerlerheide

Marianoveen met aansluitend leesmis:

voor alle zielen in het vagevuur

Dinsdag 9 juni 9.00 uur Heksenberg 8.40 uur Rozenkransgebed met aansluitend leesmis
Woensdag 10 juni 9.00 uur Heerlerheide  leesmis: voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie
  19.00 uur Schandelen  
Donderdag 11 juni 9.00 uur Schandelen  
Vrijdag 12 juni 19.00 uur Heerlerheide  st. Jan Pieter Janssen en Anna Maria Janssen-Jacobs;
Zaterdag 13 juni 18.00 uur Heksenberg voor het welzijn van onze parochies. zld. voor Johan van den Enden
  19.00 uur Heerlerheide  zangmis: zld. Jos Franssen-Slaterus (coll); st.jrd. ouders Fer en Gusta Mannheims-Peters
Zondag 14 juni 10.00 uur Schandelen  
 Sacramentsdag 11.15 uur Heerlerheide  zangmis: zld. Antoon en Ria van der Vloet-Bentlage en Jan van der Vloet
Maandag 15 juni 18.40 uur Heerlerheide

Marianoveen met aansluitend leesmis:

voor alle zielen in het vagevuur

Dinsdag 16 juni 9.00 uur Heksenberg 8.40 uur Rozenkransgebed met aansluitend leesmis
Woensdag 17 juni 9.00 uur Heerlerheide  leesmis: voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie
  19.00 uur Schandelen  
Donderdag 18 juni 9.00 uur Schandelen  
Vrijdag 19 juni 19.00 uur Heerlerheide  leesmis: st.Jan Hendrik Kleinjans, Maria Gertrudis Vrohn en zoon Hubert Kleinjans
Zaterdag 20 juni 18.00 uur  Heksenberg  jrdst. Margot Gommans-Leers
   19.00 uur Heerlerheide  zangmis: zld. Renée Riemersma-Schyns (coll).
Zondag 21 juni 10.00 uur Schandelen  
  11.15 uur Heerlerheide  zangmis
Maandag 22 juni 18.40 uur Heerlerheide

Marianoveen met aansluitend leesmis:

voor alle zielen in het vagevuur

Dinsdag 23 juni 9.00 uur Heksenberg 8.40 uur Rozenkransgebed met aansluitend leesmis
Woensdag 24 juni 9.00 uur Heerlerheide  leesmis: voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie
  19.00 uur Schandelen  
Donderdag 25 juni 9.00 uur Schandelen  
Vrijdag 26 juni 19.00 uur Heerlerheide  leesmis: st. Peter Joseph Meens, Maria Josephina Vinders en Jacob Meens
Zaterdag 27 juni 18.00 uur Heksenberg gest.jrd. Marion Wiermans en zoon Twan
  19.00 uur Heerlerheide  zangmis
Zondag 28 juni 10.00 uur  Schandelen  
  11.15 uur Heerlerheide  zangmis st.jrd  Lisa Degens
Maandag 29 juni 18.40 uur Heerlerheide

Marianoveen met aansluitend leesmis:

voor alle zielen in het vagevuur.

dinsdag 30 juni 9.00 uur Heksenberg 8.40 uur Rozenkransgebed met aansluitend leesmis
       

H. Missen vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni is het door de Rooms-Katholiek Kerk Nederland officieel weer toegestaan om H. Missen op te dragen. In de maand juni is dit voor een beperkte groep parochianen tot 30 mensen en vanaf 1 juli hopelijk weer voor een grotere groep tot 100 personen.

Dat is nog niet zoals we het gewend waren, maar al weer een stap vooruit t.o.v. de periode vanaf maart. Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel, hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico. 

 

We zullen er op toezien dat er niet te veel mensen de kerk binnengaan en dat iedereen op gepaste afstand van elkaar een plaatsje zoekt in de kerk. Dat laatste geldt niet voor personen uit één huishouden. Al onze kerken zijn gelukkig ruim met veel zitplaatsen. In het portiek van de Corneliuskerk plaatsen we geluidsboxen zodat u ook in de gelegenheid bent buiten de H. Mis te volgen. Om voor een goede ventilatie te zorgen blijven tijdens de H. Mis de deuren open. 

 

 

Wekelijkse vieringen in juni

 
Heerlerheide

Heksenberg 

Schandelen
zaterdag 9.00 uur H.Mis gevolgd door aanbidding tot 12.00 uur
19.00 uur H.Mis
 18.00 uur H.Mis  
zondag 11.15 uur H.Mis    10.00 uur H.Mis
maandag

18.00 uur aanbidding 18.40 uur Maria- noveen
19.00 uur  H. Mis

   
dinsdag   09.00 uur H. Mis gevolgd door aanbidding tot 12.00 uur  
woensdag 09.00 uur H. Mis gevolgd door aanbidding tot 12.00 uur  

18.30 uur Aanbidding
19.00 uur H. Mis

donderdag     09.00 uur H.Mis gevolgd door aanbidding tot 12.00 uur
vrijdag 18.00 uur aanbidding 19.00 uur H.Mis    

 

 

 

 

 

Nieuwe datums Eerste H. Communies

Vanwege de crisis en daaraan verbonden beperkingen zijn er nieuwe datums in 2020 vastgesteld voor de Eerste H.Communies in de verschillende kerken van Heerlen Noord en Schandelen:

H.Hart van Jezuskerk  Zondag 6 september, 10.00 uur

Gerardus Majellakerk  Zondag 13 september, 10.00 uur

Corneliuskerk             Zondag 27 september, 10.00 uur.

Mochten deze datums voor een kind niet passen, dan kan met Pastoor Janssen een afspraak worden gemaakt over een andere Zondag na 1 september dat het kind tijdens een reguliere Zondagsmis individueel de Eerste H. Communie kan doen.

Ook de datums voor de Eerste H. Communies in 2021 zijn nu vastgesteld:

H.Hart van Jezuskerk  Zondag 16 mei, 10.00 uur

Gerardus Majellakerk  Zondag 25 april, 9.30 uur

Corneliuskerk             Zondag 25 april, 11.15 uur.

 

 

 

 

 

 

Agenda

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur

Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur

Aanbidding Corneliuskerk: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

Aanbidding H. Hart van Jezuskerk: op donderdag van 9.30 tot 12.00 uur 

Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur

Doopvoorbereidingsavond: maandag 6 juli om 20.00 uur.

 

 

Caritas 045

Lieve Caritas045 bezoekers, 

Op 28 april j.l. zijn we gestart met onze nieuwe Caritas to go!! 

Wat betekent dit?

We delen soep, brood en fruit uit vanuit twee locaties. Een op dinsdag en een op donderdag. Vanaf 17.00 uur kun je komen afhalen. Je krijgt door ons, op een veilige manier, een gratis tasje met alles erin. De bedoeling is dat je het thuis opwarmt en opeet. Dus niet ter plekke! Dit om de situatie zo veilig mogelijk te houden voor iedereen. We zullen met tape de 1,5 meter aangeven en er zullen mensen staan om iedereen te helpen deze te waarborgen. Ook staat er handgel klaar voor jullie. Voordat je het tasje aanpakt, graag heel even de gel gebruiken. 

😊 

Waar kun je ons vinden?

Elke dinsdag: van 17.00 tot 19.00 uur bij de Corneliuskerk (Heerlerheide, dus Heerlen Noord)
Elke donderdag: van 17.00 tot 19.00 uur bij de St Josephkerk (Heerlerbaan, dus Heerlen Zuid)

Woon je in Heerlen maar kun je zelf niet de deur uit? Laat het ons weten. Heerlen Against Corona kan het eventueel bezorgen!! Zie https://heerlenagainstcorona.nl/caritas-to-go/

Helaas kunnen we het voorlopig nog niet gezellig maken met gezamenlijke maaltijden maar toch wel alvast iets voor jullie betekenen.
We hopen jullie te zien en we wensen jullie alvast smakelijk eten!  

Foto's van de voorbereidingen zijn te vinden in het fotoalbum '2020 Caritas corona crisis voedsel uitdelen'!

 

 

 

 

Parochiekantoor gesloten, wel bereikbaar

Als gevolg van de Corona crisis is het parochiekantoor van de parochies Heerlen-Noord én parochiefederatie Schandelen tot nader bericht gesloten.

Het parochiekantoor is wel nog te bereiken via telefoon en e-mail:

Telefonisch 045-5212450

e-mail info@parochiesheerlennoord.nl

 

 

Voor spoedgevallen: pastoor Janssen: 06-30579828

 

 

Noveenkaarsen H. Corona en Sloveense Madonna

H. Corona en Sloveense Madonna noveen kaarsen in Heerlerheide verkrijgbaar in de Mariakapel in de Corneliuskerk voor € 4,50 per kaars!