St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

Nummer:11 - 2018, periode: december 2018 - januari 2019

Beknopte printversie van het digitale parochienieuws.
Scan de QR-code voor de digitale versie
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
https://www.parochiesheerlennoord.nl
Bankrekening St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96
Bankrekening St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19
Bankrekening St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 0452 60

Blij om zijn komst!

Dat een bisschopswijding je zo blij kan maken! Het was een prachtige viering, die 8e december in de Roermondse Christoffelkathederaal. De gesproken woorden; de sacrale zang, de rijke symboliek van het plat ter aarde gaan bij de litanie van alle heiligen, de ring, het evangelieboek wat tijdens het wijdingsgebed boven de te wijden bisschop werd gehouden, de serene stilte in een bomvolle kathedraal, de handoplegging door meer dan twintig bisschoppen en de lange stoet van celebranten, kanunniken, misdienaars, ridders en schutters …. Het had iets tijdloos, of meer nog: we zetten de geloofstraditie van vele eeuwen voort. Verleden en heden ontmoetten elkaar in een samengebalde liturgie in een bomvolle kerk, met een hoopvolle blik naar de toekomst. Christus is dezelfde; gisteren, nu in 2018 en in de toekomst. En wat mij vooral treft: dat je zo blij kunt zijn, dat we weer een bisschop hebben.  

Een jaar waren we zonder bisschop. Wanneer en wie er zou komen wisten we niet. Het voelde als een advent; een tijd van wachten; weliswaar actief wachten, met een zekerheid er zal iemand komen. Maar we voelden in dit afgelopen jaar een zeker gemis. Meer dan ik had gedacht. Zonder bisschop voelden we ons wat verweesd. Vaak zeiden we "het duurt wel erg lang voor er een nieuwe bisschop komt."- Terwijl in feite vele bisdommen vaak langer moeten wachten op een nieuwe herder (!) - Dat gevoel geeft aan: een bisschop hoort er echt bij. Het mooie daarvan vind ik, dat we met ons gemoed aanvoelen dat een bisschop erbij hoort. Hij hoort bij de Kerk, en ook bij onze geloofsbeleving. Het is méér dan: iemand moet nu eenmaal de leiding geven en beslissingen nemen.

De blijheid van nu-hebben-we-een-nieuwe-bisschop is een vreugde die uit ons geloof voortkomt. Na die advent van een jaar wachten kwam de vervulling. Zo mag aan ook Kerstmis ons net zo’n intense vreugde geven. Kerstmis voelen als de vervulling van dit verwachtingsvol uitzien in de advent. Dan worden we van binnen blij om de geboorte van het Kind in Bethlehem, zoals we blij zijn om de komst van de nieuwe bisschop. En – om met de slotwoorden van bisschop Harrie Smeets te spreken: dit geloof is niet om in een vitrine te zetten. Bij ons geloof geldt: verberg het niet, maar draag het uit. Lopen (dat wil zeggen: er-voor-gaan),  goed bidden en gedraag je, vertaalde bisschop Harrie Smeets de opdracht die hij bij zijn bisschopswijding gekregen had. Dat geldt voor de bisschop zelf en, ik denk, voor iedere gedoopte! Blij zijn om Jezus’ komst in onze wereld, blij om het Kind in de stal van Bethlehem. Daarvoor gaan, goed bidden en ons katholiek gedragen. Zalig kerstfeest!

Pastoor Wim Miltenburg fso

kerkdiensten

Corneliuskerk Gerardus Majella kerk

Vrijdag 21 december
18.30 uur Boeteviering.
19.00 uur Leesmis. St Leonard Grond en Maria Magdalena Dierks.
Na de H. Mis biechtgelegenheid.

 

Zaterdag 22 december
4de weekend Advent
GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.00 uur Zangmis. Zld Sjef Hermans (coll); Zld Sjeng Quaedvlieg (coll); Zeswekendienst Sjir Lipperts.

 

Zondag 23 december
4de zondag Advent
11.00 uur Zangmis. St Jrd Zef Pluijmen en Ciska Pluijmen- Custers; St Jrd Jacq en Nelly Gommans-Manders.

Zondag 23 december                   

4de zondag Advent

09.30 uur Zangmis

Maandag 24 december  KERSTAVOND
17.30 uur Gezinsmis m.m.v. Third Wingkoor. Zld Ernst Theunissen (coll).

20.00 uur Zangmis m.m.v. St.Caeciliakoor. St Jrd overl. ouders Ritzen-Laumen en Hubertina Laumen; Jrd ouders Spittler-Quaedvlieg; Zld Wiel en Erika Speth (coll); Zld Jan Palmen; Zld Finy Schillings-Ritzen en Jeu en Goswin Pagen;Zld Jan van Lent en overl. familieleden; Zld Yvonne Driessen- van Menxel; Jrd Ouders Jacobs-Leers, ouders Hamaekers- Moonen en voor overleden familieleden.
22.00 uur Nachtmis Slovenen.

Maandag 24 december KERSTAVOND

18.00 uur Kerstnachtmis met communicanten.

 

22.00 uur Nachtmis m.m.v. koor Coda

Zld voor Sien Vromen- van Buuren

Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag
11.00 uur Zangmis. Zld Jan en Mien Meurs-Tripels en zonen Ger en John; Zld Hub Joosten (coll); Zld Marianne Heinrichs-Mengels (coll); Jrd Sjeng Vrolings, Catharina Vrolings-Koonen en zoon Hein; Zld Willy Vrolings-Paternotte en dochter Carina; Zld Sjeng Huren en Lenie Huren- Beaujean; Jrd Jan Witte; Zld Jan Kisters (coll); Zld Ernst Theunissen (coll).

Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag

GEEN H. MIS

Woensdag 26 december Tweede Kerstdag
11.00 uur Zangmis m.m.v. Gregoriaans koor. Voor leden en overleden leden RKSV Groene Ster; Zld Winy Falize-Peters (coll); Zld Anton en Netty Backer Leegstra en voor Henk van Tilburg; Zld ouders Vrolings-Stassen, ouders Leunissen-Sijben en overleden familieleden.

Woensdag 26 december Tweede Kerstdag

11.00 uur H.mis m.m.v. Harmonie St. Gerardus.

Vrijdag 28 december
19.00 uur Leesmis. Zld Mia Cordewener- Mennens en zoon Louke.

 

Zaterdag 29 december
16.00 - 16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. 1e Jrd Annie Hikspoors-Lambregts; Zld Henk Lavalle (coll).

 

Zondag 30 december
11.00 uur Zangmis. Zld Frans Swinkels (coll); Zld Helena van Kruchten (coll).

Zondag 30 december

09.30 uur Zangmis. Jrd Wiel van Es.

Maandag 31 december Oudejaarsavond
19.00 uur Zangmis. Zld voor een overledene (coll).

 

Dinsdag 1 januari          Nieuwjaarsdag
11.00 uur Zangmis. Zld voor een overledene (coll); Zld Gerda Klinkers-Hermans (coll).

Aansluitend Nieuwjaarstreffen in de parochiezaal.

 

Woensdag 2 januari
09.00 uur Leesmis. St Josef Hermans en Helena Ramakers.

 

Vrijdag 4 januari
18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis. Voor Priesterroepingen en H. Priesters.

 

Zaterdag 5 januari
16.00-16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; Zld Sjir Lipperts (coll); Jrd voor Wiel Poels en voor overledenen van fam. Poels en fam. Heutz; St Jan Mathijs Verkoelen en ouders; St Jrd Tineke Ubachs.

 

Zondag 6 januari 
11.00 uur Zangmis. Zeswekendienst George Boon; Zld Jan Frolichs (coll); St Jrd Pastoor J.W. Peters , Mej. Peters en overl. ouders.

Zondag 6 januari

09.30 uur Zangmis. Voor hen die offerden.

Maandag 7 januari
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.

 
 

Dinsdag 8 januari
09.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 9 januari
09.00 uur Leesmis.

 

Vrijdag 11 januari
19.00 uur Leesmis.

 

Zaterdag 12 januari 
GEEN BIECHTGELEGENHEID
PRESENTATIEMIS VORMELINGEN
19.00 uur Zangmis. 1e Jrd Maria Koonen-Mostert; Zld Giovanni Perin (buurt).

 

Zondag 13 januari KINDERNEVENDIENST 
11.00 uur Zangmis. Zld Treesje Paas-Schulteis (coll); St Jrd echtel. Hub en Mieke Duijsens-Koonen en zoon Lou Duijsens.
 

Zondag 13 januari

09.30 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies.

 

Maandag 14 januari
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.

Dinsdag 15 januari
09.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 16 januari
09.00 uur Leesmis.

 

Vrijdag 18 januari
19.00 uur Leesmis. St Ouders Wilms-Körfer.

 

Zaterdag 19 januari
16.00 -16.45 uur Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zld Sjir Lipperts (coll); Zld Jan Savelsberg (coll).

 

Zondag 20 januari   Patroonsfeest      St. Sebastiaan
11.00 uur Zangmis m.m.v. Concertato. Voor alle levende- en overleden leden van de Koninklijke Schutterij St. Sebastiaan; Jrd Mia en Harrie Stassen-Erens; Zld Jo Derikx (coll); Zld Hubert Huijts en Elizabeth Beaujean, kinderen en kleinkinderen; Zeswekendienst Jos Smeets.

Zondag 20 januari

09.30 uur Zangmis. Voor een overledene (coll).

Maandag 21 januari
18.45 uur  Marianoveen en aansluitend leesmis. St Eduard Wintgens.

 

 

Dinsdag 22 januari
09.00 uur Leesmis. .Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 23 januari
09.00 uur Leesmis. St Hendrik Schobben en Helena Driessen.

 

 

Levensmomenten

Doopsel Overlijden
Gwenn, dochter van Mike Moonen en Ramona Dalm George Boon, 91 jaar, Eygelshoven
Jana, dochter van Rinus Douma en Chayenne Baecklandt Jos Smeets, 71 jaar, Bergerodeweg
Naythen, zoon van Humphry Leander en Angelique Floranis

Hennes Swinkels, 85 jaar, Kerkrade

Jente, dochter van Michel Frankes en Joany Wesselo  

 

Kerstconcert fanfare St.-Joseph

Agenda

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur

Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur

Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

Koffiedrinken: 1e zondag van de maand na de H.Mis van 11.00 uur in ‘t Zaaltje

Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur

Doopvoorbereidingsavond: maandag 7 januari 2019 om 20.00 uur in de parochiezaal te                                                        Heerlerheide.

Thuiscommunie: zaterdag 5 januari 2019.

Een Advent van een jaar

Op het moment dat ik dit artikeltje schrijf, staan we vlak voor de bisschopswijding van Mgr. Harrie Smeets. Een jaar waren we zonder bisschop. Wanneer en wie er zou komen wisten we niet. Het voelde als een advent; een tijd van actief verwachten. We voelden een zeker gemis. Meer dan ik had gedacht. Zonder bisschop voelden we ons wat verweesd. Vaak zeiden we "het duurt wel erg lang voor bekend wordt wie de nieuwe bisschop wordt."- Terwijl in feite vele bisdommen vaak langer moeten wachten op een nieuwe herder. - Maar dat gevoel geeft aan: een bisschop hoort er echt bij. Het mooie daarvan vind ik dat we met ons gemoed aanvoelen dat een bisschop erbij hoort. Hij hoort bij onze geloofsbeleving. Het is méér dan: iemand moet nu eenmaal de leiding geven en beslissingen nemen.

Vanaf vorig jaar Advent, tot nu 8 december zagen we uit naar de nieuwe bisschop. Zo mogen we de Advent voor Kerstmis ook beleven. Een actief uitkijken naar Jezus' komst, met Kerstmis. En, nu we meer erváren wat advent inhoud - kunnen we ook het tweede aspect van de adventstijd beter aanvoelen. We bereiden ons ook voor op Christus' wederkomst. In die zin is heel ons leven een adventstijd. Het is mooi als we ons leven zo invullen dat we toeleven naar de ontmoeting met Jezus Christus. Niet een passief afwachten, maar een hoopvol uitkijken. Dan vullen we ons leven anders in; minder gericht op onmiddellijk genieten. Alleen maar genieten gaat ook niet; het leven is niet alleen maar leuk. Zieken ondervinden dit dagelijks.

Binnen enkele weken is het Kerstmis. Jezus is voor alle mensen in onze wereld gekomen. Ook voor de zieken, en voor degenen die tegenslagen ervaren. De vrede en vreugde van Kerstmis is ook voor hen; voor iedereen. Daarom moeten we Kerstmis ook niet louter uiterlijk of oppervlakkig vieren. Aanvoelen wie Jezus is, en waarom Hij gekomen is. Maar ik merk bij mezelf, om dat te kunnen is vier weken Advent kort en ik denk, een jaar ook.

Zalig kerstfeest.

 

Actie Kerkbalans 2019

Hoe belangrijk vinden we de kerk in onze gemeenschap? Ook mensen die er niet zo vaak komen waarderen het vaak dat de kerk er is. Om onze kerk toekomst-proof  te maken is een zichtbare band nodig; een tastbare betrokkenheid. Betrokken door mee te bidden, mee te werken en mee te betalen. Bemoedigend vind ik het, dat zoveel mensen het waarderen dat de kerk er is, zeker op speciale momenten: bij een afscheid, bij een doopsel, bij feesten en voor een flink aantal ook gewoon iedere zondag.

In ons land moeten we de kosten van het kerkgebouw, de verwarming, het kerkelijk leven en alles wat erbij komt zelf als parochianen dragen. We ontvangen geen subsidie van de Overheid, of het Bisdom. In de praktijk betekent het dat kerkgangers en anderen in de wijk die het waardevol vinden dat de kerk er is, een kerkbijdrage geven. Hiervoor is de actie KERKBALANS bedoeld. De actie periode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. Ieder die omwille van het geloof, cultuur, of sociale cohesie de kerk belangrijk vindt, wil ik vragen om met deze actie mee te doen.
Al werken we met allemaal vrijwilligers, de kerk brengt kosten met zich mee, zoals een salaris voor de pastoor , onderhoud en verzekering van het kerkgebouw, verwarming, computer, enz. – Helaas schrijven we rode cijfers. We teren dus in, maar toch vind ik het frappant dat ook mensen die niet zo kerkelijk zijn, wel meedoen met de actie KERKBALANS. De actie zelf is landelijk, maar wat u voor de actie KERKBALANS geeft, komt geheel ten goede aan onze eigen parochie en parochiekerk. De toekomst van onze parochiekerk hebben we daarmee ook zelf in de hand. Als u vindt dat de kerk er hoort te zijn, druk dat dan a.u.b. uit in de kerkbijdrage. Een aantal oudere vaste deelnemers is komen te overlijden; we streven ernaar dat de generaties na hen hun plaatsen innemen door nu te gaan deelnemen. Tijdens de landelijke actie KERKBALANS ontvangen de deelnemers altijd een persoonlijk schrijven.  Dat doen we ook dit jaar, maar vanwege een nieuw computerprogramma komt deze brief in februari.
Omdat mensen vaker naar een richt bedrag voor hun kerkbijdrage vragen vermelden we het door het bisdom vastgestelde ‘kerkbijdrage tarief’: € 110,--/jaar. (Bij deze hoogte geniet u enkele voordelen bij een huwelijk of uitvaart.)  

MAAR WIJ ZIJN BLIJ MET IEDERE BIJDRAGE 

Uw bijdrage kunt u overmaken op een van de volgende rekeningnummers: 

Wat ik interessant vind: wie een jaarlijkse bijdrage voor minimaal vijf jaar toezegt, kan het bedrag jaarlijks als aftrekpost in mindering brengen bij zijn inkomstenbelasting. Dat kan zonder dat er sprake is van een minimum! En, sinds 2017 kan dit zonder tussenkomst van een notaris! Formulieren hiervoor hebben we op het parochiekantoor. (Zelf downloaden bij de belastingdienst kan ook; zie hieronder bij het rekenvoorbeeld.) En … wij waarderen het natuurlijk bijzonder als u vanwege deze aftrekpost ‘dat extra aan onze parochie wil geven!

Hieronder een toelichting met een rekenvoorbeeld hoe het werkt als u van plan zou zijn om € 100 op jaarbasis aan de parochie te geven. Dan kost op deze  manier het geven van € 150,-- per jaar u ‘maar’ € 96,--.  

Toelichting en rekenvoorbeeld

Stel u valt met uw belastbaar inkomen in het 36% tarief. Als u een periodieke gift van € 150 per jaar aan de parochie betaalt, kunt u die € 150 van uw inkomen aftrekken en krijgt u 36% van € 150 terug van de fiscus. Dat is € 54. Netto betaalt u dus maar € 96, terwijl de parochie een bedrag van € 150 ontvangt!
Als kerkbestuur zouden wij natuurlijk ontzettend blij zijn als u dit op deze wijze zou gaan doen. Al meerdere jaren draaien we met verlies. En dat houden we niet lang vol.
Wat moet u doen? U kunt het formulier vanuit de kerk of parochiekantoor meenemen, of downloaden:
 https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf  Vul het formulier ‘periodieke gift in geld’ in, onderteken het en lever het in bij het parochiekantoor. De penningmeester vult de gegevens van de ontvangende parochie in. U ontvangt uw deel van het formulier volledig ingevuld terug. Als u het nog dit jaar regelt, kunt u de aftrek nog in 2018 toepassen.