St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor J.W. Janssen, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

Nummer:1 - 2020, periode: januari februari 2020

Beknopte printversie van het digitale parochienieuws
Scan de QR-code voor de digitale versie
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
Websitehttps://www.parochiesheerlennoord.nl
Bankrekeningen:
St. Cornelius: NL15 RABO0122400496
St. Gerardus Majella: NL94RABO0172401119
St. Antonius van Padua NL88INGB0001045260

Van knuffel tot realiteit!

Verbaasde ogen op Aruba en in de kerken van ons cluster. Verbaasd vanwege een knuffel in de stal en in de preek. De knuffel, het geschenk van vertrouwen aan Jezus, gegeven door een jonge bezoeker aan de kerststal. Hij had niets anders om te geven en gaf daarom zijn vertrouwen. Enkele dagen na kerst komt iemand naar mij toe en geeft mij een knuffel. Hierdoor was ik geraakt. Een mooi teken van vertrouwen na slecht vier maanden in Heerlen.

Hieruit put ik vertrouwen in de toekomst. Met vertrouwen op Jezus heb ik vorig jaar ja gezegd op mijn benoeming. Dit vertrouwen in Jezus heeft mij altijd geholpen om er te zijn waar de Kerk, de Heer, mij heen zend. Hier of in het buitenland.

Op 19 april, zondag na Pasen komt de Antilliaanse/Arubaanse gemeenschap naar de kerk van Heerlerheide. Noteer alvast en ervaar het samen zijn.

Gods wegen zijn niet altijd makkelijk te herkennen en/of te volgen. Hiervoor heb je vertrouwen nodig in God zelf vooral, maar ook in het grondpersoneel.

Met dit vertrouwen, broeders en zusters, wil ik met u dit nieuwe jaar ingaan. Bouwend met de kerkbesturen en alle vrijwilligers aan een mooie en inspirerende toekomst voor onze kerkgemeenschap. Ja, enkelvoud, we zijn immers als gehele gemeenschap van Boven Het Spoor, onderweg. Grenzen scheiden mensen, wij willen verbinden. Grenzen moeten overbrugt worden, zonder grenzen loop je zo bij de ander binnen.

We hebben allen twee ogen en twee oren, maar we horen en zien niet alles. We hebben elkaar nodig om elkaar te kunnen helpen. Ziet u nood of ziet u mensen die wachten op aandacht en /of gesprek en durft u het zelf niet aan, dan bel me gerust op 0630579828.  U mag me ook bellen om een persoonlijke afspraak te maken om elkaar te leren kennen. Zegt U tegen u zelf ik wil wat betekenen van de gemeenschap dan bel gerust. Vele handen maken licht werk .

Zo verzamelde Jezus zijn leerlingen om zich heen, laten ook wij elkaar als leerling zien en op elkaar toegaan. Welkom op Heksenberg, Schandelen of Heerlerheide.

Pastoor J.W.Janssen

kerkdiensten

Dag en datum Tijd Kerk Intenties

Donderdag   23 januari

 9.00 uur

Schandelen

 
Vrijdag         24 januari 19.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.
Zaterdag       25 januari 18.00 uur Heksenberg Zangmis. Voor een overledene.
 

16.00-16.45 uur

Heerlerheide

Biechtgelegenheid

  19.00 uur Heerlerheide Zangmis. Zeswekendienst Miel Straube-van der Heijde; Jrd Annie Speth-Janssen.
Zondag         26 januari 10.00 uur Schandelen  
  11.15 uur Heerlerheide Zangmis m.m.v. Gregoriaans Koor. Voor het welzijn van onze parochies; St Jrd overl. ouders Smits-Mertens; Zld Winy Falize-Peters (verj); Zld Sjeng Quaedvlieg (coll).
Maandag       27 januari 18.45 uur Heerlerheide Marianoveen en aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag         28 januari

8.30 uur

 

Heksenberg

Aanbidding met Rozenkransgebed en aansluitend leesmis

Woensdag     29 januari 9.00 uur Heerlerheide Leesmis. St Hubert Wijnen en Sybilla Houben.
  19.00 uur Schandelen  
Donderdag     30 januari 9.00 uur Schandelen  
Vrijdag         31 januari 19.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.
Zaterdag         1 februari 18.00 uur Heksenberg Zangmis. Presentatieviering                             communicanten
 

16.00-16.45 uur  

Heerlerheide

Biechtgelegenheid

  19.00 uur Heerlerheide Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; Jrd Felix Notermans.
Blasiuszegen.

Zondag             2 februari

MARIA LICHTMIS

10.00 uur

Schandelen

 
 

11.15 uur 

Heerlerheide

Zangmis. St Jrd echtelieden Guillaume-Verkoelen en dochter Resi.Blasiuszegen.

Maandag         3 februari

10.00 uur

Heksenberg

H.Mis in de Grindel

  18.45 uur Heerlerheide Marianoveen en aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Dinsdag          4 februari

8.30 uur

Heksenberg

Aanbidding met Rozenkransgebed en aansluitend leesmis

Woensdag      5 februari 9.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie; St Winand Reijntjens en Helena Otermans.
  19.00 uur Schandelen  
Donderdag     6 februari 9.00 uur Schandelen  
Vrijdag           7 februari 18.00-19.00 uur Heerlerheide Aanbidding en aansluitend leesmis. Voor Priesterroepingen en H. Priesters; voor alle zielen in het vagevuur; St Jan Willem Mertens en Anna Catharina Frolings.
Zaterdag         8 februari

18.00 uur

Heksenberg

Zangmis m.m.v. koor CODA

Voor het welzijn van onze parochies; Zeswekendienst Harrie Vromen.

 

16.00-16.45 uur 

Heerlerheide

Biechtgelegenheid

  19.00 uur Heerlerheide Zangmis. Jrd fam. Speth-Mertens; Jrd Emile L’Ortije.
Zondag           9 februari 10.00 uur Schandelen  
  11.15 uur  Heerlerheide Zangmis. 1e Jrd Fienie Hermans-Frolichs (coll); Zld Giovanni Perin en Carolina Perin-Peron (coll); 2e Jrd. Wim van Dieten.
Maandag      10 februari 18.45 uur Heerlerheide Marianoveen en aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag        11 februari 8.30 uur Heksenberg Aanbidding met Rozenkransgebed en aansluitend leesmis
Woensdag    12 februari 9.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.
  19.00 uur Schandelen  
Donderdag   13 februari 9.00 uur Schandelen  
Vrijdag         14 februari 19.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur; St Christiaan Wijnen en Gertrudis Smeets.
Zaterdag      15 februari 18.00 uur Heksenberg Zangmis. Voor een overledene.
  16.00-16.45 uur Heerlerheide Biechtgelegenheid
  19.00 uur Heerlerheide Zangmis m.m.v. St Caeciliakoor. Zld George Boon (coll).
Zondag         16 februari 10.00 uur Schandelen  
 

 11.15 uur

Heerlerheide

Zangmis m.m.v. Koor Concertato. KINDERNEVENDIENST                  Zld Kim Ank Le  (Maria Le) (coll); Zld Jozef Cörvers (coll); Zld Anna Kleijnen-van Gerven (coll).

Maandag       17 februari 18.45 uur Heerlerheide Marianoveen en aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag         18 februari

8.30 uur

Heksenberg

Aanbidding met Rozenkransgebed en aansluitend leesmis

Woensdag     19 februari 

9.00 uur

Heerlerheide

Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.

  19.00 uur Schandelen  
Donderdag   20 februari 9.00 uur Schandelen  
Vrijdag         21 februari 19.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur; St Pastoor Adolf Derckx.
Zaterdag      22 februari 18.00 uur Heksenberg Zangmis
   

Heerlerheide

Geen Biechtgelegenheid.      Vervalt i.v.m. Carnaval.

Geen H. Mis  i.v.m. Carnavalmis Schandelen.
  19.00 uur Schandelen Zangmis m.m.v. Carnavalsvereniging "de Paljassen"
Zondag         23 februari   Schandelen Geen H. Mis.
  11.15 uur Heerlerheide Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; Zld Bisschop Hans Reesink.
Maandag      24 februari    Heerlerheide H. Mis vervalt i.v.m. Carnaval.
Dinsdag        25 februari  8.30 uur  Heksenberg Aanbidding met Rozenkransgebed en aansluitend leesmis.

Woensdag    26 februari

ASWOENSDAG

19.00 uur

Heerlerheide

Zangmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Donderdag   27 februari

9.00 uur

Schandelen

 
Vrijdag         28 februari 19.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.
Zaterdag       29 februari 18.00 uur Heksenberg Zangmis. Voor een overledene.
  16.00-16.45 uur Heerlerheide Biechtgelegenheid
  19.00 uur Heerlerheide Zangmis. Jrd Sjaak Reijnierse; Zld Diny van Voorst-Houkes (coll).

 

Actie Kerkbalans 2020

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020 vragen de kerken in Nederland aandacht voor de financiële ondersteuning van de katholieke parochies en protestante gemeentes. 2000 kerken doen mee aan Actie Kerkbalans. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde, maar we moeten het samen doen. We krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben we als parochies Heerlen-Noord een financiële bijdrage nodig van de parochianen. Zo kan de kerk blijven  bestaan en van waarde blijven voor de parochianen en de samenleving. Parochianen krijgen deze maand een brief, waarin wordt gevraagd om in 2020 mee te doen door middel van het betalen van kerkbijdrage.

De kerkbijdrage is geen verplichte contributie. U betaalt naar draagkracht. Richtsnoer van het bisdom is 1% van het netto-inkomen, met een minimum van € 110.

Vorig jaar waren alle katholieke parochies in Nederland verplicht om over te stappen naar hetzelfde boekhoudsysteem. Die overstap was niet heel makkelijk voor ons en is ook niet voor 100% goed gegaan. Mocht u een brief krijgen waarin ten onrechte staat dat u uw kerkbijdrage niet heeft betaald, wilt u dan niet boos worden, maar contact opnemen met de penningmeester. De fout kan dan hersteld worden. Stuur een mail naar penningmeester@parochiesheerlennoord.nl of bel even naar 045 5729347.

Hieronder staat nog enkele punten die betrekking hebben op de kerkbijdrage en voor u wellicht interessant zijn:

  1. Met hetzelfde geld meer geven kan door uw kerk te steunen met een periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift? Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de parochie schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de parochie, dan kunt u uw bijdrage aan de parochie verhogen zonder dat het u meer kost. Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de parochie aangaan voor een periodieke gift? Meer informatie is te vinden op de website van de parochies Heerlen-Noord: https://www.parochiesheerlennoord.nl/liturgie-kerk.php?pi=Belastingvoordeel. U kunt ook contact opnemen met het parochiekantoor.

  1. Betaal uw kerkbijdrage via automatische incasso

Dat is gemakkelijk voor u. U hoeft zelf niet meer te denken aan het overschrijven van de kerkbijdrage. U machtigt het kerkbestuur om het bedrag van de kerkbijdrage van uw rekening af te schrijven via automatisch incasso. Als u hiervoor kiest, dient u eenmalig een machtigingsformulier in te vullen waarop u uw gegevens invult en aangeeft hoeveel kerkbijdrage u per maand, kwartaal, of (half)jaar wilt betalen. Het machtigingsformulier kunt u hieronder downloaden. Let wel even goed op dat u het formulier downloadt van de parochie waar u bij hoort.
Na ondertekening kunt u het formulier:
- afgeven op het parochiekantoor of
- per post opsturen naar: Parochiekantoor, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen of
- scannen en per e-mail verzenden naar info@parochiesheerlennoord.nl
Het kerkbestuur regelt het verder voor u. U ontvangt een bericht, zodra de automatische incasso van start gaat.

Machtigingsformulier downloaden:
Kies het formulier van uw parochie:
- Antonius van Padua: machtigingsformulier_incasso_AntoniusvanPadua.pdf
- St. Cornelius: machtigingsformulier_incasso_Cornelius.pdf
- St. Gerardus-Majella:machtigingsformulier_incasso_GerardusMajella.pdf