St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

Nummer:2 - 2018, periode: februari-maart

Beknopte versie van het digitale parochienieuws.
Scan de QR-code voor de digitale versie
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
https://www.parochiesheerlennoord.nl

Het Coloseum rood gekleurd

Op 24 februari ’s avonds wordt dit jaar het Colosseum in Rome - van oudsher symbool van het christelijke martelaarschap - samen met de kathedraal in Aleppo in Syrië en de H. Pauluskerk in Mosoel in Irak roodgekleurd. Kleur van het bloed. Zo wordt onze aandacht gericht op gelovigen die onder vervolging en moeilijke omstandigheden leven. Eerder werden de Trevi-fontein in Rome, de Westminsterabdij in Londen, het beeld van Christus Verlosser in Rio de Janeiro, de Sacré Coeurbasiliek in Parijs en de kathedraal van Manilla verlicht in de kleur van het bloed, dat nog steeds door talloze christenen in de gehele wereld wordt vergoten. 

Dichterbij worden op de Avond van de Martelaren getuigenissen voorgelezen en kunnen alle aanwezigen een kaarsje voor deze martelaren aansteken. Deze gebedsavond is op vrijdag 9 maart in Maastricht in de basiliek Sterre der Zee van 19.30u-21.00 uur. Voorafgaand is er om 18.30 uur een eucharistieviering. Zulke getuigenissen doen ons anders in het geloof staan: meer dankbaar voor de rijkdom die Jezus ons heeft gebracht. De moeite die onderdrukte gelovigen doen om de Eucharistie te vieren brengt bij ons een zekere schaamte teweeg. Onze inzet, moeite en durf steken wat schril af tegen hun moedige houding. Ondanks tegenwerking en soms vervolging blijven zij trouw aan zichzelf en aan hun geloof in Jezus Christus. 

Het kan ons ook tot dankbaarheid stemmen dat wij in een vrij land leven en zonder enig gevaar ons geloof kunnen belijden. Dat helpt ons ook om schroom te overwinnen; dat stimuleert ons tot extra inzet om de zondagse Eucharistie te kunnen vieren; om te vastenactie te steunen, om wat we uitgesteld hebben nu concreet aan te pakken en om voor ons geloof uit te komen. Zo beschouwd bieden de christenen in vervolgingssituaties ons veel meer dan wij hen kunnen aanreiken. Laten wij uit solidariteit met hen deze 40 dagen bidden voor hen die onderdrukt worden en laten iets van hun moed overnemen. 

Ook dat is een solidariteit die past bij de veertigdagentijd: solidair met hen die in moeilijke omstandigheden leven. Spontaan denken we daarbij vaak eerst aan mensen die het materieel minder hebben. Hiervoor hebben we het vastenactieproject in Zambia. Laten we daarnaast degenen niet vergeten die onderdrukt worden; speciaal geloofsgenoten die niet vrij zijn om hun geloof te belijden. De 40-dagen-challenge van de vastentijd is voor ons een oproep om hen te steunen. Hun getuigenissen doen mij anders in het geloof staan. Gezegende vastentijd!

 

Auteur: Pastoor Wim Miltenburg fso

Kerkdiensten

    

Corneliuskerk

  

Gerardus Majella kerk

Vrijdag 23 februari

18.30 uur Kruisweg bidden. 19.00 uur Eucharistieviering; voor Stijn van Wanrooy-Eleveld (collecte); Maria Koonen-Mostert (collecte).

 
 Zaterdag 24 februari

16.00-16.45 uur Biecht gelegenheid. 

19.00 uur Eucharistieviering. Zieledienst Frans Swinkels (collecte).

 

Zondag 25 februari      

11.00 uur Eucharistieviering met Presentatie communicanten met medewerking van trompettiste Sandra Bongers. Voor het welzijn van onze parochies; jaardienst Harry Degens.

Zondag 25 februari

09.30 uur Eucharistieviering met medewerking van koor Coda. Voor hen die offerden; zieledienst voor Els Stevens-Jongen.

Maandag 26 februari

18.45 uur Marianoveen met aansluitend eucharistieviering. Voor alle zielen in het vagevuur; voor Jozef Claus.

 

 

Dinsdag 27 februari:

09.00 uur Eucharistieviering. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 28 februari

09.00 uur Eucharistieviering. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

Vrijdag 2 maart

18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend eucharistieviering. Voor priesterroepingen en Heilige Priesters; stichting Pastoor Eduard Durlinger; stichting echtelieden Durlinger-Nijssen; zieledienst familie Speth-Mertens; Maria Koonen-Mostert (collecte).

 

Zaterdag 3 maart

16.00-16.45 uur Biecht gelegenheid.

19.00 uur Eucharistieviering. Voor het welzijn van onze parochies; zieledienst voor Ba van Phero Nguyen; zieledienst Hanna Wams-Feenstra (collecte).

 

Zondag 4 maart

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het St. Caecilia koor. 1e Jaardienst Gerrit Villier en jaardienst Mia Villier-Velraeds; zeswekendienst Maria Koonen-Mostert; zieledienst Phero Ba Van Gnuyen.

Zondag 4 maart

09.30 uur Eucharistieviering voor een overledene (WE).

Maandag 5 maart

18.45 uur Marianoveen met aansluitend eucharistieviering. Voor alle zielen in het vagevuur; stichting Augusta Durlinger.

 

 

Dinsdag 6 maart

09.00 uur Eucharistieviering voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 7 maart

09.00 uur Eucharistieviering voor alle zielen in het vagevuur.

 

Vrijdag 9 maart

18.30 uur Kruisweg bidden.

19.00 uur Eucharistieviering. Stichting Nic. Jos. Schils en Maria Catharina Wehlen; Maria Koonen-Mostert (collecte).

 

Zaterdag 10 maart

16.00-16.45 uur Biecht gelegenheid

19.00 uur Eucharistieviering. Zieledienst Doortje en Jack Koch-Vermeulen (collecte); stichting jaardienst Piet Dingelstad en Annie Simons; zieledienst Anna Theunissen-Svet (collecte).

 

Zondag 11 maart

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Gregoriaans koor. Stichting jaardienst Johannes Matheus Vrolings en Maria Catharina Vrolings-Haan; 1e Jaardienst Isabella Peters-Goris; zeswekendienst Annie Speth-Janssen.

Zondag 11 maart

09.30 uur Eucharistieviering. Zieledienst voor Lia de Bruijn-Sijstermans (collecte); voor het welzijn van onze parochies; gestichte jaardienst pastoor Frans Klein.

Maandag 12 maart

18.45 uur Marianoveen met aansluitend eucharistieviering. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

 

Dinsdag 13 maart:

09.00 uur  Eucharistieviering.  Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 14 maart

09.00 uur Eucharistieviering. Voor alle zielen in het vagevuur; stichtingen Jos. Hermans, Catharina Lindelauf en Margaretha Schoutrop.

 

Vrijdag 16 maart

18.30 uur Kruisweg bidden.

19.00 uur Eucharistieviering. Stichting Maria Josefa Packbier-Kusters; Maria Koonen-Mostert (collecte).

 

Zaterdag 17 maart

GEEN BIECHT GELEGENHEID.

19.00 uur Eucharistieviering. Stichtingen Hendrik Joseph Beaujean en Maria Catharina Voncken; zeswekendienst voor Mia Onink-Dauven; zieledienst voor een overledene (collecte).

 

Zondag 18 maart    

Feest Heilige Joseph.

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van Koninklijke Fanfare Sint Joseph. Voor levende en overleden leden van de Koninklijke Fanfare St Joseph; stichtingen jaardiensten Frans Evers en Andreas Beranich en Fien Beranich-Alberts en zoon Toon; 2de jaardienst voor Mia van Voorst-Beaujean, zieledienst Anna Faessen-Smits (collecte); zieledienst overleden ouders Ben en Else Hissink-Hallmann; zeswekendienst Anton Visser; zeswekendienst Wim van Dieten.

Zondag 18 maart

09.30 uur Eucharistieviering.  Voor een overledene (MD).

Maandag 19 maart

Feest van de Heilige Joseph.

18.45 uur Marianoveen met aansluitend eucharistieviering. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

 

Dinsdag 20 maart

09.00 uur Eucharistieviering. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 21 maart

09.00 uur Eucharistieviering. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

Vrijdag 23 maart

18.30 uur Kruisweg bidden.

19.00 uur Eucharistieviering. Voor Maria Koonen-Mostert (collecte).

 

Zaterdag 24 maart

16.00-16.45 uur Biecht gelegenheid.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van Koor CODA.    Zieledienst Johannes Niesing (collecte); zieledienst Anna Raven-Beaujean (collecte); zieledienst Willy Crousen-Manders (collecte); jaardienst voor Jo van Eijk, voor dochter Marion en voor de 90e verjaardag van moeder.

 

Zondag 25 maart PALMPASEN

Start van de Goede Week

11.00 uur GEZINSMIS met medewerking van Thirdwing koor en Drumband Fanfare St. Joseph. Voor het welzijn van onze parochies; stichting jaardienst echtelieden Sjaak en Mia Jonkers-Bessems; stichting jaardienst voor de overledenen van de familie Zijlstra-Hennesen; zieledienst Bep Bogers (collecte); zeswekendienst Tiny Beaujean-Schillings.

Zondag 25 maart PALMPASEN

Start van de Goede Week

9.30 uur Palmpasen viering met medewerking van de communicanten.

Maandag 26 maart

18.30 uur Boeteviering en aansluitend eucharistieviering. Voor alle zielen in het vagevuur.

Na de eucharistieviering is Biecht gelegenheid.

 

 

Dinsdag 27 maart

09.00 uur Eucharistieviering. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 28 maart

09.00 uur Eucharistieviering. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

 

Auteur: Parochiekantoor

Vastenactie 2018

Armoedebestrijding in Mbala in Zambia. Dat thema staat centraal tijdens de Vastenactie van 2018. Op zaterdag 11 november werd al een voorschot hierop genomen tijdens de jaarlijkse Startdag in Roermond. Tijdens de Vastenactie wordt dit jaar het werk van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Zambia ondersteund, die zich in hun missie op het gebied van onderwijs en ziekenzorg met name richten op geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Ook zetten zij zich in voor de bestrijding van HIV en de verzorging van aidspatiënten. Samen richten wij ons op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen, dat zij in drie jaar getraind kunnen worden in ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.

 

Auteur: Pastoor Wim Miltenburg fso

Levensmomenten

 Geboren  Overlijden  Gehuwd
Gedoopt werden in de Corneliuskerk:

Evy, dochter van André Beekman en Tamara de Oude, Fossielenerf

Hailey en Geriano, kinderen van Mike Rauch en Valery Bellefroid, Zeswegenlaan.

Lars, zoon van Wanda Berg en Anja Hofland, Koolmeesstraat

Wij namen afscheid van:

 

In Heksenberg:

Miet Rothkrantz-Schiffelers, 79 jaar, Roebroekweg

Mia Onink-Dauven, 87 jaar, Vinkenstraat

In Heerlerheide:

Maria Koonen-Mostert, 62 jaar, Abel Tasmanstraat

Annie Speth-Janssen, 81 jaar, Schuttenkampstraat

Anton Visser, 96 jaar, Ter Eyck

Wim van Dieten, 86 jaar, Corneliuslaan

Tiny Beaujean-Schillings, 84 jaar, Cookstraat

 

 

Auteur: Parochiekantoor

Agenda

Openingstijden Parochiekantoor

Het parochiekantoor is op werkdagen geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Adres: Kerkstraat 6, 6413EL Heerlen. Telefoon 045 - 5212450.

     

 

Agenda:

Koffiedrinken: 1e zondag van de maand na de eucharistieviering van 11.00 uur in ‘t Zaaltje.

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.

Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur (behalve maandag 26 maart).

Voorbereidingsavond Doopsel: maandag 5 maart 19.30 uur in de parochiezaal bij de pastorie van de Corneliuskerk, Heerlerheide.

Voorbereidingsavond Huwelijk: vrijdag 9 maart, 23 maart en 13 april om 20.00 uur in de parochiezaal van de Heilig Hart van Jezus kerk, Schandelen 

Kruisweg bidden: In de vastentijd elke vrijdag (behalve vrijdag 2 maart) om 18.30 uur, voorafgaand aan de eucharistieviering 's avonds.

 

ROLLATOR NODIG?

Op de pastorie van de Corneliuskerk zijn twee rollators aangeboden. Kunt u er een gebruiken, neem dan contact op met het parochiekantoor tijdens de kantooruren.

Auteur: Parochiekantoor

Internet

Internet

website: www.parochiesheerlennoord.nl
e-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
e-mail pastoor: wimmiltenburg@ziggo.nl
e-mail kapelaan: muprappallil@gmail.com Tel. 045 - 572 34 73
e-mail diaken Herman Janssen: jana2@kpnmail.nl Tel. 06 - 270 942 62

Wijkpastoraat de Vrank is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur onder nr. 06 - 531 71 722 
e-mail: fiencruts@home.nl

 

Auteur: webredactie

Missen door het jaar

Dagen Heerlerheide Heksenberg Schandelen
zaterdag

14.30 uur Ter Eyck
19.00 uur

   
zondag 11.00 uur 09.30 uur 11.00 uur
maandag

19.00 uur
18.45 uur Marianoveen

   
dinsdag    09.00 uur  
woensdag  09.00 uur    19.00 uur
donderdag      09.00 uur
vrijdag  19.00 uur    

 

Auteur: Parochiekantoor

Bankrekeningen

Bankrekeningen

• t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96
• t.n.v. Kerkbestuur St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19
• t.n.v. Kerkbestuur St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 0452 60

 

Auteur: penningmeester