St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

Nummer:4 - 2018, periode: periode mei/juni

Beknopte printversie van het digitale parochienieuws.
Scan de QR-code voor de digitale versie
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
https://www.parochiesheerlennoord.nl

kerkdiensten

Corneliuskerk Gerardus Majella kerk

vrijdag 4 mei:

18.00-19.00 uur: Aanbidding, Rozenkransgebed en aansluitend leesmis voor priesterroepingen en H. Priesters; voor fam. Speth-Mertens.

 

zaterdag 5 mei:

16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid.

19.00 uur: zangmis voor het welzijn van onze parochies; St Jrd familie Jans-Verkoelen; St Jrd overl. ouders Bartels-Smeets en zoon Jan; Jrd Willy Coolen en wederzijdse ouders en Isabelle v.d. Boogaert.4de jrd. Zef Muitjens;

 

Zondag 6 mei:

11.00 uur: zangmis voor Wim van Dieten (coll.); Annie Theunissen-Svet (coll.); voor een overledene (coll.).

Zondag 6 mei:

9.30 uur: zangmis voor een overledene (MD).

Maandag 7 mei:

18.25 uur: Rozenkransgebed.

18.45 uur: Marianoveen en aansluitend leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

Maandag 7 mei:

10.00 uur: H.Mis in de Grindel

 

Dinsdag 8 mei:

8.40 uur: Rozenkransgebed.

9.00 uur: leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 9 mei:

8.40 uur: Rozenkransgebed.

9.00 uur: leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

 

Donderdag 10 mei: Hemelvaart

11.00 uur: zangmis voor Jo Zeegers (coll.).zld. Gusta Mannheims-Peters (coll)

Donderdag 10 mei: Hemelvaart

9.30 uur: E.H. Communiemis voor 9 communicanten

Vrijdag 11 mei:

18.40 uur: Rozenkransgebed.
19.00 uur: leesmis St Franciscus Heiligers, Anna Hanssen en Joanna Ubachs.

 

Zaterdag 12 mei:

16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid.
19.00 uur: zangmis voor Doortje en Jack Koch-Vermeulen (coll.); St Jrd Annie Degens; Zld Erich Nitsche (coll.); Zld Sjef Hermans (coll.); Zeswekendienst Treesje Paas-Schulteis; Zld Henk Laurs (coll.).

 

Zondag 13 mei:

1e H. Communie voor de kinderen van de basisscholen Frank Postma en De Wegwijzer.
11.00 uur: zangmis voor Wim van Dieten (coll.).

Zondag 13 mei:

9.30 uur: zangmis voor het welzijn van onze parochies; voor levende en overleden leden van Jachthoorn- en Trompetterkorps Edelweiss, mmv Edelweiss.

Maandag 14 mei:

18.25 uur: Rozenkransgebed.
18.45 uur: Marianoveen en aansluitend leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

 

 

Dinsdag 15 mei:

8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: leesmis voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 16 mei:

8.40 uur Rozenkransgebed.
9.00 uur: leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

 

Vrijdag 18 mei:

18.40 uur: Rozenkransgebed.
19.00 uur: leesmis St Bernard Dormans en Maria Gertrudis Einsberg.

 

Zaterdag 19 mei:

16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid.
19.00 uur: zangmis m.m.v. Koor Coda. Zld Annie Speth-Janssen (coll.); Zld Gusta Mannheims-Peters (coll.); 

 

Zondag 20 mei: Pinksteren

9.30 uur: Dankmis van de communicanten. m.m.v. St. CaeciliakoorZld Monique Hazen-Frijns (coll.); Zld echtel. Lei Quaedvlieg en Bertien Quaedvlieg-Beaujean; Zld Wim van Dieten (coll.);Zld Leon Kwiaton (coll.); Jrd Sjaak Schonewille.
Aansluitend Processie. (voor de route zie elders in dit parochienieuws)

Zondag 20 mei: Pinksteren

Geen H.Mis i.v.m. processie in Heerlerheide.

Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag

11.00 uur: zangmis m.m.v. Gregoriaans koor. Zld voor levende en overleden leden van Koninklijke Schutterij St. Sebastiaan; 1e Jrd Jeu Leers; Zld Monique Hazen-Frijns (coll.).

 
 

Dinsdag 22 mei:

8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: leesmis voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 23 mei:

8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

 

Vrijdag 25 mei:

18.40 uur: Rozenkransgebed.
19.00 uur: leesmis St. Jozef Hermans en Maria Helena Vaessen.

 

Zaterdag 26 mei:

GEEN BIECHTGELEGENHEID
19.00 UUR: zangmis Zld Frans Swinkels (coll.); Zld Annie Faessen-Smits (coll.).

 

 

Zondag 27 mei:

11.00 uur: zangmis voor het welzijn van onze parochies; Zld Annie en Piet Hikspoors-Lambregts (coll.); Zeswekendienst Trees Musz-van Neer; Jrd familie Arentsen-Degens;zld. Hub Joosten (coll).

Zondag 27 mei:

9.30 uur: zangmis zld. voor Mia Onink-Dauven (coll)

Maandag 28 mei:

H. Mis in de Corneliuskerk vervalt.
18.30 uur H. Mis bij Kapel Leenhof Schaesberg m.m.v. St. Caeciliakoor.

 
 

Dinsdag 29 mei:

8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: leesmis voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 30 mei:

8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

 

Vrijdag 1 juni: 

18.00-19.00 uur: Aanbidding en aansluitend leesmis voor priesterroepingen en H. Priesters; voor fam. Speth-Mertens.

 

 

Zaterdag 2 juni:

16.00-16.45 uur: Biechtgelegenheid.
19.00 uur: zangmis voor het welzijn van onze parochies; Zld Willy Crousen-Manders (coll.).

 

Zondag 3 juni:

11.00 uur: zangmis voor een overledene (coll.); Zld Johannes Niesing (coll.).

Zondag 3 juni:

9.30 uur: zangmis gest.jrd. voor overleden ouders Arets-Smeets en Leo Arets.

Maandag 4 juni:

18.45 uur: Marianoveen en aansluitend leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

 

Maandag 4 juni:

10.00 uur: H.Mis in de Grindel

 

Dinsdag 5 juni:

9.00 uur: leesmis voor alle zielen in het vagevuur

Woensdag 6 juni:

9.00 uur leesmis voor alle zielen in het vagevuur.

 

Maria in de meimaand

Op 20 mei vieren we Pinksteren: de nederdaling van de Heilige geest; het begin van de Kerk. Vanaf dan trekken de apostelen uit om te getuigen van de Blijde Boodschap. Maria was erbij toen de Heilige geest over hen neerdaalde. "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeel, op ieder van hen neerzette, Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf" (Hand. 2, 1-4).

De Heilige geest was al eerder over Maria gekomen. Bij de aankondiging van de Blijde Boodschap door de engel Gabriël hoorde zij de woorden: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zon van God"(Luc. 1, 35). Maria stemde er mee in moeder van Gods Zoon te worden. En nu op Pinksteren mogen we haar vereren als Moeder van de kerk. Zij is moeder van alle volgelingen van Jezus. 

Met Pinksteren lezen we hoe velen tot het geloof komen  - op die dag, na Petrus' toespraak 3000 mensen, en "elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gereed zouden worden" (Hand. 2, 41.47). Echt verrassend te zien hoe snel het aantal gelovigen groeit. En allen mogen zich bij Maria veilig weten; zij is onze beschermende hemelse moeder. Het hart van Jezus en het hart van Maria zijn zo groot dat wij daar een plaats in hebben. Maria wil hetzelfde als Jezus; haar haart gaat helemaal uit naar Jezus' alerheiligste Hart. En daar mogen ook wij ons thuis weten.

Door Maria is Jezus in onze wereld gekomen. En door Maria komen wij tot Jezus. Gaan we in deze meimaand tot onze hemelse moeder Maria; dat zij ons beschermt en ons bij haar Zoon brengt. 

 

levensmomenten

 Geboren  Overlijden  Gehuwd

Gedoopt werden:

Xenia, dochtertje van Rick en Marian van der Kraan-Spee

Tiamo, zoon van Verly Cicilia en Juanita Sabajo

Tijuana, dochter van Jimmy Chery en Juanita Sabajo

Wij namen afscheid van :

Mieke Guillaume-Verkoelen, 96 jaar, Ter Eyck

Treesje Paas-Schulteis, 89 jaar, Hindestraat

Gusta Mannheims-Peters, 78 jaar, Ganzeweide

Trees Musz-van Neer, 73 jaar, Vasco Da Gamastraat

Willem Adema, 88 jaar, Servatiusstraat .

 

 

 

Agenda

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur

Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur

Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

Koffiedrinken: 1e zondag van de maand na de H.Mis van 11.00 uur in ‘t Zaaltje

Voorbereidingsavond Doopsel: maandag 7 mei en maandag 4 juni19.30 uur in de parochiezaal  Heerlerheide (Corneliuskerk)

RozenkransgebedIn de meimaand bidden we op weekdagen de Rozenkrans 20 minuten voorafgaand aan de H. Mis.

Leenhof: Op maandag 28 mei is de avondmis om 18.30 uur bij de Kapel te Leenhof Schaesberg.

Bankrekeningen

Bankrekeningen

• t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96
• t.n.v. Kerkbestuur St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19
• t.n.v. Kerkbestuur St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 0452 60

Bedevaart Kevelaer

BEDEVAART KEVELAER

Op dinsdag 4 september gaan we samen met de parochies van Brunssum weer op bedevaart naar Kevelaer. Programma Kevelaer: 11.00 uur H. Mis in de Biechtkapel, 15.00 uur Kruisweg in de Pax Christi Hof en 16.00 uur H. Lof in de Kaarsenkapel. De kosten bedragen € 20,00 per persoon. U kunt zich aanmelden bij Mevr. Leunissen, telefoon 045-5225239 of op het parochiekantoor, telefoon 045-5212450.