St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

Nummer:6 - 2019, periode: juli 2019

Beknopte printversie van het digitale parochienieuws.
Scan de QR-code voor de digitale versie
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
https://www.parochiesheerlennoord.nl
Bankrekeningen:
St. Cornelius: NL15RABO0122400496
St. Gerardus Majella: NL94RABO0172401119
St. Antonius van Padua NL88INGB0001045260

Pastoor Miltenburg gaat, pastoor Janssen komt

Op zondag 23 juni heeft de parochie afscheid genomen van pastoor Wim Miltenburg tijdens een sfeervolle H. Mis om 11.00 uur en aansluitend een drukbezochte receptie in het Corneliushuis. Het was een afscheid van alle parochies tegelijk. Daarom was er uit iedere kerk waar pastoor werkzaam was een muzikale bijdrage tijdens de mis. Het parochieel zangkoor St. Caecilia van Heerlerheide zong de vaste misgezangen, het koor Serafiël vertegenwoordigde de Heksenberg met zang en het klarinet-ensemble van harmonie Flos Carmeli uit Schandelen speelde enkele mooie muziekstukken. Aan het eind van de mis hielden de vicevoorzitters van de twee kerkbesturen een toespraak waarin ze terugkeken op de jaren van pastoor in onze parochies en waarin ze hem bedankten voor alles wat hij gedaan heeft voor de parochianen. Na de H. Mis stond Kon.Fanfare St. Joseph vóór de kerk klaar voor een spontane, muzikale aubade en vervolgens begeleidde de fanfare samen met Kon. Schutterij Sebastiaan pastoor met zijn genodigden en parochianen naar het Corneliushuis, waar tijdens een gezellige receptie iedereen persoonlijk afscheid van hem kon nemen. Op zondag 30 juni is hij in Thorn geïnstalleerd als pastoor-deken.

Inmiddels is bekend dat per 1 september pastoor J.W. Janssen wordt benoemd als opvolger van pastoor Miltenburg. Ook hij wordt benoemd in de parochies Heerlen-Noord en in de parochiefederatie Schandelen. Pastoor Janssen is geboren in Velden in 1962. Hij is tot priester gewijd in 1989, heeft een negental jaren als priester gewerkt op de Antillen en Aruba en is, na pastoor te zijn geweest in Amby-Maastricht, nu zeven jaar werkzaam in Eijsden en Oost-Maarland. De installatie zal ook in september plaatsvinden, de precieze datum wordt binnenkort vastgesteld. Hij gaat wonen in de pastorie in Heerlerheide.

Rust voor lichaam en geest

Velen onder ons maken plannen voor hun vakantie. De vakantietijd is een tijd waarnaar velen uitzien. Het mag een tijd zijn van rust om tot jezelf te komen, andere mensen te ontmoeten. Een tijd van nieuwe ontmoetingen, rust, gezelligheid, weggaan enz. Alles wat je bijzonder en mooi vindt, gaat heel snel voorbij. Van de vakantietijd geldt ook dat zij in ons beleven snel voorbij is. Met dit gegeven komt de vraag op: hebben we kunnen genieten van de periode van rust, van de vakantietijd? Zijn we wat tot rust gekomen naar lichaam en geest? Want ook de vakantietijd is van tijdelijke aard en ook in die periode gaat het leven door. In het evangelie van Marcus 6; 30 – 44 hebben de leerlingen van Jezus een drukke tijd achter de rug. Vol van datgene wat zij hebben gehoord en gezien en wat zij gedaan hebben nodigt Jezus hen uit om met Hem naar een eenzame plaats te gaan om wat uit te rusten en daardoor tot rust te komen. “Rust wat uit” zegt Jezus, “kom wat tot jezelf”. 

Een tijd van veel organiseren in het bijna voorbije werkjaar ligt achter ons en veel zal er nog moeten gebeuren. Onze pastoor is naar Thorn gegaan en is daar deken-pastoor van het Emmaüs cluster geworden.  En wij wachten op onze nieuwe pastoor, die in september naar ons zal komen.  En we hebben stappen gezet voor de samenwerking tussen de parochie federatie Schandelen en de parochies in Heerlen-Noord. We worden uitgenodigd om samen gemeenschap te vormen in onze omgeving. Net als de leerlingen van Jezus hebben we veel gedaan, gezien en gehoord. Misschien zitten we daar nog vol van. Ook tegen ons zegt Hij:  ‘rust nu wat uit.’ Dat het voor ons allen een fijne periode van rust mag zijn, een tijd van bezinning om na de vakantietijd ons werk weer op te pakken tot heil en zegen van onze parochies. Ieder van ons speelt een rol in de kerk. Zolang wij blijven komen in de kerk, blijven de kerken open. Waar wij ook gaan, nemen we ons geloof mee. Moge Gods zegen met ons allen gaan in de vakantietijd of u nu weggaat of thuisblijft. Mogen wij allen die rust vinden waartoe Jezus ons ook uitnodigt.

Een fijne en goede vakantietijd toegewenst.

Kapelaan Rijo Muprappallil.

Kerkdiensten

 

Corneliuskerk Gerardus Majella kerk

Vrijdag 5 juli
18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis. Voor Priesterroepingen en H. Priesters; Voor familie Speth-Mertens.

 

Zaterdag 6 juli
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; 1ste Jrd José Bertram-Zuketto; Zld Tieny van Wanrooy (coll).

 

Zondag 7 juli
11.00 uur Zangmis m.m.v. Popkoor Thirdwing. Jrd overleden ouders van der Bolt-Hendriks; St Jrd Hubertina Maria Verkoelen; Zld José Bertram-Zuketto (coll); Jrd echtelieden Bogaert-Janssen.

Zondag 7 juli
9.30 uur Zangmis.

Maandag 8 juli
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. St Hubert Jos Packbier en Elisabeth Otermans.

 
 

Dinsdag 9 juli
9.00 uur Leesmis. Voor hen die offerden.

Woensdag 10 juli
9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

Vrijdag 12 juli
19.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

Zaterdag 13 juli
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid

19.00 uur Zangmis m.m.v. St. Caecilia koor. Zld Sjir Lipperts (coll); Zld Annie Speth-Janssen; 1e Jrd Jan Kisters; Jrd Theo Degens.

 

Zondag 14 juli
11.00 uur Zangmis. Zld Helena van Kruchten (coll); Zld Bertha Trags-Theunissen (coll); Zld Anna Kleijnen-van Gerven (coll).

Zondag 14 juli
9.30 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; Zld Margôt Gommans-Leers; 3e Jrd Edmund Moerkofski; Zld Els Stevens-Jongen.

Maandag 15 juli
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

 
 

Dinsdag 16 juli 
9.00 uur Leesmis.

Woensdag 17 juli
9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

Vrijdag 19 juli
19.00 uur Leesmis. St Josef Sijstermans en Leonie Stassen.

 

Zaterdag 20 juli
Geen Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zld Giovanni Perin en Carolina Perin-Peron (coll); Jrd Rika Goertzen-Ververs; Zld Jose Bertram-Zuketto (coll); Jrd Mia Cordewener-Mennens en zoon Loeke.

 

Zondag 21 juli
11.00 uur Zangmis. Zld Jan Frolichs (coll); Zld José Bertram-Zuketto (coll); Zld Diny van Voorst-Houkes (coll).

Zondag 21 juli
9.30 uur Zangmis. Zld voor een overledene.

Maandag 22 juli
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.St Jan Hendrik Janssen en Maria Debie; voor alle zielen in het vagevuur.

 
 

Dinsdag 23 juli
9.00 uur Leesmis. Voor hen die offerden.

Woensdag 24 juli
9.00 uur Leesmis. St Jan Nicolaas Bemelmans en echtgenotes.

 

Vrijdag 26 juli
19.00 uur Leesmis. St Guillaume Jos Schoonbrood en Anna Maria Catharina Pijls.

 

Zaterdag 27 juli
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zld Wiel Jeurissen (verj); Zld Maria Le (coll); Zld voor een overledene (coll).

 

Zondag 28 juli
11.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; Zld voor een overledene (coll); Zld Maria Raes-van den Berg (coll).

Zondag 28 juli
9.30 uur Zangmis.

Maandag 29 juli
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

 
 

Dinsdag 30 juli
9.00 uur Leesmis.

Woensdag 31 juli
9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

 

Vrijdag 2 augustus
18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis. Voor Priesterroepingen en H. Priesters; voor familie Speth-Mertens; St Hubert Jozef Packbier en Elisabeth Otermans.

 

Zaterdag 3 augustus
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; Zld Sjef Raven (coll); Zld George Boon (coll).

 

Zondag 4 augustus
11.00 uur Zangmis. St Jrd overl. ouders Ritzen-Laumen en Hubertina Laumen; Zld Marianne Heinrichs-Mengels (coll); Zld Jozef Cörvers (coll).

Zondag 4 augustus
9.30 uur Zangmis.

Maandag 5 augustus
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. St Andries Degens en Antonetta Franken.

 
 

Dinsdag 6 augustus
9.00 uur Leesmis.

Woensdag 7 augustus
9.00 uur Leesmis. Zld voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie; voor alle zielen in het vagevuur.

 

Levensmomenten

Doopsel  Overlijden
Taylor, zoon van Jesse van Wetering en Conzuéla Wilbrink

Piet Ammereller, 80 jaar, Schelsberg

Britt, dochter van Ralf en Samantha Braeken

Hannie Visser-Collong,        88 jaar, Ter Eyck

Dayvano, zoon van Danny Geilenkirchen en Devanja Mesters

 

Elva, dochter van Erik Uffing en Laura Stocki

 

Logan, zoon van Bjorn Brugel en Nicky Essers

 

Pieter, zoon van Fon Moonen en Leontine Smeets

 

James, zoon van Jeroen Uffing en Vivian Dautzenberg

 

Rondleiding Kornelimünster op zondag 25 augus

In het kader van ‘180 jaar rondom St.-Cornelius’ kunt u op zondag 25 augustus deelnemen aan een rondleiding door Kornelimünster. Het stadje ligt in het zuidoosten van de Kreis Aachen, ongeveer 35 km van Heerlen. Het is een schilderachtig plaatsje met een historische kern, de Corneliusbasiliek en de oude Stefanskerk. Tijdens de rondleiding krijgt u tekst en uitleg bij alle bezienswaardigheden door een deskundige gids(in het Duits). De rondleiding start om 14.30 uur op de parkeerplaats Abteigarten bij de voormalige abdij.

Deelname kost € 6,00 per persoon.

Opgeven kan bij het parochiekantoor van parochies Heerlen-Noord. De deelnamekosten dient u  uiterlijk 18 augustus te voldoen bij het parochiekantoor!  U kunt zich ook aanmelden per email (info@parochiesheerlennoord.nl) en het geld overmaken op NL 15 RABO 0122 4004 96 t.n.v. Kerkbestuur St. Cornelius

Vervoer naar Kornelimünster is op eigen gelegenheid. Mocht u geen eigen vervoer hebben dit s.v.p. bij de aanmelding/betaling van de deelnamekosten doorgeven aan het parochiekantoor zodat u kunt carpoolen.

Na afloop van de rondleiding kunt u op eigen gelegenheid bij een van de horecagelegenheden iets eten en/of drinken.

 

Kornelimunster

Concert in de Gerardus Majellakerk op 7 juli

De zomervakantie is in aantocht! Om dit gezamenlijk in te luiden nodigt Steven van Kempen iedereen van harte uit voor zijn laatste orgelconcert voor de zomer in de Gerardus Majella kerk te Heerlen-Heksenberg. Zondag 7 Juli, 15.00 uur.

Het concert zal tevens door Cantus Ex Corde worden uitgevoerd. Op het programma staat muziek van Franck en Slavisch byzantijnse muziek. Het concert duurt ongeveer 1 uur en daarna gaan we onder het genot van een drankje de Gerardus hoeve in (onder de kerk). Kom lekker verkoeling zoeken en geniet van dit grootse en mooiste romantische orgel van Limburg! Het concert is vrij te bezoeken, nadien is er er wel een vrij gave! Bij het vorige concert was het erg druk... Dus hopen nu op nog meer mensen!

TV-mis met bisschop Smeets

Op zondag 7 juli wordt de wekelijkse televisie-mis weer uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf (Waubach). Hoofdcelebrant is dan bisschop Harrie Smeets. De muziek in deze viering wordt verzorgd door het Landgraafs Mannenkoor Sint Joseph. 

Voorafgaand aan de viering wordt het programma ‘Geloofsgesprek’ uitgezonden. Daarin is deze keer een interview te zien met Olivier Dols uit Maastricht. Hij is directeur van het Huis voor de Pelgrim, dat bedevaarten naar Lourdes, Rome, Israël en tal van andere katholieke bedevaartoorden organiseert. De volgende tv-mis vanuit Waubach is op zondag 25 augustus.

Het geloofsgesprek is te zien vanaf 10.15 uur en de mis met bisschop Smeets aansluitend vanaf 10.30 uur bij de KRO op NPO2. 

Parochies kunnen niet zonder bijdrage parochianen

“Meneer pastoor, het was een mooie mis.” Dat zei laatst iemand na afloop van een van de weekendvieringen. “Het koor zong zo mooi. Het altaar was mooi versierd. En van uw preek heb ik deze keer echt iets opgestoken.” Pastoors horen bescheiden te zijn, maar zo’n compliment doet toch goed. 

Zouden alle kerkbezoekers die op weg naar huis denken: “Het was vandaag echt een mooie viering,” er ook wel eens bij stilstaan dat dit niet vanzelf gaat? Dat de pastoor uren werk heeft aan het schrijven van de preek, dat er bloemen gekocht moeten worden om het altaar te versieren, dat de dirigent en de organist van het koor meestal geen vrijwilligers zijn, maar betaald moeten worden? 

Als kerk zijn we graag gastvrij. Iedereen is welkom. De deur staat altijd open. Maar aan het einde van de maand moeten de stookkosten wel betaald worden. Net als ieder huishouden heeft ook de parochie rekeningen die voldaan moeten worden. Dat kan alleen maar als zoveel mogelijk parochianen meebetalen. De kerk leeft van wat u als parochiaan wilt geven. Het is een vrijwillige bijdrage. Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de parochie haar werk niet blijven doen. 

Steun de kerk in uw eigen woonplaats en maak maandelijks een bijdrage over naar uw eigen parochie!

Kevelaer

BEDEVAART KEVELAER

Op dinsdag 3 september gaan we weer op bedevaart naar Kevelaer.

De kosten bedragen € 20,00 per persoon. Opstappen in de Heulsstraat.

U kunt zich aanmelden bij Mevr. Leunissen, telefoon 045-5225239 of op het parochiekantoor, telefoon 045-5212450.

Gebed tot Sint Christoffel, patroon van reizigers

Heilige Christoffel, 
de gelovigen roepen u aan tegen onweer, pest, besmetting 
en ook om ongelukken te voorkomen op hun reizen.
Kom ons te hulp in al onze nood en moeilijkheden, 
zowel materiële als geestelijke en morele.

Bescherm ons tegen zware ziekten en besmetting.
Bescherm ons op al onze verplaatsingen en reizen.

Heilige Christoffel, 
Help met uw voorspraak en steun degenen 
die getroffen zijn door ongelukken onderweg.
Wees onze beschermer, onze voorspreker 
als we beginnen aan de grote reis 
van de aarde naar de eeuwigheid.

Heilige Christoffel 
We stellen ons vertrouwen in U.