St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor J.W. Janssen, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

Nummer:2 - 2020, periode: 1 maart - 31 maart 2020

Beknopte printversie van het digitale parochienieuws
Scan de QR-code voor de digitale versie
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
Websitehttps://www.parochiesheerlennoord.nl
Bankrekeningen:
St. Cornelius: NL15 RABO0122400496
St. Gerardus Majella: NL94RABO0172401119
St. Antonius van Padua NL88INGB0001045260

Aswoensdag tot Caribische Hoogmis op 19 april

Carnaval is net voorbij en op Aswoensdag hebben we weer het askruisje kunnen ontvangen. Het begin van de vastentijd. Tijd van bezinning, maar waar op? Op het klimaat probleem, Co2 probleem, politieke problemen? Natuurlijk niet. Het gaat in de vastentijd om een intieme relatie die we hebben. Niet onze menselijke relatie maar onze goddelijke relatie met de Heer van leven en dood. Of we geloven in Hem of niet, we blijven schepselen Gods, met het Goddelijk aanbod om een persoonlijke relatie aan te gaan die ons helpt onszelf te ontdekken. Dit is echter alleen mogelijk wanneer we ons openstellen voor de wereld die ons omringt. Een wereld die ook een geschenk van God is aan ons. Voor dit geschenk mogen we dankbaar zijn en moeten we ons inzetten om het te behouden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de dierenwereld die ons soms leert om oprecht lief te hebben.

Als gelovige mensen weten we dat God ons een bijzondere plaats gegeven heeft op deze wereld. Hierdoor onderscheiden wij ons van de hele schepping. Maar het geeft ook extra verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de wereld. Willen wij echter oprecht handelen in deze wereld, zullen we eerst aan onszelf moeten werken. Mensen zeggen wel eens: ik hoef niet te biechten, heb geen moord begaan noch meineed bedreven.Dit is wel de ogen sluiten voor wat vooraf gaat aan het plegen van een moord. Hoe vaak zenden we dodelijke blik uit naar mensen. We zeggen immers niet voor niets: die blik kan dodelijk zijn. Vele dodelijke blikken bij een persoon kan resulteren in de uiteindelijke handeling. Net als overspel, maar een keer! Dit kan uiteindelijk leiden  tot verslaving en bedrog van de echtgeno(o)t(e). Wat kan resulteren in echtscheiding.

Daarom is het goed om ons zelf steeds opnieuw voor Gods ogen te plaatsen en om vergeving te vragen in het sacrament van boete en verzoening, oftewel de biecht, Dit is geen gerecht, maar een begeleiding  door God, in Jezus Christus.
Tot Pasen nodigt God ons uit om ons voor te bereiden op Jezus’ dood en verrijzenis.
Hij stierf voor onze zonden, ook voor die van U en mij. We zijn allen zondaars. Maar wel zondaars die niet verstrikt hoeven zitten in hun fouten en zonden. Maar zondaars met perspectief voor de toekomst.
Zo kunnen we elkaar een zalig Pasen wensen.

Pastoor J.W. Janssen

kerkdiensten

Dag en datum Tijd Kerk Intenties
Zondag 1 maart 10.00 uur Schandelen  
  11.15 uur Heerlerheide Zangmis m.m.v. Gregoriaans koor. 2e Jrd Hub Joosten.
Maandag 2 maart 10.00 uur Heksenberg H.Mis in de Grindel
   18.45 uur Heerlerheide Marianoveen en aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur; St Pastoor Eduard Durlinger; St echtelieden Durlinger-Nijssen. 
dinsdag 3 maart 8.30 uur Heksenberg

Aanbidding met Rozenkransgebed aansluitend leesmis

Woensdag 4 maart 9.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.
  19.00 uur Schandelen  
Donderdag 5 maart 9.00 uur Schandelen  
Vrijdag 6 maart 18.00 uur Heerlerheide Aanbidding en aansluitend leesmis. Voor Priesterroepingen en H. Priesters; voor alle zielen in het vagevuur; voor fam. Speth-Mertens; St Augusta Durlinger.
Zaterdag 7 maart 16.00 -16.45 uur Heerlerheide

Biechtgelegenheid

  18.00 uur Heksenberg zangmis: gest.jrd. Frans Klein
  19.00 uur Heerlerheide Zangmis m.m.v. koor Coda. Zld Tieny van Wanrooy (coll).
Zondag 8 maart 10.00 uur Schandelen  
  11.15 uur Heerlerheide Zangmis m.m.v. koor Concertato. Zld Maria Raes-van den Berg (coll).
Maandag 9 maart 18.45 uur Heerlerheide Marianoveen en aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag 10 maart 8.30 uur Heksenberg

Aanbidding met Rozenkransgebed 
aansluitend leesmis

Woensdag 11 maart 9.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie; St Nicolaas Joseph Schils en Maria Catharina Wehlen.
  19.00 uur Schandelen  
Donderdag 12 maart 9.00 uur Schandelen  
Vrijdag 13 maart 19.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur; St Jos Hermans, Catharina Lindelauf en Margaretha Schoutrop.
Zaterdag 14 maart 16.00-16.45 uur Heerlerheide Biechtgelegenheid
  18.00 uur Heksenberg zangmis: voor het welzijn van onze parochies
  19.00 uur Heerlerheide Zangmis. St Jrd Piet Dingelstad en Annie Simons.
Zondag 15 maart 10.00 uur Schandelen  
  11.15 uur Heerlerheide Zangmis m.m.v. St Caeciliakoor. St Jrd Johannes Matheus Vrolings en Maria Catharina Vrolings-Haan; Zld Anneke van Ham (coll).
Maandag 16 maart 18.45 uur Heerlerheide Marianoveen en aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur; St Maria Josefa Packbier-Kusters.
Dinsdag 17 maart 8.30 uur Heksenberg Aanbidding met Rozenkransgebed aansluitend leesmis
Woensdag 18 maart 9.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.
  19.00 uur Schandelen  
Donderdag 19 maart  9.00 uur Schandelen  
Vrijdag 20 maart 19.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur; St Hendrik Jos. Beaujean en Maria Catharina Voncken. 
Zaterdag 21 maart 16.00 -16.45 uur Heerlerheide Biechtgelegenheid
  18.00 uur Heksenberg zangmis
  19.00 uur Heerlerheide Zangmis. Zeswekendienst Jos Franssen-Slaterus.
Zondag 22 maart 10.00 uur Schandelen  
  11.15 uur Heerlerheide Zangmis m.m.v. Fanfare St Joseph. Voor levende en overleden leden van Koninklijke Fanfare St Joseph; St Jrd Frans Evers en Mia Evers-Beranich, Andreas Beranich en Fien Beranich-Alberts en zoon Toon.
Maandag 23 maart 18.45 uur Heerlerheide Marianoveen en aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag 24 maart 8.30 uur Heksenberg Aanbidding met Rozenkransgebed aansluitend leesmis
Woensdag 25 maart 9.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor Jan en Annie Miltenburg-Meijners, zoon Harry en familie.
  19.00 uur Schandelen  
Donderdag 26 maart 9.00 uur Schandelen  
Vrijdag  27 maart 19.00 uur Heerlerheide Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.
Zaterdag 28 maart 16.00 - 16.45 uur Heerlerheide Biechtgelegenheid
Zaterdag 28 maart 18.00 uur Heksenberg zangmis: voor een overledene
  19.00 uur Heerlerheide Zangmis. Zld Sjeng Quaedvlieg (coll).
Zondag 29 maart 10.00 uur Schandelen  
  11.15 uur Heerlerheide Presentatiemis communicanten Heerlerheide.
Zangmis. St Jrd echtelieden Sjaak en Mia Jonkers-Bessems; St Jrd voor de overledenen van de familie Zijlstra-Hennesen.

Maandag 30 maart

18.45 uur Heerlerheide Marianoveen en aansluitend leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.
Dinsdag 31 maart 8.30 uur Heksenberg Aanbidding met Rozenkransgebed aansluitend leesmis

 

levensmomenten

Doopsel Overlijden

Liam
 en Tyler, kinderen van Martijn Van den Berg en Naomi Jacobs

Johan van den Enden, 93 jaar, voorheen de Grindel

 

Jos Franssen, 57 jaar, Netelstraat 

 

Renée Riemersma-Schyns, 96 jaar, Landgraaf

Financieel jaarverslag parochies Heerlen-Noord

 

jaar

2018

2017

INKOMSTEN (in euro's)

 

 

Bijdrage van parochianen:

113.784

115.071

- kerkbijdragen

53.326

54.140

- collectes

30.928

21.207

- kerkelijke diensten

19.715

25.886

- kaarsen

7.552

8.748

- overige bijdragen parochianen

2.263

5.090

Overige inkomsten

4.571

5.182

totaal

118.355

120.253

UITGAVEN

 

 

Kosten pastoor

45.488

45.097

Kosten kerkgebouw

40.425

40.589

Kosten pastorie

12.000

11.589

Kosten eredienst en pastoraal

19.933

17.407

Bijdragen aan bisdom en dekenaat

26.116

21.591

Beheerskosten

12.472

13.085

Overig

3.041

8.626

totaal

159.475

157.984

VERLIES

41.120

37.731

 

Korte toelichting bij het financiële overzicht van de parochies.

Hier ziet u het financiële jaarverslag over het jaar 2018 van de parochies van Heerlen-Noord. Ter vergelijking zijn ook de bedragen over 2017 opgenomen. Het is dit jaar voor het eerst dat op verzoek van het bisdom een gezamenlijk jaarverslag voor de parochies van Heerlen-Noord wordt gemaakt.

Het eerste dat opvalt is dat de parochies Heerlen-Noord meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Dat is helaas al een aantal jaren het geval. Het verlies is in 2018 iets hoger dan in 2017.

Aan de inkomsten van de parochie (baten) is goed te zien dat het overgrote deel afkomstig is van de parochianen. Zij betalen kerkbijdrage, geven geld tijdens de collectes in de kerk en bestellen missen. Ook uitvaarten, huwelijken, doopsels en kaarsen brengen geld op. De overige inkomsten bestaan uit rente op spaargeld, giften en vergoeding voor diensten die pastoor levert aan Ter Eijck

De grootste kostenpost van de parochie zijn de kerkgebouwen. De energiekosten, verzekeringspremies, het lopende onderhoud en reservering voor groot onderhoud lopen behoorlijk in de papieren. Bij de kosten van onderhoud is voor de Gerardus Majellakerk  een reservering voor groot onderhoud van € 13.000 opgenomen. Vanwege de restauratie in de Corneliuskerk is die reservering in 2018, net als in 2017 achterwege gebleven. De volgende grote uitgavenpost betreft het salaris, pensioenregeling en de onkosten van pastoor. Verder zijn alle parochies verplicht om ook aan het bisdom te betalen. Net als bij uw eigen inkomstenbelasting is dat bedrag afhankelijk van de inkomsten van de parochie.

Vastenactie

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

​In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. 

​In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar: Missiebureau Roermond, 
NL 11 RABO 0144 1014 08

Unieke tentoonstelling in Corneliuskerk

Op zaterdag 28 maart is de Corneliuskerk in Heerlerheide van 11.00 tot 17.00 uur geopend voor een bezichtiging van het kerkgebouw en een tentoonstelling van kerkschatten, die niet eerder samen zijn gebracht. Vanwege het 180 jarig bestaan van de Corneliusparochie zijn prachtige (kunst)voorwerpen te zien, niet alleen uit de Corneliusparochie, maar ook uit de parochies die in de loop van de 20e eeuw zijn ontstaan uit de Corneliusparochie.Er wordt geen entreegeld gevraagd, maar een vrije gave is uiteraard welkom. Na afloop staat in de parochiezaal bij de pastorie de koffie klaar.