St.Cornelius - Christus Koning - St. Gerardus Majella - St. Antonius van Padua
Pastoor Wim Miltenburg, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen - tel 045 5212450

Nummer:11 - 2018, periode: november/december

Beknopte printversie van het digitale parochienieuws.
Scan de QR-code voor de digitale versie
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl
https://www.parochiesheerlennoord.nl
Bankrekening St. Cornelius NL 15 RABO 0122 4004 96
Bankrekening St. Gerardus Majella NL 94 RABO 0172 4011 19
Bankrekening St. Antonius van Padua NL 88 INGB 0001 0452 60

Kerkdiensten

Corneliuskerk Gerardus Majella kerk 

Vrijdag 23 november
19.00 uur Leesmis.

 

Zaterdag 24 november
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zld Sjef Hermans (coll); Jrd Ton L’Ortije; Zld Gerda Klinkers-Hermans (coll).

 

Zondag  25 november
KINDERNEVENDIENST
11.00 uur Zangmis. m.m.v. Gregoriaans koor. Jrd Erich Nitsche en Annie Nitsche-Beaujean; ZldAnnie Hikspoors-Lambregts (coll); Zld Winy Falize-Peters (coll); Zld Hub Joosten (coll); Zld Fam. Schiffler-Rademakers; Zld Maria Nguyen thi Huyen en Luca Nguyen van Bo; Zld overleden ouders Ben en Else Hissink-Hallmann (coll).

Zondag 25 november

9.30 uur Zangmis. Voor een overledene (coll).

Maandag 26 november
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis.

 

 

Dinsdag 27 november
9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 28 november
09.00 uur Leesmis.

 

Vrijdag 30 november
19.00 uur Leesmis.

 

Zaterdag 1 december
1ste weekend Advent
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zld voor een overledene (coll); Zld Jan Frolichs (coll); Zld Henk Lavalle (coll).

 

Zondag 2 december
1e zondag Advent
11.00 uur Zangmis. m.m.v. Concertato. St Jrd echtel. Martin Kleijkers en Wilhelmina Gulpers en dochter Annie; 2e Jrd Lily Kleinjans-Spelthan; Zld Willy Crousen-Manders (coll).

Zondag 2 december
1e zondag Advent

9.30 uur Zangmis.

Maandag 3 december
18.45 uur Marianoveen met aansluitend leesmis. St t.e.v. H. Barbara en voor Alphons Leers.

Maandag 3 december
10.00 uur H.Mis in de  Grindel

 

Dinsdag 4 december
9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 5 december
09.00 uur Leesmis. St Jozef Smeets, Maria Ritzen en zoon Jozef.

 

Vrijdag 7 december
18.00-19.00 uur Aanbidding en aansluitend leesmis. Voor Priesterroepingen en H. Priesters; Zld fam. Speth-Mertens.

 

zaterdag 8 december
2de weekend Advent
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zld Liesbeth de Block-van Rozen (coll); Zld voor een overledene (coll).

 

Zondag 9 december
2e zondag Advent
11.00 uur Zangmis. m.m.v. Gregoriaans koor. Zld Annie en Piet Hikspoors-Lambregts (coll); 2de Jrd Frans Hanssen.

Zondag 9 december
2e zondag Advent
9.30 uur Zangmis. Voor het welzijn van onze parochies; gest.jrd. Jean Hochstenbach.

Maandag 10 december
18.45 uur  Marianoveen met aansluitend leesmis. St Wijnand Bemelmans, Maria Elisabeth Moonen en dochter Hubertine.

 

 

Dinsdag 11 december
9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 12 december
09.00 uur Leesmis. St Josef Packbier en Anna Maria Heiligers.

 

Vrijdag 14 december
19.00 uur Leesmis. St Familie Durlinger-Nijssen.

 

Zaterdag 15 december
3de weekend Advent
16.00-16.45 uur  Biechtgelegenheid
19.00 uur Zangmis. Zeswekendienst Jo Derikx; Zld Treesje Paas-Schulteis (coll); Zld voor een overledene (coll).

 

Zondag 16 december
3e zondag Advent
11.00 uur Zangmis. m.m.v. St.Caecilia koor. St Jrd Hein Zijlstra; Zld Wim en Mieke Guillaume-Verkoelen en dochter Resi (coll.); Zeswekendienst Giovanni Perin.

Zondag 16 december
3e zondag Advent

9.30 uur Zangmis.

Maandag 17 december
18.45 uur  Marianoveen met aansluitend leesmis. St Jan Michael Diederen en Maria Helena Moonen. 

 

 

Dinsdag 18 december
9.00 uur Leesmis. Voor alle zielen in het vagevuur.

Woensdag 19 december
09.00 uur Leesmis.

 

 

Advent: tijd van het opzetten van de kerststal

Boom en stal moeten een eenheid vormen. Heel vlug scheiden we beide. Dat gebeurt in het concrete dagelijkse leven ook gemakkelijk. Waar kribbe en kruis verdwijnen kan de boom met lichtjes wel blijven schijnen en sfeer brengen, maar ongemerkt wordt het een ander licht. Meer esoterisch ..., we leggen dan meer het accent op onszelf - wij moeten dan zelf vrede en licht brengen - en minder gaat het om het kerstkind Jezus. 

 

Wij hebben Jezus nodig als onze Verlosser. Het kruis kunnen we niet ontlopen. Mensen kunnen, zelfs ongewild, voor elkaar soms een kruis zijn; kinderen en ouders voor elkaar, of door ziekte, tegenslag, ontslag. Jezelf dan bevrijden door allerlei oosterse therapieën en methodes is geen christelijke verlossing. Daarin komen de Drie-ene God en het kruis niet voor. Christelijke Verlossing komt door het kruis. Het lied Er is een Kindeke geboren op aard drukt bezingt het al: 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis; t kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis!

 

Daarom houd ik kerststal en -boom bijeen; het licht gaat uit van het Kerstkind, de Mensgeworden Zoon van God. Kerstmis is: God deelt zijn leven met ons. Hij verlost ons door het kruis. Ik ken een collega-priester die bij de kerststal ook de paaskaars plaatst: de Verlossing, die met Kerstmis begint loopt uit op Pasen. Daar kan geen 'zelfverlossing' tegenop. Daarom gaan bij mij de lichtjes in de boom tot in de kerststal; of mooier gezegd; het licht straalt van kribbe en kruis de wereld in! 

 

Pastoor Wim Miltenburg, f.s.o.

Levensmomenten

Doopsel Overlijden

Zoë, dochtertje van Mark en Vicky Vossen-Rijssemus

Mila, dochter van Bart Bakker en Florence Berkelaar

Shalida, dochter van Giovanni Van Der Meer en Winanda Nijsten

Natan, zoon van Quincy Gonzalez en Sylwia Biszkont

 

Elisabeth Bizzotto-Vliex,   87 jaar, Bocholtz

Giovanni Perin,                83 jaar, Beukstraat

Jo Derikx,                       77 jaar, Litscherboord

Sjir Lipperts,                   89 jaar, Keekstraat

 

 

Agenda + viering Ter Eijck 8 december

Mariakapel Heerlerheide: iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur

Marianoveen: elke maandag om 18.45 uur

Aanbidding: op woensdag en zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

Koffiedrinken: 1e zondag van de maand na de H.Mis van 11.00 uur in ‘t Zaaltje

Kerk Heksenberg: donderdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur

Doopvoorbereidingsavond: maandag 3 december om 20.00 uur in de parochiezaal te Heerlerheide.

Viering Ter Eijck 8 december

Vanwege de bisschopswijding op 8 december en aansluitende receptie in Roermond zal de viering op 8 december om 14.30u in Ter Eijck geen eucharistieviering, maar een gebedsdienst zijn. Pastoraal werker Thomas van der Horst zal deze verzorgen.

 

 

Het einde van het kerkelijk jaar

Het jaar loopt ten einde. Niet alleen het kalenderjaar, maar ook het kerkelijk jaar. Dat is zelfs een maand eerder afgelopen. Op zondag 25 november vieren we in de liturgie de ‘34ezondag door het jaar’. Dat is meteen de laatste zondag van de kerkelijke kalender. Op die dag wordt het feest van Christus Koning gevierd.
Een week later is de eerste zondag van de Advent. Dat is meteen het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Vooruitlopend op de geboorte van Christus begint de kerk elk jaar in de Advent opnieuw te tellen. Het jaar wordt daarna verdeeld in drie zogeheten ‘sterke tijden’ en de ‘tijd door het jaar’. De sterke tijden zijn: Advent, 40-Dagen tijd (vasten) en de Paastijd (van Pasen tot Pinksteren). Op alle andere zondagen daaromheen telt de kerkelijke kalender steeds de ‘zondagen door het jaar’.
Bij het begin van een nieuw kerkelijk jaar begint ook een heel nieuwe cyclus van lezingen in de zondagse eucharistievieringen. In 2018 werd op de zondagen door het jaar hoofdzakelijk uit het Marcus evangelie gelegen (jaar B). Komend jaar staat het evangelie van Lucas centraal.

Kerstconcert

 

Op Zondag 23 december a.s. geeft de Koninklijke Fanfare St. Joseph om 17.00 uur een kerstconcert in de Corneliuskerk.
Het concert wordt geopend met de uitvoering van enkele muziekstukken door de leerlingen van de Fanfare. Daarna zal de Fanfare een 15-tal kerst composities ten gehore brengen, afgewisseld met het voorlezen van kerstgedachten. In de pauze kunt u in de parochiezaal terecht voor een hapje en een drankje.  

Boeteviering en biechtgelegenheid

Er bestaat geen vrede zonder bekering.

 

Om royaal de gelegenheid te geven vermelden we hier de boetevieringen en biechtgelegenheden in Heerlen-Noord en ook die van de parochiefederatie Schandelen.

 

kerk Schandelen: boeteviering en aansluitend biechtgelegenheid

Woensdag 12 december 18.15 uur; meerdere priesters zijn aanwezig. 

Ook (tijdens en) na de H. Mis van 19.00 uur is er biechtgelegenheid. 

Biechtgelegenheid voor Kerstmis is er verder na afspraak met kapelaan Rijo en telkens vóór en na de HH Missen in december.

 

kerk Heerlerheide: boeteviering en biechtgelegenheid

Vrijdag 21 december 18.30 uur; gevolgd door de H. Mis om 19.00 uur en na de H. Mis biecht- gelegenheid. 

Biechtgelegenheid is er ook zaterdags van 16.00 -16.45 uur in de kerk, en verder na afspraak met de pastoor.

 

Om te biechten kun je voor het maken van een afspraak ook bellen of appen met pater Bert Koppen 06 151 68658

Bijzondere eucharistievieringen in de Advent

Eerste Adventszondag 2 december.

Om 11.00 uur zingt het kamerkoor Concertato o.l.v. Steven van Kempen.Dit kamerkoor heeft al enkele keren in onze kerk een H. Mis gezongen en telkens was de keuze en uitvoering van de gezangen heel mooi en toepasselijk.

Voor wie Concertato graag ook buiten een H. Mis hoort: op zondag 25 november verzorgt Steven van Kempen samen met andere koren, solisten en een percussiegroep een tripleconcert in Mondo Verde (19.00 uur).

 

Tweede Adventszondag 9 december.

In de H. Hartkerk van Schandelen is om 11.00 uur een pontificale H. Mis met twee bisschoppen uit India - die voor de wijding van onze nieuwe bisschop in ons land zijn - die met onze kapelaan Rijo een H. Mis celebreren in de Syro-Malabaarse ritus. De viering zal zijn in het Malayalam, de eigen taal van kapelaan Rijo. De Syro-Malabaarse ritus is een van de ongeveer 25 riten die de katholieke Kerk kent. De Mis duurt wel iets langer dan wij gewend zijn, reken op ruim anderhalf uur. Meer info is te vinden op de website van de parochie Schandelen: https://parochieschandelen.nl .

 

Derde Adventszondag 16 december

In de Corneliuskerk zingt om 11.00 uur het Gemengd Koor St. Caecilia.

Deze zondag willen we tevens het jaar openen van 180 jaren Corneliusparochie. Gedurende 2019 schenken we hier aandacht aan, zowel binnen als buiten ons kerkgebouw.

De bisschop van Luik, Mgr. Cornelius van Bommel heeft 180 jaar geleden op 31 december de Corneliusparochie opgericht, die toen een uitgebreider gebied omvatte dan nu. Ook de parochies die in de afgelopen eeuw hieruit ontstaan zijn betrekken we er bij. Op zondag 16 december hopen we u het programma voor het komend jubileumjaar in hoofdlijnen te kunnen aanbieden. 

Wereldlichtjesdag 2018

 

Zondag 9 december 2018 vindt voor de zevende maal op de begraafplaats Kampstraat te Heerlerheide een herdenking plaats voor alle overledenen.

Op elk grafmonument zal een glazen houder met led kaarsje geplaatst worden.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Sandra Bongers en Anton Kleintjens , beiden lid van het Thirdwingkoor, 

Evenals voorgaande jaren zorgen vrijwilligers voor koffie en warme chocomel.

Voor meer informatie en het programma verwijzen wij u naar onze website

www.wereldlichtjesdagheerlen.nl

De herdenking vindt plaats van 18.00 uur tot 19.15 uur en de begraafplaats is vanaf 17.30 uur alleen via de hoofdingang toegankelijk.

Het organisatiecomité en alle vrijwilligers heten u van harte welkom!

 

8 december: Wijding Mgr. Harrie Smeets

Mgr. Harrie Smeets is op 10 oktober 2018 door paus Franciscus benoemd tot bisschop van Roermond. Hij is de 24e bisschop van Roermond sinds de oprichting van het bisdom in 1559 en de tiende bisschop sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853.

Op 8 december 2018 wordt Mgr. Smeets in de Sint-Christoffel kathedraal in Roermond tot bisschop gewijd. Tijdens die viering zal hij ook de zetel van de Kerk van Roermond in bezit nemen.

Mgr. Harrie Smeets

Wapenspreuk

Elke bisschop heeft traditioneel een persoonlijk wapen. Het wapen van Mgr. Smeets wordt op dit moment ontworpen. Bij het wapenschild hoort ook een wapenspreuk. Ook dit is een eeuwenoude traditie. In de spreuk is meestal iets eigens terug te vinden van de betreffende persoon. Mgr. Smeets heeft als wapenspreuk gekozen voor: ‘In Gods naam mensen liefhebben’. In een van de interview die hij recent gaf, zei hij hierover: “In die spreuk zit zoveel in, daar kun je een leven lang mee vooruit.”