Parochies Heerlen-Noord en Parochiefederatie Schandelen per 1 januari 2021 samen verder

Per 1 januari 2021 gaan de huidige parochies Heerlen Noord en parochiefederatie Schandelen verder als één, onder de naam: ‘Parochiefederatie Heerlen-Noord’. Op 3 november tekenden de beide kerkbesturen hiervoor een convenant. Dit is een logische stap na de steeds verdergaande samenwerking tussen besturen en pastoraal team. Deze stap past ook helemaal in het beleid van het bisdom zoals omschreven in de beleidsbrief 2020 van onze bisschop Harrie Smeets.

Voor onze parochianen zal door deze nieuwe samenwerking niet veel veranderen. De missen blijven in ieder geval zoals ze waren.  

De verdeling van bestuurstaken is als volgt:
Pastoor Janssen – Voorzitter
Gusta van Gessel – penningmeester
Trudy Ickenroth – secretaris
Marc Rodenburg – vice-voorzitter en vice-secretaris  

Als gevolg van dit samenwerkingsverband ‘fuseren’ ook het ‘parochienieuws Heerlen-Noord’ en het ‘Federatienieuws parochiefederatie Schandelen’ tot één nieuwe nieuwsbrief: ‘Parochienieuws parochiefederatie Heerlen-Noord’.

M.b.t. de contactgegevens verandert er niets. De nieuwe website van het nieuwe parochieverband wordt www.parochiesheerlennoord.nl. Deze site wordt actief vanaf januari 2021. Alle papieren én digitale abonnees van de beide huidige nieuwsbrieven gaan automatisch mee naar het nieuwe ‘Parochienieuws Parochiefederatie Heerlen-Noord’.