Pinksterprocessie 5 juni 2022

Op zondag, 5 juni, eerste pinksterdag, wordt de traditionele
Pinksterprocessie gehouden vanuit de Corneliuskerk. In de afgelopen twee jaar is de processie niet doorgegaan vanwege Corona, maar in 2022 wordt de traditie weer opgepakt. Hoewel pastoor Janssen al sinds augustus 2019 werkzaam is in Heerlen-Noord, is het daarom voor hem de eerste keer dat hij zal deelnemen aan de processie in de parochie.

De processie vertrekt na de H.Mis van 9.30 uur in de Corneliuskerk. De route loopt via Kerkstraat, Lokerstraat, Wannerplein, Groëet Genhei, Heulsstraat, Kampstraat, Unolaan, Gravenstraat, Geitstraat, Lokerstraat, Kerkstraat. Er zijn onderweg een aantal rustaltaren, waar gebeden en gezongen wordt en de zegen wordt gegeven: bij het wegkruis hoek Heulsstraat, Kampstraat, bij het wegkruis op de Unolaan, en ten slotte bij het H. Hartbeeld vóór de Corneliuskerk.

Omwonenden vragen wij om de processieroute zoveel mogelijk autovrij te maken en indien mogelijk een vlag uit te hangen uit eerbied voor het H. Sacrament.
Na afloop van de processie is er in het Corneliushuis een gezellig samenzijn en een concert van de Koninklijke Fanfare St. Joseph.