Pinksterprocessie

Wederom zal onze traditionele sacramentsprocessie uittrekken op Pinksterzondag 19 mei na de Hoogmis om 9.30uur. Een bonte internationale groep van gelovigen zullen Jezus begeleiden met
gebed en zang,. Dit jaar trekken ook de Antilianen Arubanen mee in de processie. Aansluitend zal er een parochietreffen zijn rond de kerk en in de pastorie tuin met drank, eten en muziek. Hoop u allen te mogen treffen.