Servaas Ramakers, ’n kapelaan in het verzet

Herdenking

zondag 1 mei 2022

Op zondag 1 mei 2022 vond de herdenking van kapelaan Servaas Ramakers plaats. De herdenking begon om 11.15 uur in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide met een goed bezochte H. Mis, die muzikaal werd opgeluisterd door het St. Caeclia-koor Heerlerheide en de Koninklijke Fanfare St. Joseph Heerlerheide. Na de H. Communie in deze mis werd in de Mariakapel een plaquette onthuld door Sjo Ramakers, een neef van de kapelaan, en ingezegend door pastoor Johannes Janssen. Deze plaquette is geschonken door Hein Wanders en vervaardigd in het bedrijf Moonen–Wanders B.V. te Heerlen. De Mariakapel bevindt zich links van de hoofdingang van de St. Corneliuskerk en is overdag te bezoeken.

Na de H. Mis ging een stoet via de Kerkstraat, Lokerstraat en Kampstraat naar de Kapelaan Ramakersstraat. In de stoet liepen achtereenvolgens mee de Koninklijke Schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide, kerkgangers, het zangkoor, de fanfare en genodigden. In de Kapelaan Ramakersstraat werd één van de twee nieuwe straatnaamborden onthuld door Math Cordewener en weer ingezegend door pastoor Johannes Janssen. Math Cordewener is 95 jaar en heeft de kapelaan nog gekend. In deel 2 van dit artikel over kapelaan Servaas Ramakers is een paragraaf gewijd aan het interview, dat ik met hem heb gevoerd. De onthulling van het straatnaambord werd muzikaal ook opgeluisterd door het zangkoor en de fanfare.

Na afloop van deze herdenking was er nog een gezellig samenzijn met de genodigden, waaronder familieleden van de kapelaan, vertegenwoordigers van de deelnemende verenigin- gen, leden van het kerkbestuur van de parochiefederatie Heerlen-Noord en enkele personen, die aan het artikel over de kapelaan hebben meegewerkt. De herdenking is goed verlopen en het was bewolkt, maar wel droog. Iedereen, die bij de herdenking aanwezig was en die ik heb gesproken, vond het een mooie en waardige her- denking.

Vanaf 2023 zal de kapelaan elk jaar rond 9 maart, de dag van zijn overlijden, in een H. Mis in de St. Corneliuskerk worden herdacht.

PDF Embedder requires a url attribute