logo kerken

Parochies Heerlen Noord

Kerkbijdrage

Algemene informatie

De parochies Christus Koning Nieuw-Einde, St. Cornelius Heerlerheide, Gerardus Majella Heksenberg en Antonius van Padua Vrank zijn officieel vier zelfstandige parochies met hun eigen financiële rekeningen. Ze hebben gezamenlijk één priester die deze vier parochies bedient. Er zijn twee kerken in gebruik voor deze vier parochies. Er is één kerkbestuur dat voor de vier parochies is benoemd.

Doopsels, eerste H. Communie-vieringen, Vormsels, Huwelijken, Uitvaarten, Eucharistie- en andere vieringen zijn mogelijk dankzij de aanwezigheid van een goed verzorgd kerkgebouw, de parochie-priesters en de inzet van vele vrijwillige medewerkers. En, net zoals in uw huishouden, kunnen de nodige voorzieningen er niet zijn zonder financiële basis.

De lasten van de parochies bestaan voornamelijk uit het salaris van de pastoor, het onderhoud en de energiekosten van het kerkgebouw en de pastorie, de kosten van kerkdiensten en afdrachten aan het bisdom. De inkomsten moeten voor het overgrote deel worden opgebracht door de parochianen via de kerkbijdrage, de misintenties en collectes. Voor het in stand houden van de parochie en de dienstverlening vanuit de parochie is het daarom van groot belang dat alle parochianen hun steentje bijdragen via de kerkbijdrage.

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen. De richtlijn van het Bisdom Roermond geeft een bedrag aan van minstens € 110 per jaar.

U betaalt de kerkbijdrage in uw eigen parochie. Alleen de parochianen van de Christus Koningparochie betalen hun kerkbijdrage aan de Corneliusparochie. De parochianen van de Antonius van Paduaparochie kunnen ook na het sluiten van hun parochiekerk nog betalen aan de eigen parochie.

Betaal mogelijkheden

Er zijn twee mogelijkheden om te betalen:

Automatisch incasso

U machtigt het kerkbestuur om het bedrag van de kerkbijdrage van uw rekening af te schrijven via automatisch incasso. Als u hiervoor kiest, dient u eenmalig een machtigingsformulier in te vullen waarop u uw gegevens invult en aangeeft hoeveel kerkbijdrage u per maand, kwartaal, of (half)jaar wilt betalen. Het machtigingsformulier kunt u hieronder downloaden. Let wel even goed op dat u het formulier downloadt van de parochie waar u bij hoort.
Na ondertekening kunt u het formulier:
- afgeven op het parochiekantoor of
- per post opsturen naar: Parochiekantoor, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen of
- scannen en per e-mail verzenden naar info@parochiesheerlennoord.nl
Het kerkbestuur regelt het verder voor u. U ontvangt een bericht, zodra de automatische incasso van start gaat.

Machtigingsformulier downloaden:
Kies het formulier van uw parochie:
- Antonius van Padua: machtigingsformulier_incasso_AntoniusvanPadua.pdf
- St. Cornelius: machtigingsformulier_incasso_Cornelius.pdf
- St. Gerardus-Majella: machtigingsformulier_incasso_GerardusMajella.pdf

Internetbankieren

Als u hiervoor kiest, dient u onderstaand formulier in te vullen met uw persoonlijke gegevens en het bedrag dat u wilt betalen. U maakt vervolgens een vast bedrag over via uw bank onder vermelding van kerkbijdrage. U regelt zelf hoe vaak u deze overschrijving doet. U geeft bij uw bankoverschrijving aan of u het bedrag maandelijks, per kwartaal of (half)jaarlijks wilt overmaken.
U kunt het geld overmaken naar: een van de volgende rekeningnummers:
NL05 INGB 0001 0424 86 ten name van R.K Kerkbestuur St. Cornelius
NL94 RABO 0172401119 ten name van Kerkbestuur St. Gerardus Majella
NL88 INGB 0001045260 ten name van Kerkbestuur St. Antonius van Padua
Hieronder kunt u zich aanmelden voor deelname aan de kerkbijdrage via internetbankieren.

Online formulier invullen

Het formulier Kerkbijdrage invullen.

Velden met een rood sterretje moet u altijd invullen!
Liever per post? Lees eerst onderstaande privacymelding, download formulier kerkbijdrage.pdf en stuur het op naar het parochiekantoor, Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen.


Privacymelding:

In verband met de Europese Privacywet kunt u de geldende privacyregels HIER lezen.

Met het invullen en versturen van onderstaand formulier geeft u toestemming aan het parochiebestuur om deze gegevens te verwerken.
U kunt dit achteraf nog herroepen bij het parochiebestuur.

Geplaatst op 08-04-2019

pijltop
logo actueel

Extra informatie

dinsdag, 01 december 2020