Is uw kerkbijdrage of misstipendium aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?
Ja, omdat de Kerkelijke instellingen in Nederland gezamenlijk een afspraak hebben gemaakt met de belastingdienst over de ANBI-regeling (=Algemeen Nut Beogende Instelling).
Uw parochie heeft hierdoor de ANBI-status die nodig is voor de fiscale aftrekbaarheid van kerkbijdragen en schenkingen.

Meerdere jaren in één keer betalen?

De aftrek van giften voor de inkomstenbelasting werkt pas als het bedrag van de gift(en) hoger is dan de drempel. Deze drempel ligt op 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60 (IB2016). Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum 10% van uw drempelinkomen. Nu kan het voorkomen dat u niet of slechts voor een gering gedeelte van de aftrek kunt genieten. Door uw giften van meer jaren (b.v. 3 jaren) samen te voegen en in één keer te betalen verhoogt u in dat jaar het bedrag dat als gift aangemerkt kan worden. Door dat hogere bedrag kunt u wellicht wel of in hogere mate profiteren van de aftrekbaarheid van deze giften.

Voorbeeld:
Belastbaar inkomen in Box 1 € 25.000. Vanaf € 19.923 is het tarief 40,4% (jaar 2016).

Kerkbijdrage € 120
Misstipendia € 25
Renovatie Kerk € 50
Andere giften € 100

Totaal giften € 295
Drempel 1% van 25.000 € 250
Giftenaftrek € 45
Belastingteruggaaf 40,4% € 19

Door deze giften van 3 jaar in één jaar te betalen en af te trekken wordt de teruggaaf:
3 x 295 = 885 -/- drempel 250 = 635 x 40,4 % = € 257 .

Periodiek schenken: voordeel voor u en ons !
Tot de aftrekbare giften behoren periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen aan een ANBI die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw partner. De periodieke giften zijn voor de inkomstenbelasting geheel zonder drempel aftrekbaar wanneer is overeengekomen deze in minimaal vijf jaar achter elkaar te betalen.

Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 18,65% tot 52% van de jaarlijkse uitkering (gift) terug. Vanaf 2015 is het niet meer nodig de periodieke uitkeringen in een notariële akte vast te leggen. Het volstaat de periodieke schenking op een officieel formulier vast te leggen dat door schenker en ontvanger ondertekend wordt. U kunt dit formulier krijgen bij het parochiekantoor of downloaden van de website van de Belastingdienst via de volgende link: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf
U vult uw gegevens op het formulier in en ondertekent. U levert dit in op het parochiekantoor. De parochie vult de gegevens van de ontvangende parochie in, inclusief het aan de parochie toegekende RSIN-nummer dat de aftrek mogelijk maakt. U ontvangt uw deel van het formulier met deze gegevens ingevuld retour waarna u de aftrek kunt toepassen.
U kunt uw Kerkbijdragen ook als periodieke gift aanmelden en voor vijf jaar een vast bedrag toezeggen. U kunt dan de jaarbetaling geheel als gift aftrekken zonder drempel.

Voorbeeld:
Jaarinkomen € 25.000 ; periodieke jaarbijdrage € 120 ; teruggaaf 40,4% = € 49 .

Kosten vrijwilligers aftrekbaar als gift?
Wanneer vrijwilligers van parochies in die functie onkosten maken maar deze niet declareren en voor eigen rekening nemen, dan mag u deze kosten aftrekken als een gewone gift. Denk hierbij aan reiskosten, portokosten, kosten voor enveloppen, papier of inkt, auto- en taxikosten. Voor autokosten telt u een vast bedrag van € 0,19 per kilometer mee. Voor taxikosten telt u de werkelijke kosten.

RSIN nummers van de parochies in Heerlen Noord:

Parochie H. Antonius van Padua 824.125.691
Parochie Christus Koning 817.826.506
Parochie H. Cornelius 257.72.39
Parochie H. Gerardus Majella 257.85.17
Parochie H. Drievuldigheid: 824.128.771
Parochie H. Geest: 824.129.271
Parochie H. Hart van Jezus: 824.129.799
Parochie H. Paulus: 824101388
Parochie HH. Martelaren van Gorcum: 824110559

Deze nummers heeft u nodig voor het invullen van het formulier waarin de periodieke schenking wordt vastgelegd en voor uw aangifte waarin u de periodieke gift aftrekt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiekantoor.