De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft de tarieven voor misstipendia en kerkbij-drage voor 2018 enigszins verhoogd ten opzichte van 2017.

De tarieven zijn per 1 januari 2018 als volgt:
Leesmis door de week € 12,50
Eucharistieviering zaterdag en zondag € 27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagsmissen worden gehouden € 275,00
Begrafenis (rouwgeld) € 440,00
Huwelijksmis (trouwgeld) € 440,00
De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 110,00 voor 2018.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Bisdom Roermond.