De organisatie van onze parochies bestaat uit verschillende teams. Zo zijn er naast de geestelijken ook het kerkbestuur, misdienaars en acolieten en heel wat vrijwilligers actief.